Nahravání prací do sbírky

I když Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) obsahuje funkci pro importování URL, nemusí tato funkce nutně být kompatibilní se všemi typy archivů. Pokud to platí pro archiv, ze kterého byste rádi převedli práce, doporučujeme následovat níže uvedené instrukce .

 1. Klikněte na “Log In” (Přihlásit se) na domovské stránce AO3.
  Menu pro přihlášení je v pravém horním rohu
 2. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro váš účet. (Pro větší pohodlí můžete také zaškrtnout políčko vedle Remember Me (Zapamatovat si mě), abyste se nemuseli příště přihlašovat). Poté klikněte na tlačítko “Log In”.
 3. Přihlašovací pole a tlačítko se nacházejí v pravé dolní části stránky

 4. Otevřete stránku AO3 kolekce, do které si přejete práce přidat a klikněte na tlačítko “Post to Collection” (Zveřejnit ve sbírce).
 5. Tlačítko Zveřejnit ve sbírce je na pravé straně

 6. V sekci tagů jsou první tři pole povinná:
  • Rating (Zařazení): vyberte nejlépe se hodící zařazení pro vaši práci. (Pokud si nejste jistí, zvolte „Not Rated“ (Bez zařazení).)
  • Warnings (Varování): vyberte nejlépe se hodící varování pro vaši práci. (Pokud si nejste jistí, zvolte „Choose Not to Use Archive Warnings“ (Neuvádět žádná varování Archivu).)
  • Fandom(s) (Fandom/y): pokud je vaše práce z jediného fandomu, vložte jméno fandomu či ho vyberte z naší automatické nabídky, jakmile se objeví. Pokud se vaše práce vztahuje k více fandomům, udělejte to pro každý z nich.
 7. Padací menu zařazení a zaškrtávací políčka pro Varování Archivu

  Automatické vyplňování pro pole Fandomy

 8. Ostatní pole jsou dobrovolná, ale umožňují uživatelům vyhledat vaše práce za použití filtrů pro dané atributy, proto je dobré je pokud možno vyplnit.
  • Category (Kategorie): vyberte všechny hodící se kategorie. (F/F (F/F) = Žena/Žena, F/M (F/M) = Žena/Muž, Gen (Gen) = žádný romantický vztah, M/M (M/M) = Muž/Muž, Multi (Multi) = polyamorní vztahy, a Other (Jiné) = jiné druhy vztahů
  • Relationships (Vztahy): toto pole použijte k zadání jakýchkoliv hodících se vztahových tagů. Pro romantické vztahy užijte symbol “/” (lomítko) a pro platonický vztah užijte symbol “&“ (ampersand). Jména jsou seřazena abecedně podle příjmení, pokud je známé, a křestního jména pokud příjmení známé není. (Pro více informací o vztahových tazích si přečtěte Pravidla pro správu tagů/klíčová slova AO3 pro vztahy.)
  • Characters (Postavy): toto pole použijte pro vložení tagů s příslušnými postavami. (Pro více informací a o tazích pro postavy si přečtěte Pravidla pro správu tagů/klíčová slova AO3 pro postavy.)
  • Additional Tags (Vedlejší tagy): toto pole využijte ke vložení jakýchkoliv jiných tagů, které se vám zlíbí! Mohou to být například žánry, témata či jména souvisejících zápletek. (Pro více informací si přečtěte Pravidla pro správu tagů/klíčová slova AO3 pro vedlejší tagy (volné tagy).)
 9. Kategorie, Vztahy, Postavy, Vedlejší tagy

 10. V sekci Preface (Úvod) můžete vložit poznámky a relevantní atributy.
  • Work Title (Název práce): vložte název vašeho díla.
  • Author/Pseud(s) (Autor/Pseudonym/y): pokud máte více pseudonymů připojených k vašemu účtu na AO3, vyberte, které z nich si přejete spojit s touto prací.
  • Add co-authors? (Přidat spoluautory?): pokud jste tuto práci vytvořili s další osobou, která má také účet na AO3, můžete zaškrtnout toto políčko . Objeví se pole, do kterého můžete vepsat AO3 jméno vašeho spoluautora.
  • Summary (Shrnutí): vložte shrnutí vaší práce, pokud nějaké máte.
  • Notes (Poznámky): pokud máte něco, co byste k práci rádi dodali, zaškrtněte jedno (či obě) políčka. Objeví se pole, do kterého můžete napsat poznámku, která se objeví na začátku či konci práce.
 11. Název práce, Pseudonymy, přidání spoluautora, shrnutí či poznámky

 12. I.
  • Post to Collections/Challenges (Přidat do sbírek/výzev): Archivní sbírka, kterou jste zvolili během kroku 3, by měla být nyní přidána, ale můžete zvolit i další sbírky, pokud si přejete.
  • Gift this work to (Darovat tuto práci): pokud znáte jiného uživatele AO3, kterému byste tuto práci rádi věnovali, můžete sem vložit jejich uživatelské jméno.
  • Políčko pro zaškrtnutí „This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work“ (Tato práce je remix, překlad, podfikce či inspirována jinou prací): označte, pokud si přejete práci spojit s prací, která ji inspirovala.
  • Políčko pro zaškrtnutí „This work is part of a series“ (Tato práce patří do série): označte, pokud chcete práci přidat do již existující série nebo založit sérii novou.
  • Políčko pro zaškrtnutí „This work has multiple chapters“ (Tato práce má více kapitol): označte, pokud si přejete zadat finální počet kapitol a/nebo si přejete kapitolu pojmenovat.
  • Políčko pro zaškrtnutí „Set a different publication date“ (Zadat jiné datum zveřejnění): označte, pokud si přejete práci označit zpětným datem.
  • Choose a language (Vyberte jazyk): zvolte si jazyk v padacím menu, pokud se liší od automaticky nastavené angličtiny.
  • Select Work Skin (Vybrat vzhled práce):
   “vzhled” je upravené CSS pro práci. (Pokud si přejete vědět, co to znamená, beze všeho si běžte pohrát s veřejně dostupnými vzhledy! Jinak můžete toto pole ignorovat.)
 13. Sbírky, darování práce, odkázání na jiné práce nebo série, zadání počtu kapitol, změna data publikace, nastavení jazyka či změna vzhledu.

 14. V sekci Privacy (Soukromí) můžete nastavit, kdo práci uvidí a kdo může přidávat komentáře.
  • Políčko pro zaškrtnutí „Only show your work to registered users“ (Ukázat práci pouze zaregistrovaným uživatelům): označte, pokud si přejete, aby pouze přihlášení uživatelé byli schopni vidět vaši práci. (Toto také zabrání, aby se vaše práce objevila ve vyhledávání pomocí Googlu.)
  • Políčko pro zaškrtnutí „Anonymous commenting disabled“ (Anonymní komentáře zakázány): označte, pokud si přejete, aby pouze přihlášení uživatelé byli schopni přidávat komentáře u vaší práce.
 15. nastavení zobrazení a komentářů.

 16. V sekci Work Text (Text práce) můžete vložit obsah vaší práce.
 17. Pokud vkládáte kresby, video či audio podívejte se prosím na Pojďte udělat pořádný rámus! (Vkládání médií na AO3) pro instrukce.
 18. pole pro HTML nebo rich text obsah.

 19. Na konci stránky si můžete vaši práci prohlédnout (a uložit ji jako rozpracovanou práci) nebo ji zveřejnit bez prohlížení. Jakmile vaši práci zveřejníte, máte hotovo!
 20. Možnosti zvěřejnění