Com pujar obres a una Col·lecció

Tot i que l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) té una Funcionalitat per a importar des d’URL, no és compatible amb tots els tipus d’arxius. Si aquest és el cas d’un arxiu del qual vulguis importar obres, et recomanem que segueixis les instruccions que trobaràs a continuació.

 1. Fes clic a “Log In” (Iniciar sessió) a la pàgina d’inici de l’AO3.
  El menú d’inici de sessió està a la cantonada superior dreta
 2. Escriu el nom d’usuari/a i la contrasenya del teu compte. (Per a més comoditat, també pots seleccionar la casella que hi ha al costat de Remember Me (Recorda’m) perquè la pròxima vegada no hagis d’iniciar sessió.) Després, utilitza el botó “Log In”.
 3. El camp d’Inici de sessió i el botó es troben a la cantonada inferior dreta d’aquesta secció

 4. Obre la pàgina de la Col·lecció de l’AO3 on vulguis afegir les teves obres i utilitza el botó de “Post to Collection” (Publicar a la Col·lecció)
 5. El botó de Publicar a la Col·lecció està al costat dret

 6. A la secció d’etiquetes, es necessiten els tres primers camps:
  • Rating (Classificació): selecciona la classificació més adient per a la teva obra. (Si no estàs segur/a, escull “Not Rated” (Sense classificar).)
  • Warnings (Advertiment): selecciona qualsevol advertiment que es pugui aplicar a la teva obra. (Si no estàs segur/a, selecciona “Choose Not to Use Archive Warnings” (No ficar advertiments).)
  • Fandom(s) (Fàndom): Si la teva obra pertany a un fàndom, escriu-ne el nom aquí i selecciona’l de l’ompliment automàtic quan aparegui. Si la teva obra és de més d’un fàndom, has de fer aquesta acció per a cadascun d’aquests.
 7. El menú desplegable de la Classificació i les caselles de selecció per als Advertiments de l’Arxiu

  Ompliment automàtic del camp dels Fàndoms

 8. Els altres camps són opcionals, però permeten als usuaris trobar les teves obres mitjançant filtres per aquests atributs, per això, si són aplicables, és convenient omplir-los.
  • Category (Categoria): Selecciona qualsevol categoria que se li pugui aplicar. (F/F (D/D) = Dona/Dona, F/M (D/H) = Dona/Home, Gen (Gen) = sense relacions romàntiques, M/M (H/H) = Home/Home, Multi (Multi) = relacions poliamoroses, and Other (Altres) = altres tipus de relacions
  • Relationships (Relacions): utilitza aquest camp per a escriure qualsevol etiqueta que se li pugui aplicar. Per a relacions romàntiques utilitza el símbol “/” (barra inclinada) i per a relacions platòniques utilitza “&” (&). Els noms estan ordenats alfabèticament segons el cognom (si es coneix) i si el cognom no es coneix, pel nom. (Per a saber més sobre les etiquetes de les relacions, repassa les pautes d’organització d’etiquetes de relacions de l’AO3.)
  • Characters (Personatges): utilitza aquest camp per a escriure qualsevol etiqueta de personatge aplicable. (Per a saber més sobre les etiquetes de personatge, repassa les pautes d’organització d’etiquetes de personatges de l’AO3.)
  • Additional Tags (Etiquetes addicionals): utilitza aquest camp per a escriure qualsevol altra etiqueta que vulguis! Alguns exemples són el gènere, els trops o els noms de les sagues relacionades. (Per a saber més sobre etiquetes addicionals, repassa les pautes d’organització d’etiquetes de l’AO3 per a etiquetes addicionals (format lliure).)
 9. Categoria, Relacions, Personatges, Etiquetes addicionals

