FAQ – často kladené otázky

Obecné otázky

Co je projekt Open Doors (Otevřené dveře)?

Projekt Open Doors (Otevřené dveře) organizace OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) se věnuje zachování fanouškovských prací. Naším cílem je zejména uchování takových fanouškovských projektů, které by mohly být ztraceny kvůli nedostatku času, zájmu nebo prostředků ze strany jejich současného správce.

Jaké jsou smluvní podmínky pro projekty Open Doors (Otevřené dveře)?
Proč musí importy archivů na AO3 projít přes Open Doors (Otevřené dveře)?

Pro OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) i pro Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) je velice důležité, aby byly fanouškovské práce zcela připsány jejich původním autorům a aby tito nad nimi měli i nadále co největší kontrolu. Projekt Open Doors (Otevřené dveře) využívá nástroje a standardizované postupy, které zajišťují, že vyvineme dostatek úsilí, abychom kontaktovali všechny tvůrce před a po importování jejich prací na AO3 (aby věděli, co se děje a měli v případě potřeby možnost nás kontaktovat), že je všem autorům jejich práce správně připsána a že autoři mají možnost své práce nárokovat/smazat/opustit/změnit tak, jak si přejí.

Chci se na něco zeptat! Kde tak mohu učinit?

Kontaktuje prosím výbor pro projekt Open Doors.

Pro archiváře

Proč bych měl/a chtít převést svůj online archiv/fanouškovský projekt pod Open Doors (Otevřené dveře) a OTW (Společnost pro transformativní tvorbu)?

Zálohování nebo převedení fanouškovských prací do vašeho archivu skýtá mnoho výhod.

 • Dlouhodobé zachování: Váš archiv bude udržován a podporován i v případě, že ztratíte internetové připojení, zájem nebo nebudete mít čas se o něj starat.
 • Infrastruktura: OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) přivádí dobrovolníky a poskytuje poradenství a technickou podporu pro uchování a rozšiřování vaší sbírky nebo vašeho projektu.
 • Povzbuzení pro přispěvatele: Dobrovolníci a přispěvatelé spíše věnují svůj čas a energii projektu, pokud mají důvěru, že jejich práce bude do budoucna zachována.
 • Finanční podpora v neziskovém prostředí: OTW nikdy nevyužije vaši práci nebo práci vašich přispěvatelů pro svůj vlastní profit.
Poskytujete na svých serverech místo každému fanouškovskému projektu, který je potřebuje?

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) vítá fanouškovské práce jakéhokoliv typu, naše zdroje pro podporu projektů, které nemohou být snadno integrovány do AO3, jsou omezené. I když jsme otevřeni diskuzi s udržovatelem jakéhokoliv fanouškovského projektu, který potřebuje naši pomoc, neposkytujeme hosting obecně, jako např. poskytovatelé internetového připojení. Specifický projekt, který potřebuje vlastní místo na serveru, bude muset být odsouhlasen Představenstvem OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) jako speciální sbírka, než bude převeden.
Udržovatel sbírky převedené pod Open Doors (Otevřené dveře) také musí souhlasit se Smluvními podmínkami Open Doors.

Vedu archiv, který bych rád/a převedl/a na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv). Co musím udělat?

Kontaktujte Open Doors (Otevřené dveře) a můžeme si o vašem archivu promluvit a podrobně naplánovat převedení. Pokud má váš archiv speciální potřeby — například obsahuje-li váš archiv multimedia, dejte nám prosím vědět už ze začátku. Když se na projektu dohodneme, vy i my zveřejníme informace o importu.
Co potřebujeme od vás a/nebo vašich pomocných moderátorů:

 • Odhodlání ke spolupráci s Open Doors alespoň po dobu potřebnou pro převod. Převod budeme muset pozastavit, nebudou-li moderátor/moderátoři dostupní a nebudeme-li mít žádnou náhradu, se kterou bychom mohli spolupracovat.
 • Aktivní podíl na informační kampani.
 • Souhlas se zásadami Open Doors pro přiznání zásluh u importovaných prací, poskytování zázemí pro import a pomoc autorům s nárokováním si jejich vlastních prací
 • Zůstane-li původní archiv nadále on-line, má být zachována možnost upravovat jej podle přání autorů, tedy mazat práce nebo měnit jména přispěvatelů
Co když chci zachovat ne-digitální fanouškovské práce, jako např. ziny, uměleckou tvorbu, VCR videa, letáčky a programy z conů?

