Importowanie prac przy pomocy Konta Archiwisty

Cześć! Te instrukcje w zamyśle są do użytku archiwistów (i/lub wolontariuszy przez nich wyznaczonych) pracujących w komisji Drzwi Otwartych by manualnie zaimportować prace z ich archiw do Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum), i dotyczą konkretnie dokumentów oraz uprawnień powiązanych z procesem importowania tego komitetu.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie naszych procedur lub chcesz prosić o pomoc w przeniesieniu swojego archiwum na AO3, skontaktuj się z komisją Drzwi Otwartych używając naszego formularza kontaktowego. Według Regulaminu Serwisu AO3, wszystkie importowane prace muszą być potwierdzone przez Drzwi Otwarte.

Potrzebujesz dostępu do:

 • linku do (i nazwy) kolekcji AO3 utworzonej dla twojego archiwum
 • danych logowania konta opiekuna (z dostępem archiwisty), utworzonych by zaimportować twoje archiwum
 • adresów URL prac, które chcesz zaimportować (po wcześniejszym ustaleniu, możesz odnieść się do arkusza danych ze wszystkimi pracami do zaimportowania)
 • arkusza danych z listą przedstawiającą najlepsze odpowiedniki tagów AO3 korespondujących z tagami oryginalnie użytymi przez archiwum
 • tekstu notki archiwisty zgodnego z „Memorandum of Understanding” (Notą Porozumienia)
 • po wcześniejszym ustaleniu, URLi do wszystkich prac hostowanych przez OTW (takich jak fanart, podfic, itd.)
 1. Otwórz stronę swojej kolekcji na AO3. W prawym górnym rogu kliknij Log In (Zaloguj się).
  Menu logowania w prawym górnym rogu strony
 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla swojego konta archiwisty. (Dla wygody możesz zaznaczyć pole obok Remember Me (Pamiętaj Mnie), by nie musieć logować się następnym razem.) Następnie kliknij słowa Log In.
 3. >Pola logowania i przycisk w prawym dolnym rogu tej sekcji

 4. Kliknij przycisk Post to Collection (Publikuj do kolekcji).
 5. Przycisk Post to Collection po prawej stronie

 6. Na następnej stronie kliknij przycisk Import from An Existing URL instead? (Zaimportuj z istniejącego adresu URL?).
 7. Przycisk w prawym górnym rogu

 8. Skopiuj oryginalne adresy URL dla pojedynczego twórcyi wklej je w pole URLs (URLe). (Uwaga: Upewnij się, że jest po jednym URLu w linii.)
 9. Adresy URL wklejone w odpowiednie pole

 10. Pod okienkiem na wpisanie adresów URL, w sekcji Preferences (Preferencje), zaznacz pole Import for others ONLY with permission (Importuj dla innych TYLKO za zgodą).
 11. Wprowadź imię twórcy w pole Author Name (Imię Twórcy), a następnie dodaj adres email w polu Author Email Address (Adres Email Twórcy). (Przy dwóch twórcach, wpisz dane drugiego w pola poniżej pierwszego twórcy.)
 12. Okienko do zaznaczenia ‘Importuj dla innych’ z obowiązkowymi polami na wstawienie imienia autora oraz adresu e-mail, a także opcjonalne okienka dla imienia współautora i adresu e-mail” /></p>
<li>Zaznacz pole obok <strong>Lock all imports to registered users only</strong> (Ogranicz importy tylko do zarejestrowanych użytkowników).</li>
<p><img src=

 13. Dla kolejnych trzech pól wybierz, co następuje (zmienisz ustawienia poszczególnych prac po zaimportowaniu):
  • Rating (Kategoria wiekowa): No Rating (Brak kategorii wiekowej)
  • Warnings (Ostrzeżenia): Choose Not to Use Archive Warnings (Twórca postanowił nie używać ostrzeżeń Archiwum)
  • Fandom(s) (Fandom(y)): Jeśli jest to jednofandomowe archiwum, użyj tutaj nazwy fandomu. Jeśli to wielofandomowe archiwum, użyj nazwy któregokolwiek z fandomów, który się w nim pojawia – w miarę potrzeb zmienisz to pole później.
 14. Menu kategorii wiekowej i pola wyboru ostrzeżeń

  Menu wyboru fandomu

 15. Kliknij przycisk Import (Importuj) w prawym dolnym rogu strony.
 16. Przycisk Import

 17. Na kolejnej stronie będą linki do utworzonych wersji roboczych. Kliknij na pierwszy z nich prawym przyciskiem myszy by otworzyć wersję roboczą w nowej karcie.
 18. Linki do utworzonych wersji roboczych

 19. Kliknij przycisk Edit (Edytuj) w prawym dolnym rogu strony.
 20. Przycisk Edit na dole strony

 21. Stąd możesz edytować poszczególne tagi pracy.

  Odnieś się do arkusza danych z mapą tagów Otwartych Drzwi dla:

  • Rating (Kategoria wiekowa)
  • Warnings (Ostrzeżenia)
  • Fandom(s) (Fandom(y))
  • Category(s) (Kategorie)
  • Character(s) (Postaci)
  • Relationship(s) (Związki)
  • Additional tags (Dodatkowe tagi)
 22. Wybory dla kategorii wiekowej, ostrzeżeń archiwum, fandomów, i kategorii

  Wybory dla związków, postaci i dodatkowych tagów

 23. W sekcji Preface (Wstęp) strony edycji jest linia na Notes (Notatki). Zaznacz pole obok at the beginning (na początku) i dodaj tekst notki archiwisty (zgodnego z Memorandum of Understanding) w pole, które się pojawi. Ta sekcja (jak i sekcja notatek na końcu) może być również przeznaczona na notatki użyte przez autora oryginału.
 24. Sekcja notatek, która pojawia się po zaznaczeniu, że chcesz dodać notatkę

 25. W sekcji Associations (Powiązania) tej strony edycji jest pole, by Set a different publication date (ustawić inną datę publikacji). Jeśli chcesz, odszukaj datę publikacji pracy w archiwum i antydatuj pracę w polu, które się pojawi.
 26. Wybór daty po zaznaczeniu, że chcesz antydatować pracę

 27. W prawym dolnym rogu strony kliknij przycisk Post Without Preview (Publikuj bez podglądu).
 28. Przycisk Post without preview