Jak můžu spravovat své naimportované práce?

 • Pokud je e-mailová adresa, pod kterou jste byli zaregistrovaní v původním archivu stejná jako ta, pod níž máte vedený účet na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu):
  1. Dostanete e-mail s oznámením, že vaše práce byly naimportovány a propojeny s vaším účtem.
 • Pokud máte přístup k e-mailové adrese, pod kterou jste byli zaregistrovaní v původním archivu, dostanete e-mail s oznámením, že vaše práce byly naimportovány, a nabídkou následujících možností:
  1. Přihlásit se k pracím na AO3 a vytvořit účet, k němuž budou přiřazeny (to znamená, že získáte vlastní účet na AO3, pokud ho zatím nemáte). Můžete editovat, mazat, atd., stejně jako u ostatních prací na AO3.
  2. Přihlásit se k naimportovaným pracím a propojit je s již existujícím účtem na AO3. Potom můžete editovat, mazat, atd., stejně jako v ostatních prací na AO3.
  3. Smazat naimportované práce. Pokud to uděláte, budete mít také možnost zabránit, aby byly v budoucnu na AO3 naimportovány jakékoli jiné práce spojené s touto e-mailovou adresou.
  4. Opustit naimportované práce. Ty tak zůstanou na AO3, ale nebude je moci spravovat žádný z uživatelských účtů. Můžete si vybrat, jestli chcete vymazat jméno, s nímž byly spojeny na starém archivu, nebo ho ponechat jako pseudonym. (Poznámka: pokud chcete opustit práce, nejprve si je projděte a vymažte jakékoli zbývající identifikační údaje.)
 • Pokud již nemáte přístup k e-mailové adrese, pod kterou jste byli zaregistrovaní v původním archivu:
  1. Kontaktujte Open Doors se jménem vašeho účtu v původním archivu a s jakýmikoliv informacemi, které pomohou prokázat vaši identitu.