Na začátku roku 2009 zahájily Open Doors (Otevřené dveře) ve spojení se Special Collections Department at the University of Iowa Libraries (Oddělením speciálních sbírek knihoven univerzity v Iowě) Fan Culture Preservation Project (Projekt na ochranu fanouškovské kultury). Tento projekt je zaměřený na zachování fanouškovských artefaktů jako jsou letterzines, fanzines (fanouškovské nekomerční nízkonákladové publikace; pozn. překl.), a další ne-digitální fanouškovské práce a suvenýry. Kontaktujte výbor Open Doors pro více informací o darování zinů a dalších artefaktů spojených s fanouškovskou kulturou projektu Fan Culture Preservation Project.

Mám právo převést/zálohovat svůj archiv na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)? Přeci jen nejsem autorem všech těch příběhů!

Sice jste nenapsali všechny tyto příběhy, ale moderováním archivu jste přijali zodpovědnost za to, že zůstanou on-line a přístupné. Myslíme si, že přesunutí archivu na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) je to samé jako např. změna poskytovatele webových služeb nebo internetového připojení), případně instalace novějšího software pro tento archiv; je to jako když knihovník přestěhuje svou sbírku.

Jak vám mohou Open Doors (Otevřené dveře) pomoci importovat nebo zálohovat váš archiv?

Rádi pomůžeme udržovatelům archivů převést obsah jejich archivu na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)! I když zrovna nejsme schopni hromadně importovat archivy, můžeme vám usnadnit ruční import a zajistit odporu v následujících bodech:

 • Informační kampaň: oznámení o importu namédiálních kanálech OTW a zodpovídání otázek
 • Postup: poskytnutí nástrojů, které zautomatizují rozesílání pozvánek (kolik jich jen budete potřebovat) a e-mailů, které umožní autorům se o své práce přihlásit, dále pomoc s trackingem prací, které je třeba importovat, instrukce a pomoc v otázkách AO3 (např. sbírky, tagování, atd.)
 • Technická podpora: pokud chcete, můžeme pomoci s vytvořením záloh a/nebo přesměrováním

Archivy budou na AO3 zachovány pomocí funkce Sbírky a jako moderátor/moderátoři původního archivu budete pozváni, abyste tuto sbírku moderovali i na AO3. Na vás a/nebo vámi určené dobrovolníky budeme v průběhu importu spoléhat s následujícím:

 • Poskytování zpětné vazby na rozpracované koncepty a návrhy na AO3 tagy
 • Import prací
 • Oznámení o importu členům archivu (např. e-maily, příspěvky do souvisejících komunit, atd.)

Pokud si po dokončení importu nadále nepřejete být s archivem spojováni, můžete zvolit nového udržovatele sbírky nebo ji uzavřít dalším příspěvkům. (Pokud se o udržování této uzavřené sbírky později přihlásí nějaký dobrovolník, pokusíme se vás kontaktovat a zeptat se, zda byste chtěli převést sbírku do péče nové osoby. Tento převod bychom uskutečnili pouze, pokud bychom od vás dostali souhlas.)

V případě, že bude doména původního archivu stále dostupná, můžeme se také pokusit zařídit přesměrování z původních URL adres na nové lokace na AO3 a zachovat tak existující odkazy. To však nemůžeme zaručit.

I když často pomáháme moderátorům převést archivy, které se uzavírají (nebo už jsou offline), Open Doors (Otevřené dveře) by měly být zapojeny pokaždé, když se plánuje import prací spojených se jménem jiného autora. Pokud byste např. na AO3 rádi zálohovali aktivní archiv, použili AO3 jako rozšíření vašeho archivu, vytvořili účet na památku vašeho kamaráda, nebo nastala jiná podobná situace, kontaktujte prosím Open Doors.

