Importera verk med ett arkivägarkonto

Hej! De här instruktionerna är avsedda för arkivägare (och/eller volontärer utsedda av arkivägaren) som arbetar tillsammans med Öppna Dörrar-kommittén med att manuellt importera verken i arkivet till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv). Instruktionerna gäller specifikt dokument och kontorättigheter som delas under kommitténs importprocess.

Om du har frågor om vårt tillvägagångssätt, eller vill be om hjälp med att importera ditt arkiv till AO3, vänligen kontakta Öppna Dörrar-kommittén via vårt kontaktformulär. I enlighet med AO3sAnvändarvillkormåste alla arkivimporter vara auktoriserade av Öppna Dörrar.

Du behöver ha eller ha tillgång till:

 • länken till (och namnet på) den AO3-samling som skapats för ditt arkiv
 • inloggningsinformationen för det omhändertagande kontot (med rättigheter för arkivägare) som skapats för din arkivimport
 • webbadresserna till verken du vill importera (om det är ordnat i förväg kan du referera till dokumenten som visar alla verk som ska importeras)
 • taggorganiserings-dokumentet som visar vilka AO3-taggar som passar bäst ihop med de taggar som ditt arkiv brukade använda
 • texten till arkivägarens kommentar enligt överenskommelsen ”Memorandum of Understanding” (Samförståndsavtal)
 • om det är ordnat i förväg, webbadresserna till eventuella verk som redan finns hos OTW (till exempel konst av fans, podfic o.s.v.)
 1. Öppna sidan för din AO3-samling. I övre högra hörnet klickar du på orden Log In (Logga in).
  Inloggningsmeny i övre högra hörnet
 2. Skriv in användarnamnet och lösenordet för ditt arkivägarkonto. (För din bekvämlighets skull kan du också kryssa i rutan bredvidRemember Me (Kom ihåg mig) så att du slipper logga in nästa gång.) Klicka sedan på ordenLog In.
 3. >Inloggningsfält och knapp i nedre högra hörnet av den här sektionen

 4. Klicka på knappen Post to Collection (Publicera i samling)li>

  Knapp till höger för att publicera i samling

 5. På nästa sida, klicka på knappenImport from An Existing URL instead? (Importera från en befintlig webbadress i stället?)
 6. Knapp i övre högra hörnet

 7. Kopiera ett gäng ursprungliga webbadresser från en enda skapare och klistra in dem i fältet URLs (Webbadresser). (Obs! Kontrollera att det bara står en webbadress på varje rad.)
 8. Webbadresser inklistrade i fältet

 9. Under textfältet för inmatning av webbadresslänkar, i sektionen Preferences (Inställningar), klicka i rutanImport for others ONLY with permission (Importera åt andra ENDAST med tillstånd).
 10. Mata in skaparens namn i fältet Author Name (Författarnamn), och skaparens e-postadress i fältet Author E-mail Address (Författarens e-postadress). (Om det finns en medskapare matar du in den personens information i fälten under den första skaparen.)
 11. ”Ruta

 12. Kryssa i rutan bredvid Lock all imports to registered users only (Lås alla importer så att de enbart är tillgängliga för registrerade användare).
 13. Den andra kryssrutan låser importer så att de enbart är tillgängliga för registrerade användare

 14. I de andra tre obligatoriska fälten på den här sidan väljer du följande (du kommer att ändra utkasten till verken manuellt efter importen):
  • Rating (Åldersgräns): No Rating (Ingen åldersgräns satt)
  • Warnings (Varningar): Choose Not to Use Archive Warnings (Välj att inte använda arkivvarningar)
  • Fandom(s) (Fandom): Om detta är ett arkiv för ett enda fandom använder du fandomnamnet här. Om det är ett arkiv för flera fandom väljer du vilket du vill av de relevanta fandomen som är med i denna import – du kommer att ändra det här fältet efter behov senare.
 15. Rull-lista för åldersgränser och kryssrutor för arkivvarningar

  Rull-lista för fandom

 16. Klicka på knappenImport (Importera) i sidans nedre högra hörn.
 17. Importeringsknapp

 18. På nästa sida kommer du att se länkar till alla utkast som du har skapat. Högerklicka på det första för att öppna utkastet i en ny flik.
 19. Länkar till skapade utkast

 20. Klicka på knappenEdit (Redigera) i nedre högra hörnet.
 21. Redigeringsknapp längst ned på sidan

 22. Från den här sidan kan du redigera verkets taggar för ett verk åt gången.

  Titta på taggorganiserings-dokumentet från Öppna Dörrar för att välja följande:

  • Rating (Åldersgräns)
  • Warnings (Varningar)
  • Fandom(s) (Fandom)
  • Category(s) (Kategori(er))
  • Character(s) (Karaktär(er))
  • Relationship(s) (Relation(er))
  • Additional tags (Ytterligare taggar)
 23. Val av åldersgränser, arkivvarningar, fandom och kategorier

  Val av relationer, karaktärer och ytterligare taggar /></p>
<li>I delen Preface (Inledning) på denna redigeringssida finns en rad för <strong>Notes</strong> (Anteckningar). Kryssa i rutan bredvid <strong>at the beginning</strong> (i början) och klistra in kommentaren från arkivägare (som överenskommet i samförståndsavtalet) i fältet som kommer fram. Denna avdelning (eller avdelningen för anteckningar i slutet av verket) kan också användas för anteckningar av verkets skapare.</li>
<p><img src=

 24. I avdelningen Associations (Förbindelser) på denna redigeringssida finns en kryssruta för att Set a different publication date (Ange ett annat publiceringsdatum). Om så önskas, leta reda på verkets originaldatum i ditt arkiv och skriv in det i fältet som visas.
 25. Datumväljare som visas efter att du kryssat i att du vill ändra datum för verket

 26. I det nedre högra hörnet av sidan klickar du på knappenPost Without Preview (Publicera utan förhandsgranskning).
 27. Knapp för att publicera utan förhandsgranskning