Nhập tác phẩm với một tài khoản lưu trữ

Xin chào! Những hướng dẫn sau đây dành cho một chuyên viên lưu trữ (và/hoặc những tình nguyện viên được chỉ định bởi chuyên viên lưu trữ) đang làm việc với ban Open Doors để tự tay nhập những tác phẩm của kho lưu trữ của họ vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), và đề cập đến những văn bản và quyền tài khoản trong quá trình nhập.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về quá trình của chúng tôi, hoặc nếu bạn cần trợ giúp trong việc nhập kho tàng của bạn vào AO3, vui lòng liên hệ ban Open Doors qua đơn liên hệ của chúng tôi. Theo Điều Khoản Sử Dụng của AO3, tất cả những quá trình nhập kho tàng đều phải được Open Doors cho phép.

Bạn cần có hoặc đã có quyền truy cập:

 • đường link đến (và tên của) bộ sưu tập được tạo cho kho tàng của bạn
 • thông tin đăng nhập của tài khoản quản lí (với quyền lưu trữ) được tạo cho việc nhập kho lưu trữ
 • đường link URL đến những tác phẩm bạn muốn nhập (nếu việc này đã được sắp xếp từ trước, bạn có thể xem bảng nêu ra tất cả những tác phẩm cần được nhập)
 • bảng gồm cách sắp xếp từ khóa, nêu lên những từ khóa trên AO3 tương đương nhất với những từ khóa hay được sử dụng trên kho lưu trữ của bạn
 • ghi chú của chuyên viên lưu trữ đã được đồng ý trong “Memorandum of Understanding” (Thỏa thuận hợp tác)
 • nếu đã được sắp xếp từ trước, cả đường link URL của những tác phẩm được OTW lưu trữ (vd: fanart, truyện đọc, v.v.)
 1. Hãy mở trang của bộ sưu tập trên AO3 của bạn. Ở góc phải trên, hãy ấn vào từ Log In (Đăng nhập).
  Danh mục đăng nhập ở góc phải trên
 2. Hãy điền tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản lưu trữ của bạn. (Để thuận lợi hơn cho bạn, bạn có thể ấn vào nút Remember Me (Ghi nhớ tôi) để không cần phải đăng nhập lại sau này.) Sau đó, ấn vào từ Log In.
 3. >Mục đăng nhập và nút ở góc phải dưới của phần này

 4. Hãy ấn vào nút Post to Collection (Đăng vào bộ lưu trữ).
 5. Nút Post to Collection ở góc phải dưới

 6. Ở trang tiếp theo, ấn vào nút Import from An Existing URL instead? (Nhập từ một đường link URL?).
 7. Nút ở góc phải trên

 8. Sao chép một nhóm đường link URL của một người sáng tạo duy nhất, và dán chúng vào mục URLs (đường link URL). (Xin lưu ý: hãy đảm bảo rằng mỗi dòng chỉ có một đường link.)
 9. đường link URL được dán vào mục này

 10. Ở dưới cửa sổ để ghi đường link URL, trong mục Preferences (Cài đặt), hãy ấn vào ô Import for others ONLY with permission (CHỈ để cho những người có quyền truy cập nhập).
 11. Hãy điền tên của tác giả vào phần Author Name (Tên tác giả), và điền email của tác giả trong phần Author Email Address (Email của tác giả). (Nếu có một tác giả thứ hai, hãy điền thông tin của họ trong những mục nằm dưới tác giả thứ nhất.)
 12. Chọn ô ‘Nhập cho người khác’, với những mục điền bắt buộc cho tên và email của tác giả và mục tùy ý cho tên và email của người đồng-tác giả.

 13. Chọn ô nằm ở cạnh Lock all imports to registered users only (Khóa tất cả các bài được nhập để chỉ những người dùng có tài khoản có thể xem).
 14. Ô thứ hai khóa những tác phẩm được nhập với người không có tài khoản

 15. Cho ba phần bắt buộc còn lại, hãy chọn những mục sau (bạn sẽ chỉnh sửa từng bản nháp của các tác phẩm sau khi nhập):
  • Rating (Phân loại): No Rating (Không phân loại)
  • Warnings (Cảnh báo): Choose Not to Use Archive Warnings (Không Sử Dụng Cảnh Báo Của AO3)
  • Fandom(s) ((Những) Fandom): Nếu đây là kho lưu trữ của mỗi một fandom thôi, nãy điền tên của fandom vào đây. Nếu đây là kho lưu trữ cho nhiều fandom, hãy chọn một trong những fandom được nêu lên — bạn sẽ có thể thay đổi phần này sau đó.
 16. Danh mục phân loại và các cảnh báo”/></p>
<p><img src=

 17. Hãy ấn vào nút Import (Nhập) ở góc phải dưới của trang.
 18. Nút nhập

 19. Bạn sẽ thấy các đường link đến tất cả những bản nháp mà bạn đã tạo ra ở trang tiếp theo. Hãy nhấn chuột phải vào đường link đầu tiên để mở bản nháp trong một trang mới.
 20. Đường link đến những bản nháp được tạo ra

 21. Hãy ấn vào nút Edit (Chỉnh sửa) ở góc phải dưới.
 22. Nút chỉnh sửa ở góc phải dưới.

 23. Từ trang này, bạn có thể sửa từ khóa của từng tác phẩm một.

  Xin hãy xem bảng tính cho việc sắp xếp từ khóa từ Open Doors cho những mục sau:

  • Rating (Phân loại)
  • Warnings (Cảnh báo)
  • Fandom(s) ((những) Fandom)
  • Category(s) ((những) Hạng mục)
  • Character(s) ((những) Nhân vật)
  • Relationship(s) ((những) Quan hệ)
  • Additional tags ((những) Từ khóa bổ sung)
 24. Lựa chọn cho phân loại, cảnh báo của AO3, fandom và hạng mục

  Lựa chọn cho các cặp đôi, nhân vật, và từ khóa bổ sung

 25. Bạn sẽ thấy một dòng cho Notes (Ghi chú) trong phần Preface (Mở đầu) của trang này. Hãy ấn vào ô ở cạnh at the beginning (ở ban đầu) và điền ghi chú của chuyên viên lưu chữ (đã được đồng ý trong “Memorandum of Understanding” (Thỏa thuận hợp tác)” trong ô sẽ hiện ra. Bạn cũng có thể dùng mục này (hoặc phần ghi chú ở cuối tác phẩm) cho bất kỳ ghi chú nào bởi tác giả gốc.
 26. Mục ghi chú hiện ra sau khi bạn đồng ý thêm một ghi chú

 27. Bạn cũng sẽ thấy một ô để xác nhận việc Set a different publication date (Thay đổi ngày đăng) trong phần Associations (Liên kết) của trang chỉnh sửa này. Nếu bạn muốn, bạn có thể tìm ngày đăng của bản gốc trên kho lưu trữ của bạn và điền ngày vào ô hiện ra.
 28. Chọn ngày sau khi xác nhận rằng bạn muốn thay đổi ngày đăng của tác phẩm

 29. Hãy ấn nút Post Without Preview (Đăng không xem trước) ở góc phải dưới của trang.
 30. Nút đăng không xem trước