Archivy, které byly začleněny do AO3, budou také uvedeny v galerii Open Doors.

Pro fanoušky s archivovanými pracemi

Nahrál/a jsem svou práci do archivu, který je nyní součástí projektu Open Doors (Otevřené dveře). Pokud už nechci, aby tam byla, mohu ji nechat odstranit?

Ano, samozřejmě. Přečtěte si návod pod odkazem “Jak mohu spravovat své naimportované práce?”. Rádi vám také pomůžeme najít jiné řešení, než je vymazání, které by vaši práci zachovalo jako součást archivní sbírky, ale zároveň by pro vás bylo uspokojivé. Jak zmiňujeme v textu výše, nabízíme také možnost opuštění práce (orphaning), které umožní ponechat práci v archivu, ale vymaže veškeré identifikační údaje, které chcete odstranit.

Proč se moje práce najednou objevila na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu)?

Protože se jej archivář archivu, který jste používali, rozhodl přesunout na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv). Zatímco všechny nástroje na AO3 jsou navržené tak, aby každému fanouškovi poskytovaly co největší práva na jeho straně, v případě velkých archivů věříme, že tím, kdo by měl mít odpovědnost a práva za celou sbírku prací, je archivář. Archiváři přesunuli archivy na jiné servery, aktualizovali software, který práce třídí, změnili nastavení webhostingu atd., aby sbírku fanouškovských prací udrželi naživu, on-line a pohromadě. Převod nebo zálohování sbírky na AO3 je jen dalším způsobem, jak zajistit přístupnost archivu z dlouhodobého hlediska. Pokud bude chtít, bude mít archivář i nadále možnost sbírku spravovat a může určovat pravidla atd. Nicméně, pokud si jednotlivý fanoušek přeje odstranit své povídky způvodního archivu nebo z AO3, nabízíme jednoduché nástroje, jak to učinit. Viz níže.

Jak se dozvím, že se bude archiv s mou prací importovat do Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu)?

Před importem archivu zveřejníme oznámení na blogu Novinky na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu), blogu TransformativeWorks.org, Dreamwidth OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu), v OTW News Journals na LiveJournal a na účtech AO3 na Tumblr, a Twitteru: @ao3org. Dosavadní správce importovaného archivu také vyzveme, aby informace o importu zveřejnili i na starém archivu (pokud to bude možné) nebo kdekoli jinde, kde podle jejich názoru uživatelé novinky uvidí. Protože mezi ohrožené archivy patří často staré archivy, jejichž uživatelé je už nenavštěvují nebo již změnili kontaktní údaje, nedokážeme zaručit všem, jichž se změna dotkne, že se o ní předem dozví. Uděláme ale vše, co bude v našich silách, abychom všechny informovali.

Jak se dozvím, kdy bude moje práce naimportována na AO3?

Jakmile dojde k importu, zašleme e-mail každému uživateli, jehož prací se to týká. Tyto e-maily zašleme na e-mailové adresy spojené s účtem na starém archivu. To znamená, že pokud již k této e-mailové adrese nemáte přístup, automatické upozornění nedostanete – přesto doufáme, že zprávy o importu zveřejněné na jiných kanálech pomohou informovat všechny, kterých se změna dotkne. Aktualizovaný seznam naimportovaných archivů je zveřejněn v přehledu speciálních sbírek projektu Open Doors (Otevřené dveře).

Co se stane po importu mé práce na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)?

