Drysau Agored

Ni yw’r prosiect “Open Doors” (Drysau Agored), yn ymrhwymiedig i ddarparu lloches i gynnwys ffanyddol mewn beryg. Mae gennym ni sawl is-brosiect ac ymdrechion achub sy’n seiliedig ar archifo a diogelu gwahanol fathau o ffanweithiau a gwrthrychau ffanddiwylliant.

Mae ein gwaith yn cynnwys:

  • Archifau Ar-Lein (Archif Ein Hun):
    Mae’r Archifau Ar-Lein yn cysylltu â archifau a heriau a chaiff eu hachub a’i gweini ar “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun), sef rhan fwyaf o’r waith wedi ymgymryd gan Drysau Agored which represent the majority of the work undertaken by Open Doors.

  • Casgliadau Arbennig (tudalen ar gael yn Saesneg): Mae’r Oriel Casgliadau Arbennig yn cynnwys prosiectau digidol sydd ddim yn gallu cael eu cyfannu â’r AO3 na Ffanllên. Mae’r rhain yn cynnwys .pdfau, ffanweithiau amlgyfrwng, ffanwefannau hanesyddol bwysig, a gwrthrychau digidol eraill.
  • “Fan Culture Preservation Project” (Prosiect Diogelu Ffanddiwylliannau): Hyn yw menter ar y cyd rhwng yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a’r adran casgliadau arbennig ym Mhrifysgol Iowa i archifo a ddiogelu ffangylchgronnau a ffurfiau annigidol o ffanddiwylliant.
  • GeoCities Rescue Project (Prosiect Achub GeoCities) (tudalen ar gael yn Saesneg): Prosiect sydd yn ymrwymiedig i ddiogelu ffanwefannau a fydden cael eu colli trwy caead GeoCities gan Yahoo yn Hydref 2009.
  • Prosiect Achub Grŵpiau Yahoo (Yahoo Groups Rescue Project): Prosiect sy’n ymrwymiedig i ddiogelu ffanstorïau, fangelf, a feta o Grŵpiau Yahoo a fydden wedi cael eu colli trwy caead Grŵpiau Yahoo gan Verizon yn Ionawr 2020.