Uvoz djela s korisničkim računom Arhiva

Bok! Ove upute su namijenjene arhivistima/icama (i/ili volonterima/volonterkama koje je odredio/la arhivist/ica) koji rade s Open Doors vijećem pri ručnom uvozu djela svog arhiva u Archive of Our Own – AO3 (Naš vlastiti arhiv), a posebno se odnose na dokumente i računska dopuštenja koja se dijele tijekom postupka uvoza.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našim postupcima, ili trebate pomoć s uvozom vašeg arhiva na AO3, molimo vas kontaktirajte Open Doors vijeće koristeći naš kontaktni obrazac. Pod AO3 Uvjetima korištenja, svi arhivski uvozi moraju biti odobreni od strane Open Doors-a.

Trebali biste imati pristup:

 • poveznicu na (i ime) AO3 zbirke kreirane za vašu arhivu
 • podatke o prijavi za račun arhive (sa dopuštenjem arhivista/ice) kreiran za vaš uvoz
 • URL-ove djela koja želite uvesti (ako je unaprijed priređeno, možete pogledati tablicu koja prikazuje sva djela za uvoz)
 • tabelarni prikaz s tagovima koji prikazuje koje oznake na AO3 najbolje odgovaraju oznakama koje je izvorno koristio vaš arhiv
 • tekst arhivista/ice kao što je dogovoreno u “Memorandum of Understanding” (Memorandumu razumijevanja)
 • ako je unaprijed priređeno, sva djela sadržana na OTW-u (npr., fanart, podfic i sl.)
  1. Otvorite stranicu svoje AO3 kolekcije. U gornjem desnom uglu, odaberite  Log In (Prijava).
   Log In izbornik u gornjem desnom uglu
  2. Unesite korisničko ime i zaporku za vaš račun arhiva. (Zbog praktičnosti, također možete označiti kućicu pored Remember Me (Zapamti me) da se ne morate prijavljivati idući put.) Zatim odaberite Log In.

Log In polja i gumb u donjem desnom uglu ove sekcije

  1. Odaberite gumb Post to Collection (Objavi u zbirci).

Post to Collection gumb na desnoj strani

  1. Na idućoj stranici odaberite gumb Import from An Existing URL instead? (Uvoz s postojećeg URL-a?).

Gumb u gornjem desnom uglu

  1. Kopirajte seriju originalnih URL-ova  jednog autora ili autorice i zaljepite ju u URLs polje. (Napomena: provjerite da je samo jedan URL po retku.)

URL-ovi zalijepljeni u polje

  1. U prozoru teksta za unos URL poveznica, u odjeljku Preferences (Postavke), odaberite Import for others ONLY with permission (Uvoz za druge SAMO uz dopuštenje).
  2. Unesite autorovo/autoričino ime u polje, Author Name (Ime autora/ice), i onda autorovu/ičinu email adresu u polje  Author Email Address (Email adresa autora/ice). (Ako postoji više autora/ica, unesite njihove podatke u polja ispod prvog autora/ice.)

Kućica za ‘Uvoz za druge’ sa obveznim poljima za ime autora/ice i email adresu, te dopunskim poljima za ime i email koautora/ica.

  1. Odaberite kućicu pored Lock all imports to registered users only (Zaključaj uvoz samo za registirane korisnike/ice).

Druga kućica zaključava uvoz samo za registrirane korisnike/ice

  1. Za ostala tri obavezna polja na ovoj stranici odaberite slijedeće (pojedinačno mijenjate skicu djela nakon uvoza):
   • Rating (Ocjena primjerenosti): No Rating (Bez ocjene primjerenosti)
   • Warnings (Upozorenja): Choose Not to Use Archive Warnings (Odaberi ne koristiti oznake upozorenja Arhiva)
   • Fandom(s) (Fandom/i): Ukoliko je riječ o arhivu jednog fandoma ovdje upotrijebite naziv fandoma. Ukoliko je riječ o arhivu koji uključuje djela više fandoma odaberite bilo koji od fandoma koji se pojavljuje u ovoj seriji – kasnije ćete ovo po potrebi promijeniti.

Izbornik ocjena primjerenosti i kućice za oznake upozorenja Arhiva

Padajući izbornik fandoma

  1. Odaberite gumb Import (Uvoz) koji se nalazi u donjem desnom kutu stranice.

Gumb Import

  1. Na sljedećoj će stranici biti poveznice na sve skice koje ste stvorili. Desnom tipkom miša kliknite na prvu što će otvoriti skicu u novoj kartici.

Poveznice na kreirane skice

  1. Odaberite gumb Edit (Uredi) u donjem desnom uglu.

Gumb za uređivanje na dnu stranice

 

  1. S ove stranice možete pojedinačno urediti oznake djela.Pogledajte tabelarni prikaz s tagovima Open doors za sljedeće:
   • Rating (Ocjena primjerenosti)
   • Warnings (Upozorenja)
   • Fandom(s) (Fandom/i)
   • Category(s) (Kategorija/e)
   • Character(s) (Lik(ovi))
   • Relationship(s) (Odnosi)
   • Additional tags (Dodatne oznake/tagovi)

Izbor za ocjene primjerenosti, upozorenja Arhiva, fandome i kategorije

Izbor za odnose, likove i dodatne oznake/tagove

  1. U odjeljku Preface (Predgovor) ove stranice za uređivanje nalazi se polje za  Notes (Bilješke). Odaberite kućicu pored at the beginning (na početku) i dodajte bilješku arhivista/ice (kao što je dogovoreno u Memorandumu razumijevanja) u polje koje se pojavi. Ovaj odjeljak (ili bilješka na kraju djela) može se koristiti i za bilješke izvornog autora/ice.

Odjeljak za bilječku koji se pojavljuje kod odabira opcije bilješka

  1. U odjelku Associations (Veze) ove stranice za uređivanje označite kućicu pored Set a different publication date (Postavi drugi datum objavljivanja). Po potrebi, pronađite izvorni datum objave djela u svom arhivu i koristite izvorni datum objave djela u polju koje se pojavi.

Odabir datuma objave koji se pojavi prilikom odabira ranijeg datuma objave

  1. U donjem desnom kutu stranice odaberite gumb Post Without Preview (Objavi bez pregleda).

Gumb Post without preview