Ychwanegu Sawl Waith i Gasgliad

Os mae archif sy’n cael ei mewnforio gan y prosiect “Open Doors” (Drysau Agored) yn cynnwys weithiau rydych barod wedi postio i’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun), gallwch ychwanegu’r gweithiau hon i gasgliad mewnforio’r archif.

Nodwch os mae eich weithiau barod wedi’i mewnforio i fewn i’r archif trwy mewnforiad archif awtomatig a hoffech darganfod sit i’w hawlio nhw, dylwch gweld y tiwtorial ”Hawlio Gweithiau Ar Ôl Mewnforiad Drysau Agored.”.

Os hoffech ychwanegu gwaith unigol i gasgliad, gwelwch yr holiad ”Sut ydw i’n ychwanegu gwaith i gasgliad?”

Os mae gennych chi sawl waith i ychwanegu i gasgliad, gallwch wneud hyn trwy ddilyn y camau isod:

 1. Pan rydych wedi mewngofnodi, dewiswch “My Works” (Fy Ngweithiau) o’r ddewislen “Hi, (Helo) [enw cyfrif]!” ar ben y dudalen. Os rydych ar eich”Dashboard” (Penbwrdd), gallwch hefyd dewis “Works” (Gweithiau) ym mar ochr llywio (neu ar ben y dudalen ar ddyfeisiau symudol).
 2. Dewiswch y botwm “Edit Works” (Translation) ar ben de’r dudalen yng ngolwg bwrdd gwaith (neu isod i’r pennyn “My Works” yng ngolwg dyfais symudol) i gael at y dudalen “Edit Multiple Works” (Golygu Sawl Waith).Y dudalen ‘My Works’ yn dangos y dewisiadau ‘Edit Works’, ‘Works in Collections’, ac ‘Works’. Caiff y botwm “Edit Works” ei oleuo.
  Ffigur 1:Y botwm “Golygu Gwaith” ar y dudalen Fy Ngwaith.
 3. Dewis y blychau wrth ymyl pob gwaith hoffech ychwanegu i gasgliad penodol. Nodwch bydd eich gweithiau yn cael eu trefnu wrth deyrnas ffanyddol.Blychau tic ar gyfer dewis gweithiau i gael eu golygu ar y dudalen ‘Edit Multiple Works’
  Ffigur 2: Dewis sawl weithiau ar gyfer golygu.
 4. Ar ôl dewis y blychau wrth ymyl pob waith hoffech ychwanegu i gasgliad, dewiswch y fwrdd gwaith a dyfais symudol.
 5. Ewch i’r dewisiad “Add To Collections” (Ychwanegu i Gasgliad). Dechreuwch fewnbynnu enw’r casgliad, a dylir y casgliad dangos fel dewisiad yn y awtogyflawni. Fel arfer bydd enw’r casgliad yr un peth ag enw’r archif rydych yn mewnforio o, e.e. “Turkfanfiction.” Dewiswch y casgliad hoffech ychwanegu eich gweithiau i o’r rhestr awtogyflawni. Paid newid unrhyw beth arall ar y dudalen hon oni bai rydych wir yn siwr hoffech newid hyn, achos fydd hyn yn dewis y wybodaeth ar gyfer pob gwaith dewisoch. Os nad ydych yn sicr am enw’r casgliad, gwelwch ein Oriel Casgliadau Arbennig am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â Drysau Agored.Caiff y gair 'yuletide' e mewnbynu i’r maes ‘Add To Collections’ ac mae’n awtogyflawni yn rhoi dewisiadau fel Yuletide Recs, Yuletide 2012, Yuletide 2010 ac yn y blaen.
  Figure 3: Enghraifft o awtogyflawni y maes ‘Add to Collections’ ar y dudalen ‘Edit Multiple Works’.
 6. Ar ôl dewis y casgliad a hoffech ychwanegu eich gweithiau i, ewch i waelod y dudalen a dewiswch y botwm “Update All Works” (Diweddaru Pob Gwaith) ar ochr dde’r dudalen i archebu eich newidiadau.

Am fwy o wybodaeth ar sut i olygu sawl gwaith ar yr un pryd, gwelwch y holiad ”Sut ydw i’n newid sawl gwaith ar yr un pryd?

Ble allaf gael fwy o wybodaeth os na chaiff fy holiad ei hateb fama?

Caiff rhai holiadau cyffredin ei ateb ar y dudalen ”Holiadau Cyffredin Drysau Agored”. Efallai hoffwch hefyd weld ein Tiwtorialau Drysau Agored. Mae rhai holiadau am yr “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) yn cael eu hateb yn “Holiadau Cyffredin AO3”, ac mae rhai terminoleg gyffredin yn cael eu diffinio yn ein Geirfa. Gall holiadau ac atebion amdan ein Telerau gael eu darganfod o fewn “Holiadau Cyffredin y Telerau”. Hefyd, efallai hoffwch edrych ar ein Gwallau Diffiniedig. Os rydych chi angen fwy o help, naillai cysylltwch â Drysau Agored neu cysylltwch â Chefnogaeth.