Jak mohou čtenáři najít mou práci?

Z importovaného archivu se na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu) vytvoří sbírka, takže importovaný archiv zůstane rozlišený od hlavního archivu a půjde jej prohlížet nezávisle na hlavním archivu. Importované práce budou také přístupné z hlavních stránek AO3 (takže budete moci nadále získávat nové čtenáře!). Pokud to bude možné, implementujeme přesměrování z domény původního archivu na AO3. O takových řešeních u individuálních případů vždy veřejně informujeme.