Hoe sal mense my werk kan vind?

Die ingevoerde argief sal as ’n versameling op die Archive of Our Own – AO3 (Argief van Ons Eie) verskyn. Dit sal dus van die res van die hoofargief onderskei kan word en onafhanklik deurgeblaai kan word. Ingevoerde werke sal ook toeganklik wees vanaf die hoof AO3-bladsye (sodat u dalk nuwe lesers kan kry!). Waar moontlik, sal ons herleidings vanaf die oorspronklike argiefdomein na die AO3 implementeer: ons sal dit gevals-gewys aankondig.