Přidání více prací do sbírky

1. Po přihlášení do vašeho účtu přejeďte kurzorem nad svou uživatelskou ikonku a zvolte možnost “My Works” (Mé práce).

2. Klikněte na tlačítko “Edit Works” (Editovat práce).

3. Vyberte všechny práce, které chcete převést do dané sbírky.

4. Klikněte na tlačítko “Edit” (Editovat).

5. Na stejné stránce se v sekci “Associations” (Přidružené práce) nachází možnost “Add To Collections / Challenges” (Přidat do Sbírek / Výzev).
Začněte psát jméno sbírky, zbytek by se měl automaticky doplnit. (Neměňte ale nic dalšího, jinak se přepíše původní obsah práce.)

6. Klikněte na “Update All Works” (Aktualizovat všechny práce) ve spodní části stránky.