Afegir diverses obres a una col·lecció

1. Amb la sessió iniciada, col·loca el ratolí sobre la icona del tel teu usuari i selecciona “My Works” (Les meues obres).

2. Fes clic al botó “Edit Works” (Editar obres).

3. Selecciona totes les obres que vols transferir a una col·lecció concreta.

4. Fes clic al botó “Edit” (Editar).

5. A la secció “Associations” d’aquesta pàgina, hi ha l’opció “Add To Collections” (Afegir a les col·leccions).
Escriu el principi del nom de la col·lecció i hauria d’aparèixer a l’autoemplenament. (No canvies res més o se sobrescriurà el que hi havia originalment a l’obra).

6. Fes clic al botó “Update All Works” (Actualitza totes les obres).