 10. A la secció Preface (Prefaci), pots escriure-hi notes i atributs relacionats.
  • Work Title (Títol de l’obra): escriu el nom de la teva obra.
  • Author / Pseud(s) (Autor o autora / pseudònim(s)): Si tens molts pseudònims lligats al teu compte de l’AO3, escull quin(s) vols que s’associïn amb l’obra.
  • Add co-authors? (Afegir coautors o coautores): Si has creat aquesta obra amb una altra persona que també te un compte a l’AO3, pots seleccionar aquesta casella. Apareixerà un camp perquè escriguis el nom del compte de l’AO3 del teu cocreador o cocreadora.
  • Summary (Resum): Escriu el resum de la teva obra, si n’hi ha.
  • Notes (Notes): Si vols afegir qualsevol nota a l’obra, selecciona una (o ambdues) de les caselles. Apareixerà un camp perquè escriguis la nota que vols que aparegui al principi o al final de l’obra.
 11. Títol de l’obra, Pseudònim(s), afegir cocreadors o cocreadores, un resum o notes

 12. A la secció Associations (Associacions) hi ha més atributs per personalitzar.
  • Post to Collections / Challenges (Publicar a Col·leccions/Reptes ): la col·lecció de l’arxiu que has utilitzat al pas 3 hauria d’estar afegida, però si vols, pots afegir col·leccions addicionals.
  • Gift this work to (Regala aquesta obra a): Si coneixes algun altre usuari de l’AO3 a qui li vulguis regalar aquesta obra, aquí pots escriure el seu nom d’usuari.
  • Casella de selecció per a “This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work” (Aquesta obra és una remescla, una traducció, un podfic o la va inspirar una altra obra): utilitza aquesta casella de selecció si vols que s’enllaci a l’obra que ha inspirat aquesta obra.
  • Casella de selecció per a “This work is part of a series” (Aquesta obra forma part d’una sèrie): utilitza aquesta casella de selecció si vols afegir aquesta obra a una sèrie que ja existeix o crear-ne una de nova.
  • Casella de selecció per a “This work has multiple chapters” (Aquesta obra té diversos capítols): utilitza aquesta casella de selecció si vols posar el nombre total de capítols i/o posar el títol del capítol.
  • Casella de selecció per a “Set a different publication date” (Fixa una data de publicació diferent): utilitza aquesta casella de selecció si vols utilitzar una data anterior a la del dia que publiques l’obra.
  • Choose a language (Escull un idioma): utilitza aquest menú desplegable per fixar l’idioma de l’obra (en anglès per defecte).
  • Select Work Skin (Selecciona l’aparença de l’obra): l’aparença és CSS habitual per a una obra. (Si saps el que significa això, no dubtis a jugar amb les aparences públiques disponibles. Si no, pots ignorar aquest camp.)
 13. Col·leccions, regalar una obra, enllaçar a altres obres o sèries, fixar un nombre de capítols, antedatar l’obra, fixar l’idioma o canviar l’aparença.

 14. A la secció Privacy (Privacitat), pots escollir la configuració de visibilitat i de comentaris.
  • Casella de selecció per a “Only show your work to registered users” (Només mostrar l’obra a usuaris i usuàries registrats): utilitza aquesta casella de selecció si vols que només els usuaris i usuàries amb sessió iniciada puguin veure la teva obra. (Això també previndrà que l’obra aparegui a motors de cerca, com ara Google.)
  • Casella de selecció per a “Anonymous commenting disabled” (Comentaris anònims desactivats): utilitza aquesta casella de selecció si vols que només els usuaris i usuàries amb sessió iniciada puguin comentar a la teva obra.
 15. configuració de visibilitat i comentaris.

 16. A la secció Work Text (Text de l’obra), pots escriure el contingut de la teva obra.
  • Si copies text d’un altre lloc web, utilitza el botó “Rich Text” (Enriquiment de text) que es troba a mà dreta abans de copiar-lo al contingut de la teva obra.
  • Si incrustes art, vídeo o àudio, vés a A fer soroll! (Incrustar arxius multimèdia a l’AO3) per accedir a les instruccions.
  • camp per a HTML o contingut de text enriquit.

  • Al final de la pàgina pots previsualitzar la teva obra (i guardar-la com a esborrany) o publicar-la immediatament sense previsualitzar-la. Una vegada hagis publicat la teva obra, ja has acabat!
  • Opcions de publicació