Když je vaše práce naimportována do Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu), bude následovat několik věcí:

 1. Na adresu zaregistrovanou v importovaném archivu vám zašleme e-mail s oznámením o přesunu.
 2. Pokud již máte pod stejnou e-mailovou adresou zaregistrovaný účet na AO3, vaše povídky budou automaticky propojeny s vaším účtem. (Povídky, které jste již do AO3 naimportovali pomocí funkce URL Importer, nebudou znovu naimportovány.)
 3. Pokud máte účet, ale pod jinou e-mailovou adresou, můžete se přesto k vašim povídkám přihlásit pomocí odkazu v notifikatikačním e-mailu.
 4. Pokud pod touto e-mailovou adresou nemáte účet na AO3, budete vyzváni k jeho vytvoření a následně k přihlášení se k vašim pracím a jejich přiřazení pod tento účet.
 5. Vaše naimportované práce budou přístupné pouze zaregistrovaným uživatelům AO3, dokud se k nim nepřihlásíte a nezvolíte si, zda je chcete nechat veřejně přístupné. V některých případech (zejména, byl-li původní archiv veřejně přístupný a archivář požádá o toto nastavení) budou práce po třech měsících veřejně přístupné, bez ohledu na to, zda se k nim někdo přihlásí či nikoli.
Co když nemám účet na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlatním archivu)?

Při importu archivu na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) dostanete notifikaci e-mailem. Pokud jej zatím nemáte, dostanete k vytvoření vlastního účtu na AO3 pozvánku (aniž byste se museli zapsat na naši běžnou čekací listinu na pozvánku). To je přece skvělé! Pokud už účet máte, můžete se pod ním ke svým pracím přihlásit.

Jak můžu spravovat své naimportované práce?
 • Pokud je e-mailová adresa, pod kterou jste byli zaregistrovaní v původním archivu stejná jako ta, pod níž máte vedený účet na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu):
  1. Dostanete e-mail s oznámením, že vaše práce byly naimportovány a propojeny s vaším účtem.
 • Pokud máte přístup k e-mailové adrese, pod kterou jste byli zaregistrovaní v původním archivu, dostanete e-mail s oznámením, že vaše práce byly naimportovány, a nabídkou následujících možností:
  1. Přihlásit se k pracím na AO3 a vytvořit účet, k němuž budou přiřazeny (to znamená, že získáte vlastní účet na AO3, pokud ho zatím nemáte). Můžete editovat, mazat, atd., stejně jako u ostatních prací na AO3.
  2. Přihlásit se k naimportovaným pracím a propojit je s již existujícím účtem na AO3. Potom můžete editovat, mazat, atd., stejně jako v ostatních prací na AO3.
  3. Smazat naimportované práce. Pokud to uděláte, budete mít také možnost zabránit, aby byly v budoucnu na AO3 naimportovány jakékoli jiné práce spojené s touto e-mailovou adresou.
  4. Opustit naimportované práce. Ty tak zůstanou na AO3, ale nebude je moci spravovat žádný z uživatelských účtů. Můžete si vybrat, jestli chcete vymazat jméno, s nímž byly spojeny na starém archivu, nebo ho ponechat jako pseudonym. (Poznámka: pokud chcete opustit práce, nejprve si je projděte a vymažte jakékoli zbývající identifikační údaje.)
 • Pokud již nemáte přístup k e-mailové adrese, pod kterou jste byli zaregistrovaní v původním archivu:
  1. Kontaktujte Open Doors se jménem vašeho účtu v původním archivu a s jakýmikoliv informacemi, které pomohou prokázat vaši identitu.
Jak mohou čtenáři najít mou práci?

Z importovaného archivu se na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu) vytvoří sbírka, takže importovaný archiv zůstane rozlišený od hlavního archivu a půjde jej prohlížet nezávisle na hlavním archivu. Importované práce budou také přístupné z hlavních stránek AO3 (takže budete moci nadále získávat nové čtenáře!). Pokud to bude možné, implementujeme přesměrování z domény původního archivu na AO3. O takových řešeních u individuálních případů vždy veřejně informujeme.

Co když už jsem na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu) tyto importované práce už zveřejnil/a?

