Att göra anspråk på verk av fans efter en automatisk import via Öppna Dörrar

Om dina verk har blivit importerade till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) kan du ha fått ett e-postmeddelande där du ombeds klicka på en länk för att göra anspråk på eller ta bort dina verk. Denna handledning tar upp de alternativ som presenteras på sidan som länken öppnar, och förklarar dessa närmare.

Observera att det val du gör kommer att gälla ALLA de verk som listades i e-postmeddelandet, även om bara några av dem syns direkt på den här sidan.

Hur du gör anspråk på dina importerade verk

Ett arkiv som innehåller ett eller flera verk av dig har blivit flyttat till AO3. Vänligen meddela oss vad du vill att vi ska göra med dem. Om du inte gör något kommer verket eller verken att fortsätta att höra ihop med arkivkontot.

Om du vill redigera verket/verket, eller hantera olika verk var för sig, vänligen gör först anspråk på dem. Därefter kan du använda funktionen Edit Works (Redigera verk) på din personliga AO3-sida för att anonymisera, ta bort eller redigera dem, antingen som grupp eller ett åt gången. (Om du vill kommer du att kunna ta bort kontot efter redigeringen.)

Om du vill ta en extra titt på dina verk innan du bestämmer dig, men inte har något konto på AO3, kontakta Open Doors (Öppna Dörrar) och ange din pseudonym och titlarna på dina verk, så skickar vi dig en kopia.

Att göra anspråk på alla verk

Texten och knappen som visas i den här sektionen skiljer sig åt beroende på om du är inloggad på ett AO3-konto eller inte.

Om du är inloggad kommer det att stå:

Gör anspråk på dina verk med det konto du är inloggad på. Om du vill göra anspråk på dessa verk med ett annat konto (eller skapa ett nytt konto att göra anspråk på dem med), logga då ut och ladda om sidan först.

Knapptext: Add these works to my currently-logged-in account (Lägg till dessa verk till det konto jag är inloggad på)

Knapptext: Lägg till dessa verk till det konto jag är inloggad på

Under knappen ska det finnas en lista över alla verk som har importerats för din e-postadress. Om du klickar på knappen ”Add these works to my currently-logged-in account” kommer alla dessa verk att läggas till det AO3-konto du är inloggad på.

Om du för närvarande inte är inloggad kommer det att stå:

Vi bjuder in dig till vår beta och till att skapa ett konto! Verken kommer automatiskt att läggas till ditt konto och du kommer att ha full kontroll över dem.

Om du redan har ett konto i detta arkiv, logga in och ladda om den här sidan, så kommer vi att ge dig verken.

Knapptext: Sign me up and give me my works! Yay! (Ge mig ett konto och ge mig mina verk! Jippi!)

Knapptext: Ge mig ett konto och ge mig mina verk! Jippi!

Under knappen ska det finnas en lista över alla verk som har importerats för din e-postadress. Ett klick på knappen ”Sign me up and give me my works! Yay!” aktiverar en inbjudan till AO3 och gör att du kan skapa ett AO3-konto. Alla verk på listan kommer att läggas till ditt nya AO3-konto så snart du är klar med att skapa det.

Andra valmöjligheter

Åtgärder

Lämna kvar mina verk hos arkivförvaltaren.

Detta alternativ innebär att ingenting förändras. Ditt verk kommer att finnas kvar på AO3, under den pseudonym du använde i det arkiv som importerats, och knutet till det importerade arkivets konto. Detta alternativ ger dig möjlighet att komma tillbaka senare om du skulle ändra dig.

Anonymisera mina verk och ta bort min e-postadress från dem, men ha kvar mitt namn. Se vanliga frågor om anonymisering

Detta alternativ knyter alla dina verk tillAO3s konto för anonymiserade verk, och du kommer inte längre att få meddelanden om dem. Verken kommer att tillskrivas den pseudonym du använde i det importerade arkivet och kommer inte att kunna redigeras, vare sig av dig eller av någon annan. Vänligen kontrollera först verken och se om de innehåller någon identifierande information som du vill ta bort. Gör anspråk på verken med hjälp av det alternativ som beskrivits tidigare om du vill redigera dem, eller kontakta Öppna Dörrar för att begära att viss text tas bort och att verken sedan ska anonymiseras, men med ditt namn kvar på dem.

Knyt mina verk till AO3s konto för anonymiserade verk och ta bort både mitt namn och min e-postadress.

Detta alternativ knyter alla dina importerade verk till AO3s konto för anonymiserade verk och du kommer inte längre att få några meddelanden om dem. De kommer enbart att höra tillpseudonymen orphan_account och kan då inte längre redigeras, vare sig av dig eller av någon annan. Vänligen kontrollera först verken för att se om de innehåller någon identifierande information som du vill ta bort. Gör anspråk på verken med hjälp av det alternativ som beskrivits tidigare om du vill redigera dem, eller kontakta Öppna Dörrar för att begära att viss text tas bort, och att verken sedan anonymiseras och att ditt namn tas bort.

Vänligen ta bort mina verk från AO3 helt och hållet.

Detta alternativ raderar alla de listade importerade verken från AO3.

Importera inte verk med denna e-postadress från och med nu.

Detta alternativ förhindrar att eventuella framtida importer från andra arkiv automatiskt importerar verk som du har publicerat under samma e-postadress.

Meddelanden

Meddela mig inte i framtiden när verk med denna e-postadress importeras.

Detta alternativ stänger av de e-postmeddelanden som vanligtvis skickas ut när ett verk blir importerat.

Viktigt: Om du kryssar för ”Do not email me in future” (Skicka inga e-postmeddelanden till mig framöver) men inte kryssar för ”Do not import works” (Importera inte verk), så kan verk komma att importeras utan att du får veta detta. Om det inte är det du vill, stäng av både importer och e-postmeddelanden.

Denna notering förklarar valmöjligheten ovan.