Open Doors

Projekt Open Doors (Otevřené dveře) se věnuje poskytování útočiště fanouškovskému obsahu, který se ocitl v ohrožení. Máme hned několik podprojektů, které si kladou za cíl archivovat a uchovávat různé druhy fanouškovských prací a dalších artefaktů fanouškovské kultury.

Naše práce zahrnuje:

  • Online Archivy (stránka dostupná v angličtině):
    Stránka Online archivy odkazuje na zachráněné archivy a výzvy umístěné na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu), které představují většinu činnosti pořádané organizací Open Doors.
  • Speciální sbírky (stránka dostupná v angličtině): Galerie Speciálních sbírek obsahuje digitální projekty, které se zatím nedají spojit s AO3 nebo Fanlore. Sem patří soubory ve formátu .pdf, multimediální fanouškovské práce, historicky významné fanouškovské stránky a další digitální artefakty.
  • Fan Culture Preservation Project (Projekt na záchranu fanouškovské kultury): Společný projekt OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a oddělení speciálních sbírek Univerzity Iowa, který se věnuje archivaci a uchovávání fanzinů a jiných nedigitálních forem fanouškovské kultury.
  • GeoCities Rescue Project (Projekt na záchranu GeoCities) (stránka dostupná v angličtině): Projekt věnovaný uchování fanouškovských webů, které by jinak byly smazány poté, co Yahoo ukončilo v říjnu 2009 podporu platformy GeoCities.
  • Yahoo Groups Rescue Project (v angličtině): Projekt věnovaný uchování fanfikcí, fanartu a metatextů z platformy Yahoo Groups, které by jinak byly smazány poté, co Verizon ukončil v lednu 2020 podporu platformy Yahoo Groups.