Pokud jste své práce z původního archivu nahráli pomocí importní funkce, pak už k jejich novému importu nedojde a vaše již existující kopie bude automaticky přiřazena k nově vzniklé sbírce. Pokud jste práci nahráli ručně nebo z jiné adresy url, budete se muset rozhodnout, co udělat s duplicitní prací. Mějte však na paměti, že kde je to možné, budou adresy z importovaného archivu přesměrovány právě na naimportované kopie těchto prací (aby bylo možné zachovat odkazy na doporučené práce a playlisty). Vaše možnosti jsou:

 • Počkat na nástroj pro slučování prací, který je právě ve vývoji a umožní sloučení obou kopií do jedné (se zachováním případných odkazů k přesměrování).
 • Smazat naimportovanou kopii (budou tak zrušeny případné odkazy k přesměrování) a připojení starší kopie ke sbírce v naimportovaném archivu.
 • Smazat starší kopii na AO3.
 • Pokud se vás to týká, zažádejte Open Doors o přesměrování odkazů na starší kopii na AO3. Kontaktujte prosím projekt Open Doors (Otevřené dveře) a uveďte jméno svého účtu na AO3, své uživatelské jméno v naimportovaném archivu a odkazy na práce, na které chcete přesměrování nastavit.
Proč archivy importujete na AO3? Proč archiv prostě neuložit a nenabídnout hosting na serverech OTW?

Zachování historie fanouškovské tvorby je ústředním cílem naší činnosti – zbožňujeme různorodost fandomu, chceme, aby existovala řada samostatných archivů a chceme zajistit, že pokud už někdo nemůže archiv udržovat, nedojde k ztrátě této části fandomu. Rádi bychom zachovali archivy samotné, ale to vyžaduje příliš velké zdroje: každý archiv by potřeboval samostatné místo na serveru, tým kodérů schopných aktualizovat a přepisovat jeho kódování, oddané moderátory atd. Importem archivů na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv), avšak zároveň jejich převodem v samostatné sbírky, jsme schopni zachovat úžasnou fanouškovskou kreativitu i něco z té individuální identity, a zároveň zajistit, že bude potřeba pouze jedno kódování, jednu sadu serverů a jeden podpůrný tým.

Co když nechci, aby byly moje práce naimportovány?

Kontaktujte projekt Open Doors (Otevřené dveře), uveďte e-mailovou adresu, pod níž jste zaregistrovaní v importovaném archivu a vyžádejte si blokaci této adresy. Zablokování e-mailové adresy zabrání při hromadném importu importování povídek, které jsou s touto adresou spojené. Pokud již nemáte přístup k adrese, kterou chcete zablokovat, uveďte prosím jakékoliv informace, které pomohou ověřit vaši identitu. Prosíme o pochopení, že každý takový požadavek bude pečlivě zvážen a vyhodnocen.

Fan Culture Preservation Project (Projekt pro zachování fanouškovské kultury)

Bude archiv dostupný v digitální podobě?

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) a Univerzita Iowa se budou snažit nalézt cesty, jak zdigitalizovat některé z těchto materiálů. Takto k nim budou mít fanoušci, kteří si je přejí vidět, i když nemají možnost navštívit Iowu ve Spojených státech. Doufáme, že se nám podaří zkontaktovat mnohé z autorů těchto prací, abychom obdrželi jejich souhlas se sdílením jejich prací online.

A co soukromí fanoušků? Spousta fanoušků zveřejnila své povídky pod svými skutečnými jmény.

Respekt k právům a soukromí fanoušků je hlavní prioritou jak pro OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) tak pro Univerzitu Iowy. Standardní veřejné seznamy budou zahrnovat pouze titul a fandom (např.: Blake’s Seven: The Other Side 1, 3 [1986-1987]), tak jako jsou v katalogu knihovny zapsány časopisy. Avšak doufáme, že získáme od jednotlivých autorů a editorů povolení sdílet jejich práce rozsáhleji online.

Můžu si zapůjčit tyto materiály přes meziknihovní výpůjčkové programy?

Jednotlivé materiály ve sbírce zůstanou permanentně v archivu Univerzity Iowa. Speciální tým, který má sbírku na starosti, je ovšem ochoten pro výzkumníky a jiné zájemce vytvořit a rozeslat až 100 kopií za cenu přibližně 25 centů za stránku, ve shodě s jejich standardním postupem.

