Import prací pomocí účtu archiváře

Zdravíme! Tento návod je určen pro archiváře (a případně pro dobrovolníky jimi pověřené), kteří spolupracují s výborem Open Door, a týká se ručního importu prací z jejich archivu do Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu). Zmiňuje také specifické dokumenty a povolení k účtům, jež jsou během procesu importování sdíleny.

Pokud máte ohledně našich postupů jakékoli otázky nebo byste chtěli požádat o pomoc s importem svého archivu do AO3, prosíme kontaktujte výbor Open Doors pomocí našeho kontaktního formuláře. V souladu se Smluvními podmínkami musí mít AO3 všechny importované archivy povolení od Open Doors.

Měli byste mít, či máte přístup:

 • k odkazu na sbírku AO3 vytvořenou pro váš archiv (a její název)
 • k údajům pro přihlášení do vašeho správcovského účtu (včetně povolení od archiváře), vytvořeného pro import vašeho archivu
 • k webovým adresám prací, které chcete naimportovat (pokud jsou již uspořádané v tabulce, můžete vložit odkaz na seznam všech prací, které mají být importovány)
 • k tabulce, která mapuje navzájem si odpovídající tagy AO3 a tagy původně použité ve vašem archivu
 • k textu poznámek pro archiváře dohodnutém v “Memorandum of Understanding” (Memorandu o vzájemné dohodě)
 • k URL jakýchkoli prací hostovaných OTW (například fanart, audiopovídky atd.), pokud jsou již připraveny v požadovaném formátu.
 1. Otevřete stránku vaší sbírky AO3. V pravém horním rohu klikněte na odkaz Log In (Přihlásit se).
  Menu pro přihlášení v pravém horním rohu stránky
 2. Zadejte uživatelské jméno a heslo vašeho účtu archiváře. (Pro usnadnění můžete též zaškrtnout políčko vedle Remember Me (Pamatovat si přihlášení), abyste se příště nemuseli přihlašovat). Pak klikněte na tlačítko Log In.
 3. >Pole pro vložení jména a hesla a tlačítko Přihlásit se v pravém dolním rohu této sekce

 4. Klikněte na tlačítko Post to Collection (Přidat práce do sbírky).
 5. Tlačítko Přidat práce do sbírky v pravé části stránky

 6. Na následující stránce klikněte na tlačítko Import from An Existing URL instead? (Importovat z již existující URL?).
 7. Tlačítko v pravém horním rohu stránky

 8. Zkopírujte sadu původních URL pro každého jednotlivého autora a vložte je do políčka URLs (URL). (Pozor: Ujistěte se, že na každé řádce je jen jedna URL.)
 9. URL vložená do políčka

 10. V sekci Preferences (Nastavení) pod textovým okénkem pro vkládání URL zaškrtněte políčko Import for others ONLY with permission (Importovat pro druhé osoby POUZE s jejich souhlasem).
 11. Vložte jméno autora do políčka Author Name (Jméno autora) a pak vložte emailovou adresu autora do políčka Author Email Address (Emailová adresa autora). (Pokud má práce spoluautory, vložte jejich údaje do políček pod prvním prvním autorem.)
 12. Políčko pro zaškrtnutí 'Import pro druhé osoby' s povinnými políčky pro vložení jména autora emailové adresy a volitelnými políčky pro jméno a emailovou adresu spoluautora.

 13. Zaškrtněte políčko vedle Lock all imports to registered users only (Zpřístupnit pouze registrovaným uživatelům).
 14. Druhé políčko pro zaškrtnutí, které omezí přístup pouze na registrované uživatele

 15. U zbylých tří povinných políček na této stránce zvolte následující možnosti (rozpracované práce budete moci upravovat jednotlivě po importu):
  • Rating (Zařazení): No Rating (Bez zařazení)
  • Warnings (Varování): Choose Not to Use Archive Warnings (Neuvádět žádná varování Archivu)
  • Fandom(s) (Fandom(y)): Pokud se jedná o archiv jednoho fandomu, můžete zde použít jméno fandomu. Pokud se jedná o archiv více fandomů, vyberte jméno kteréhokoli z nich — později toto pole podle potřeby doplníte.
 16. Rozbalovací menu pro zařazení práce a zaškrtávací políčka pro varování Archivu

  Rozbalovací menu pro výběr fandomu

 17. Klikněte na tlačítko Import (Importovat) v pravém dolním rohu stránky.
 18. Tlačítko Importovat

 19. Na následující stránce budou odkazy na všechny rozpracované práce, které jste vytvořili. Kliknutím na první z nich pravým tlačítkem myši otevřete práci v nové záložce.
 20. Odkazy na uložené rozpracované práce

 21. Klikněte na tlačítko Edit (Upravit) v pravém dolním rohu.
 22. Tlačítko Upravit v pravém dolním rohu

 23. Z této výchozí stránky můžete začít jednotlivě upravovat tagy práce.

  V tabulce od Open Doors, která mapuje tagy, vyhledejte následující údaje o každé práci:

  • Rating (Zařazení)
  • Warnings (Varování archivu)
  • Fandom(s) (Fandom(y))
  • Category(s) (Kategorie)
  • Character(s) (Postavy)
  • Relationship(s) (Vztah(y))
  • Additional tags (Vedlejší tagy)
 24. Výběr možností týkajících se zařazení, varování Archivu, fandomů a kategorie

  Výběr možností pro vztahy, postavy a vedlejší tagy

 25. V sekci Preface (Úvod) na této stránce pro úpravy se nachází řádka Notes (Poznámky). Zaškrtněte políčko vedle at the beginning (na začátek) a do pole, které se objeví, vložte text poznámky archiváře ( jak byl dohodnut v Memorandu vzájemné dohody). Tato sekce (či sekce pro poznámky na konci práce) může být také použita pro vložení jakýchkoli poznámek od původního autora.
 26. Sekce poznámek, která se objeví po zaškrtnutí možnosti vložení poznámky

 27. V sekci Associations (Přidružené práce) této stránky pro úpravy se nachází zaškrtávací políčko pro Set a different publication date (Nastavení jiného data zveřejnění). Pokud chcete, vyhledejte v archivu původní datum zveřejnění práce a v okénku, které se objeví, zadejte zpětné datum pro práci.
 28. Vepsání data po zaškrtnutí volby, že chcete zadat zpětné datum

 29. V pravém dolním rohu stránky klikněte na tlačítko Post Without Preview (Zveřejnit bez náhledu).
 30. Tlačítko Zveřejnit bez náhledu