Εισαγωγή Έργων με Λογαριασμό Αρχειοφύλακα

Γεια σας! Αυτές οι οδηγίες είναι προς χρήση από αρχειοφύλακες (ή/και εθελοντές ορισμένους από τους αρχειοφύλακες) που δουλεύουν στην επιτροπή του Open Doors ώστε να εισάγουν χειροκίνητα τα έργα του αρχείου τους στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), και συγκεκριμένα αναφέρονται σε έγγραφα και άδειες λογαριασμών που γνωστοποιήθηκαν στην επιτροπή κατά τη διάρκεια της εισαγωγής.

Αν έχετε ερωτήσεις για τις διαδικασίες μας, ή θέλετε να ζητήσετε βοήθεια στην εισαγωγή του αρχείου σας στο AO3, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επιτροπή του Open Doors μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Σύμφωνα με τους Όρους Χρήσεις του AO3, όλες οι εισαγωγές αρχείων πρέπει να εγκρίνονται από το Open Doors.

Πρέπει να έχετε ή να έχετε πρόσβαση:

 • στον σύνδεσμο (και το όνομα) της συλλογής που δημιουργήθηκε στο AO3 για το αρχείο σας
 • τις πληροφορίες σύνδεσης στον λογαριασμό του επιστάτη (με την άδεια του αρχειοφύλακα) που δημιουργήθηκε για την εισαγωγή του αρχείου σας
 • τα URLs των έργων που θέλετε να εισάγετε (αν έχει προσυμφωνηθεί, μπορείτε να αναφερθείτε στο φύλλο εργασίας που εμφανίζει όλα τα έργα που πρόκειται να εισάγετε)
 • το φύλλο εργασίας με τον χάρτη ετικετών που απεικονίζει ποιες ετικέτες του AO3 αντιστοιχούν περισσότερο σε αυτές που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν από το αρχείο σας
 • το σημείωμα του αρχειοφύλακα όπως είχε συμφωνηθεί στο “Memorandum of Understanding” (Υπόμνημα Συνεργασίας)
 • αν έχει προσυμφωνηθεί, τα URLs των έργων που φιλοξενούνται στο OTW (π.χ., τέχνη θαυμαστών, ομιλούσα λογοτεχνία, κλπ.)
 1. Ανοίξτε τη σελίδα της συλλογής σας στο AO3. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στις λέξεις Log In (Σύνδεση).
  Μενού σύνδεσης στην επάνω δεξιά γωνία
 2. Εισάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό του λογαριασμού αρχειοφύλακά σας. (Για ευκολία, μπορείτε επίσης να τσεκάρετε το κουτί δίπλα στο Remember Me (Θυμήσου Με) ώστε να μη χρειάζεται να συνδεθείτε την επόμενη φορά.) Έπειτα κάντε κλικ στις λέξεις, Log In.
 3. > Το πεδίο και το κουμπί Log In στην κάτω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Post to Collection (Ανάρτηση σε Συλλογή).
 5. Το κουμπί Ανάρτηση σε Συλλογή στην δεξιά πλευρά

 6. Στην επόμενη σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Import from An Existing URL instead? (Εισαγωγή από Υπάρχον URL;).
 7. Κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία

 8. Αντιγράψτε μερικά πρωτότυπα URL για έναν δημιουργό, και επικολλήστε τα στο πεδίο URLs (URL). (Σημείωση: Βεβαιωθείτε πως υπάρχει μόνο ένα URL ανά γραμμή.)
 9. επικόλληση URLστο πεδίο

 10. Κάτω από το παράθυρο κειμένου εισαγωγής URL, στην επιλογή Preferences (Προτιμήσεις), επιλέξτε το κουτί Import for others ONLY with permission (Εισαγωγή για άλλους ΜΟΝΟ με άδεια).
 11. Εισάγετε το όνομα του δημιουργού στο πεδίο, Author Name (Όνομα Συγγραφέα), και έπειτα εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του δημιουργού στο πεδίο, Author Email Address (Ηλεκτρονική Διεύθυνση Δημιουργού). (Εάν υπάρχει δεύτερος δημιουργός, εισάγετε τις πληροφορίες του στα πεδία κάτω από τον πρώτο δημιουργό.)
 12. Κουτί 'Εισαγωγή για άλλους,' με υποχρεωτικό πεδίο εισαγωγής κειμένου για όνομα συγγρφέα και ηλεκτρονική διεύθυνση και προαιρετικά πεδία για όνομα συν-δημιουργού και ηλεκτρονική διεύθυνση.

