Přidání více prací do sbírky

Pokud archiv importovaný projektem Open Doors (Otevřené dveře) obsahuje díla, která jste již zveřejnili v Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu), můžete tato díla přidat do sbírek importovaného archivu.

Pokud již byly vaše práce importovány na AO3 prostřednictvím automatického importu archivu a chcete zjistit, jak je nárokovat, podívejte se na Nárokování prací po automatickém importu Open Doors.

Pokud chcete do sbírky přidat pouze jednu práci, přečtěte si prosím Jak přidat práci do sbírky?

Pokud chcete do sbírky přidat více prací, postupujte následovně:

 1. Po přihlášení vyberte z nabídky “Ahoj, (uživatelské jméno)!” v horní části stránky položku “My Works” (Moje práce). Pokud jste na svém Hlavním panelu, můžete také zvolit “Works” (Práce) v postranním navigačním panelu (který při používání mobilního zařízení najdete v horní části stránky).
 2. Kliknutím na tlačítko “Edit Works” (Upravit práce) v pravém horním rohu stránky na počítači (nebo pod nadpisem “My Works” na mobilním telefonu) se dostanete na stránku Edit Multiple Works (Upravit více prací).

  Stránka Moje práce zobrazuje možnosti Upravit práce, Práce ve sbírkách a Práce. Tlačítko Upravit práce je zvýrazněno.
  Obrázek 1: Tlačítko “Upravit práce” na stránce Moje práce.

 3. Zaškrtněte políčka u všech prací, které chcete do dané sbírky přidat. Pamatujte, že vaše práce budou rozděleny podle fandomu.

  Zaškrtávací políčka pro výběr prací k úpravě na stránce Upravit více prací
  Obrázek 2: Výběr více prací pro úpravu.

 4. Po zaškrtnutí políček u všech prací, které chcete přidat do sbírky, klikněte na tlačítko “Edit” (Upravit), které lze nalézt vpravo nahoře na stránce prohlížeče na počítači i na mobilním zařízení.
 5. Přejděte na možnost Add To Collections (Přidat do sbírek). Začněte zadávat název sbírky a následně by se měl objevit jako možnost k výběru v automatickém dokončování. Název bude s největší pravděpodobností stejný jako název archivu, ze kterého byla díla importována, například “Turkfanfiction.” Z automatického dokončování vyberte sbírku, do které chcete přidat své práce. Nic dalšího na této stránce neměňte, pokud si nejste opravdu jisti, že to chcete udělat, protože tím změníte informace u všech zaškrtnutých prací. Pokud si nejste jisti názvem sbírky, podívejte se do Galerie speciálních sbírek pro více informací nebo kontaktujte Otevřené dveře.

  Do pole Přidat do sbírek bylo zadáno slovo
  Obrázek 3: Příklad automatického dokončování položky Přidat do sbírek na stránce Upravit více prací.

 6. Jakmile vyberete sbírku, do které chcete přidat své práce, přejděte do dolní části stránky a kliknutím na tlačítko “Update All Works” (Aktualizovat všechny práce) na pravé straně uložte své změny.

Pro více informací o tom, jak upravovat více prací, se podívejte na Jak upravit více prací najednou?

Kde mohu získat další informace, pokud zde není odpověď na mou otázku?

Některé nejčastěji kladené otázky týkající se Otevřených dveří jsou zodpovězeny v FAQ – často kladených otázkách k Otevřeným dveřím. Můžete se také podívat na naše Návody Otevřených dveří. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky o AO3 najdete v FAQ – často kladených otázkách k AO3 a používaná terminologie je definována v Glosáři. Otázky a odpovědi týkající se Smluvních podmínek najdete v FAQ – často kladených otázkách k smluvním podmínkám. Dále se můžete také podívat na nahlášené problémy. Pokud potřebujete pomoc s něčím jiným, kontaktujte prosím Otevřené dveře nebo Podporu.