Gửi một lời mời

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về quy trình của chúng tôi, hoặc cần được hỗ trợ nhập kho lưu trữ của bạn vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), xin hãy liên lạc ban Open Doors bằng cách điền vào đơn liên hệ. Theo Điều Khoản Dịch Vụ của AO3, mọi tác phẩm được nhập đều phải được Open Doors cho phép.

 1. Truy cập trang archiveofourown.org, và chọn “Log In” (Đăng Nhập) ở góc trên cùng bên phải.
  Cửa sổ đăng nhập
 2. Nhập tên và mật khẩu tài khoản lưu trữ của bạn. (Để thuận tiện hơn, bạn có thể chọn “Remember Me” (Ghi nhớ đăng nhập) để không phải đăng nhập lại lần sau.) Sau đó, hãy nhấn nút “Log In”.
  Phần và nút đăng nhập

 3. Bấm vào phần “Invitations” (Lời mời) ở dưới tên tài khoản của bạn.
  Nút Lời mời ở phía bên phải của trang

 4. Nhập địa chỉ email của người dùng mới vào ô “Email Address” (Địa chỉ email), sau đó chọn “Send Invitation” (Gửi lời mời) ở góc dưới bên phải.

  Ô địa chỉ email ở đầu trang, và nút Gửi Lời Mời ở phía bên phải