Přihlášení se k pracím po automatickém importu Otevřených dveří

Pokud byly vaše práce importovány na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv), možná jste obdrželi email s odkazem na přihlášení se k nim nebo jejich smazání. Tento návod obsahuje možnosti, které se vám naskytnou po kliknutí na odkaz a dále je vysvětluje.

Upozornění: možnost, kterou zvolíte, bude uplatněna na VŠECHNY práce, které byly vypsány v emailu, i když jsou na této stránce okamžitě viditelné jen některé.

Přihlášení se k vašim importovaným pracím

Archiv obsahující vaše práce byl přesunut na AO3. Dejte nám prosím vědět, co si s nimi přejete udělat. Pokud nezareagujete, práce zůstanou připsané archiváři.

Pokud chcete práce upravovat nebo u každé z nich postupovat jinak, nejprve se k nim přihlaste. Pak můžete použít funkci Edit Works (Upravit práce) na vaší domovské stránce AO3 k jejich opuštění či je skupinově nebo jednotlivě upravit. (Pokud budete chtít, můžete po úpravě účet smazat.)

Pokud se před rozhodnutím chcete na své práce znovu podívat a nemáte účet na AO3, kontaktujte Open Doors (Otevřené dveře) pod svým pseudonymem, uveďte názvy daných prací a my vám pošleme kopie.

Přihlásit se ke všem pracím

Text a tlačítko, které se v této sekci objevují, jsou rozdílné v závislosti na tom, zda právě jste nebo nejste přihlášeni ke svému účtu nabAO3.

Pokud jste přihlášeni, text vypadá následovně:

Přihlaste se ke svým pracím z účtu, pod kterým jste právě přihlášeni. Pokud se chcete k pracím přihlásit pod jiným účtem (nebo si pro tento účel založit nový), odhlaste se a aktualizujte tuto stránku.

Text tlačítka: Add these works to my currently-logged-in account (Přiřadit tyto práce k mému účtu)

Text tlačítka: Přiřadit tyto práce k mému účtu

Pod tlačítkem by měl být seznam všech prací, které byly importovány na základě vaší emailové adresy. Kliknutím na tlačítko “Add these works to my currently-logged-in account” přiřadíte tyto práce k účtu, na který jste zrovna přihlášeni.

Pokud nejste přihlášeni, text vypadá následovně:

Zveme vás k vytvoření účtu na naší betě! Práce budou automaticky přiřazeny k vašemu profilu a budete nad nimi mít plnou kontrolu.

Pokud již účet na archivu máte, přihlaste se, aktualizujte stránku a my vám práce přiřadíme.

Text tlačítka: Sign me up and give me my works! Yay! (Založte mi účet a přiřaďte mi mé práce!)

Text tlačítka: Založte mi účet a dejte mi mé práce!

Pod tlačítkem by měl být seznam všech prací, které byly importovány na základě vaší emailové adresy. Kliknutím na tlačítko “Sign me up and give me my works! Yay!” aktivujete pozvánku na AO3 a budete si moci vytvořit účet. Jakmile tento proces dokončíte, všechny tyto práce budou připsányk vašemu novému účtu.

Další možnosti

Akce

Ponechte mou práci v péči archiváře.

Tato možnost nic nezmění. Vaše práce zůstanou na AO3 pod pseudonymem, který jste používali na importovaném archivu, připsané k účtu jeho archiváře. Volba této možnosti umožní se k rozhodnutí vrátit, pokud v budoucnu změníte názor.

Opusťte za mě mé práce a odstraňte z nich mou emailovou adresu, ale ponechte mé jméno. Často kladené dotazy k opouštění prací

Tato možnost připíše všechny vaše práce Opouštěnému účtu AO3a nebudete ve spojitosti s nimi již dostávat upozornění. Budou připsány pseudonymu, který jste použili na importovaném archivu, a nebude již možné je žádným způsobem upravit. Zkontrolujte proto prosím, zda se v nich nenachází identifikační informace, které si přejete odstranit. Pokud budete chtít práce upravit, přihlaste se k nim nebo kontaktujte Otevřené dveře a požádejte o odstranění textu a následné opuštění prací spolu se zachováním vašeho jména.

Připište mé práce Opuštěnému účtu AO3 a odstraňte mé jméno i emailovou adresu.

Tato možnost připíše všechny vaše importované práce Opuštěnému účtu AO3 a nebudete ve spojitosti s nimi již dostávat upozornění. Budou připsány pouze pseudonymu opuštěného účtu a nebude již možné je žádným způsobem upravit. Zkontrolujte proto prosím, zda se v nich nenachází identifikační informace, které si přejete odstranit. Pokud budete chtít práce upravit, přihlaste se k nim nebo kontaktujte Otevřené dveře a požádejte o odstranění textu a následné opuštění prací spolu s odstraněním vašeho jména.

Prosím, odstraňte mé práce z AO3.

Tato možnost odstraní všechny v emailu vypsané práce z AO3.

Už neimportujte práce spojené s touto emailovou adresou.

Tato možnost v budoucnu zabrání automatickému importu prací spojených s danou emailovou adresou z jiných archivů.

Upozornění

Nepřeji si dostávat emaily, když budou importovány práce s touto emailovou adresou.

Tato možnost zruší upozorňující emaily, které jsou běžně zasílány při importování prací.

Důležité: Pokud označíte “Do not email me in future” (Nepřeji si dostávat emaily), ale ne “Do not import works” (Neimportujte práce), práce mohou být importovány bez vašeho vědomí. Pokud si toto nepřejete, označte obě možnosti.

Tato poznámka vysvětluje možnost výše.