Magpadala ng Paanyaya

Kung mayroon kang alinmang mga katanungan ukol sa aming mga patakaran, o kung nais mong humingi ng tulong sa paglipat ng iyong sinupan sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), maanong makipag-ugnayan sa komite ng Open Doors gamit ang aming form para sa pakikipag-ugnay. Batay sa mga Palatuntunan ng Aming Serbisyo, lahat ng paglilipat ng sinupan ay dapat munang bigyan ng pahintulot ng Open Doors.

 1. Pumunta sa archiveofourown.org, at sa kanang itaas na sulok, piliin ang mga salitang “Log In” (Lumagda).
  Bintana para sa Log In
 2. Ipasok ang panglagda at password para sa iyong archivist account. (Para maging mas mabilis, maaari ring markahan ang kahon ng “Remember Me” (Alalahanin Ako) para sa susunod ay hindi mo na kailangang lumagda pa muli.) Pagkatapos ay piliin ang “Log In”.
  Button at patlang para sa paglagda
 3. Piliin ang “Invitations” (Paanyaya) sa ilalim ng pangalan ng iyong account.
  Ang button para sa Invitations na nasa gawing kanan ng pahina
 4. Ipasok ang email address ng bagong tagagamit sa “Email Address” na patlang, at gamitin ang “Send Invitation” (Ipadala ang Paanyaya) sa ibabang kanan.
  Patlang para sa email address sa may tuktok ng pahina, at ang Send Invitation na button sa may gawing kanan