Převod více prací k tvůrci

Pokud tvůrce potvrdil svoji identitu a jméno účtu v Archive Of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu) u moderátora sbírky a/nebo Otevřených dveří POTÉ, co byla jejich práce importována (např.: pozdní zjištění), můžete tyto práce hromadně přesunout tak, že tvůrce přidáte jako spoluautora ke všem jejich pracím a následně odstraníte účet opatrovatele.

  1. Zatímco jste přihlášeni do opatrovatelova účtu, vyberte “My Works” (Mé práce).
  2. Na této stránce klikněte na “Edit Works” (Upravit práce), což vám umožní hromadnou úpravu prací.
  3. Vyberte všechny názvy prací, které si přejete přesunout. Názvy prací slouží i jako odkazy, takže můžete práce otevřít v jiné záložce svého prohlížeče, pokud si nejste jisti, že jste vybrali tu správnou. (Pokud pouze měníte pár prací, může pro vás být praktičtější práce vyhledat za pomoci autorova jména a upravit je jednu po jedné.)
  4. Klikněte na “Edit” (Upravit).
  5. V sekci Preface (Úvod) této stránky je možnost “Add co-authors?” (Přidat spoluautory?). Napište tam jméno účtu tvůrce, které by se pak mělo objevit jako možnost v padacím menu. (Neměňte nic jiného, nebo to přepíše originální data práce.)
  6. Klikněte na “Update All Works” (Aktualizovat všechny práce) na konci stránky.
  7. Opakujte kroky 1 – 4, ale namísto přidávání spoluautora na stránce s úpravami v kroku 5 můžete nyní odstranit jméno dosavadního autora. Zaškrtněte políčko u účtu opatrovatele k jeho odstranění. (Pokud to budete dělat postupně práci za prací, klikněte na “Edit” v horní části stránky a poté na “Remove Me as Co-Author” (Odstranit mě jako spoluautora) v horní části následující stránky.)
  8. Klikněte na “Update All Works” (Aktualizovat všechny práce) ve spodní části stránky a všechny práce se úspěšně přesunou.