 13. Επιλέξτε το κουτί δίπλα στο Lock all imports to registered users only (Εισαγωγές Μόνο από Εγγεγραμμένους Χρήστες).
 14. Δεύτερο κουτί Εισαγωγές ‘Μόνο από Εγγεγραμένους Χρήστες’

 15. Για τα υπόλοιπα τρία απαιτούμενα πεδία σε αυτή τη σελίδα, επιλέξτε τα παρακάτω (θα αλλάξετε ξεχωριστά το κάθε προσχέδιο μετά την εισαγωγή):
  • Rating (Καταλληλότητα): No Rating (Χωρίς Χαρακτηρισμό Καταλληλότητας)
  • Warnings (Προειδοποιήσεις): Choose Not to Use Archive Warnings (Επιλογή να μην Χρησιμοποιηθούν Προειδοποιήσεις)
  • Fandom(s) (Fandoms): αν πρόκειται για αρχείο ενός fandom, χρησιμοποιήστε εδώ το όνομα του fandom. Αν πρόκειται για αρχείο πολλαπλών fandoms, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα fandoms αυτού–θα κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές αργότερα.
 16. Μενού καταλληλότητας και κουτί προειδοποιήσεων αρχείου

  Μενού Fandom

 17. Κάντε κλικ στο κουμπί Import (Εισαγωγή) στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας.
 18. Κουμπί Εισαγωγής

 19. Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε συνδέσμους για όλα τα προσχέδια που έχετε δημιουργήσει Κάντε δεξί κλικ στο πρώτο για να ανοίξει το προσχέδιο σε νέα καρτέλα.
 20. Σύνδεσμοι στα Δημιουργημένα Προσχέδια

 21. Κάντε κλικ στο κουμπί Edit (Επεξεργασία) στην κάτω δεξιά γωνία.
 22. Κουμπί Επεξεργασίας στο κάτω μέρος της σελίδας

 23. Από αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επεξεργαστείτε ξεχωριστά τις ετικέτες του έργου.

  Δείτε το φύλλο εργασίας χαρτογράφησης ετικετών του Open Doors για τα ακόλουθα:

  • Rating (Καταλληλότητα)
  • Warnings (Προειδοποιήσεις)
  • Fandom(s) (Fandom(s))
  • Category(s) (Κατηγορία/ες)
  • Character(s) (Χαρακτήρας/ες)
  • Relationship(s) (Σχέση/εις)
  • Additional tags (Επιπρόσθετες Ετικέτες)
 24. Επιλογές για καταλληλότητα, προειδοποιήσεις αρχείου, fandoms, και κατηογρία

  Επιλογές για σχέσεις, χαρακτήρες, και επιπρόσθετες ετικέτες

 25. Στο τμήμα Preface (Πρόλογος) αυτής της σελίδας επεξεργασίας υπάρχει μια γραμμή για Notes (Σημειώσεις). Επιλέξτε το κουτί δίπλα στο at the beginning (στην αρχή), και εισάγετε το σημείωμα αρχειοφύλακα (όπως είχε προσυμφωνηθεί στο Υπόμνημα Συνεργασίας) στο πεδίο που εμφανίζεται. Αυτό το πεδίο (ή το πεδίο σημειώσεων στο τέλος του έργου) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τυχόν σημειώσεις του αρχικού δημιουργού.
 26. Τμήμα σημειώσεων που εμφανίζεται αφού επιλέξετε ότι θέλετε να εισάγετε μια σημείωση

 27. Στο τμήμα Associations (Συσχετισμοί) αυτής της σελίδας επεξεργασίας υπάρχει ένα κουτί για τον Set a different publication date (Ορισμός διαφορετικής ημερομηνίας δημοσίευσης). Αν το επιθυμείτε, βρείτε την αρχική ημερομηνία του έργου στο αρχείο σας και αλλάξτε την ημερομηνία του έργου στην προγενέστερη στο πεδίο που εμφανίζεται.
 28. Επιλογή ημερομηνίας κατόπιν επιβεβαίωσης ότι επιθυμείτε να αλλάξετε την ημερομηνία σε προγενέστερη

 29. Στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Post Without Preview (Ανάρτηση Χωρίς Προεπισκόπιση).
 30. Κουμπί ανάρτησης χωρίς προεπισκόπιση