Afegir diverses obres a una col·lecció

1. Amb la sessió iniciada, col·loca el ratolí sobre la icona del tel teu usuari i selecciona “My Works” (Les meves obres).

2. Fes clic al botó “Edit Works” (Editar obres).

3. Selecciona totes les obres que vols transferir a una col·lecció concreta.

4. Fes clic al botó “Edit” (Editar).

5. A la secció “Associations” (Associacions) d’aquesta pàgina hi ha l’opció “Post to Collections / Challenges” (Publica a col·leccions o reptes).

Escriu el principi del nom de la col·lecció i hauria d’aparèixer a l’autoemplenament. (No canviïs res més o es sobrescriurà el que hi havia originalment a l’obra).

6. Fes clic al botó “Update All Works” (Actualitza totes les obres) de la part inferior.