Můžu si zapůjčit tyto materiály přes meziknihovní výpůjčkové programy?

Jednotlivé materiály ve sbírce zůstanou permanentně v archivu Univerzity Iowa. Speciální tým, který má sbírku na starosti, je ovšem ochoten pro výzkumníky a jiné zájemce vytvořit a rozeslat až 100 kopií za cenu přibližně 25 centů za stránku, ve shodě s jejich standardním postupem.