Mohu tomuto projektu zanechat ve své poslední vůli svou fanouškovskou sbírku?

Ano. Můžeme vám pomoci s náležitou formulací pro vaše odkázání.

Pokud mám materiály, které bych rád/a daroval/a, koho mám kontaktovat?

Pro asistenci s darováním tomuto projektu kontaktujte výbor projektu Open Doors.

Mám krabice (poličky/pokoje/domy) plné zínů! Nemůžu si dovolit je všechny poslat do Iowy!

S tím můžeme pomoci! Fan Culture Preservation Project (Projekt pro zachování fanouškovské kultury) může zařídit nejen poštovní doručení, ale i vyzvednutí vašeho daru službou UPS. Nenechte se výdaji odradit od darování.

Má Fan Culture Preservation Project (Projekt pro zachování fanouškovské kultury) nějaká kritéria k darům ohledně jazyka nebo země původu?

Ne. Fan Culture Preservation Project (Projekt pro zachování fanouškovské kultury) i Univerzita Iowa se zajímají o sběr materiálů od fanoušků z celého světa, včetně materiálů, které nejsou v angličtině nebo nepocházejí z anglicky mluvících zemí. Avšak stejně jako s dary ze Spojených států naše schopnost pomoci s doručením závisí na dostupných prostředcích.

Pamětní Archivy

Co jsou to AO3 Pamětní Archivy?

Pamětní Archivy Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu) jsou archivy fanouškovské tvorby zesnulých autorek*ů. Tyto archivy jsou vytvářeny AO3 ve spolupráci s nejbližšími zesnulé*ho autorky*a nebo s určenou*ým nejbližší*m fan příbuznou*ným.

Tyto sbírky mají zachovávat odkaz autorek*ů po jejich smrti tím, že zajistí trvalou dostupnost jejich prací.

Existuje možnost vytvořit sbírku pro tvůrce na AO3 posmrtně?

Na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu) můžete posmrtně vytvořit kolekci pro autorku*a pomocí pamětního archivu. Abyste tak mohli učinit, musíte být jedním z nejbližších zesnulé*ho autorky*a nebo jejich jmenovanou*ým nejbližší*m fan příbuznou*ným. Žádost o vytvoření o pamětní kolekce můžete zaslat přímo přes náš kontaktní formulář. Po obdržení tohoto formuláře můžeme začít proces tvorby pamětní kolekce. V tomto procesu společně s členem Otevřených dveří podepíšete Memorandum Porozumění, které obsahuje detaily podmínek importu, ohlášení pamětní kolekce a vytvoření vašeho archivářského účtu, přes který budete moci práce nahrát.

Chci importovat fanouškovské práce zesnulé*ho tvůrkyně*ce do pamětního kolekce, ale nejsem jejich nejbližší příbuzný*á ani nejsem jmenovaný*a jako jejich nejbližší fan příbuzná*ný. Jaké jsou mé možnosti?

Open Doors (Otevřené dveře) mohou přijmout jen žádosti od nejbližších příbuzných nebo jmenovaných nejbližších fan příbuzných. Každopádně pokud byste chtěli, aby něčí práce byly importovány, můžete použít náš kontaktní formulář a přidat informace o nejbližších příbuzných nebo nejbližších fan příbuzných dané*ho tvůrkyně*ce, pokud je máte.

Co znamená “nejbližší fan příbuzný”?

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) umožňuje uživatelům jmenovat někoho, kdo se bude starat o jejich fanouškovskou tvorbu v případě smrti nebo nezpůsobilosti. Open Doors (Otevřené dveře) může vyhovět žádosti o pamětní archiv jen v případě, že o něj žádá někdo z nejbližších zesnulého autora nebo jejich nejbližší fan příbuzná*ný. Více informací o nejbližších fan příbuzných a o tom, jak někoho jmenovat vaší*m nejbližší*m fan příbuznou*ým, najdete v AO3 FAQ – Často kladených otázkách.