FAQ

Generelle spørgsmål

Hvad er Open Doors (Åbne Døre)-projektet?

Open Doors (Åbne Døre)-projektet hos OTW (Organisationen for Transformative Værker) er dedikeret til at bevare fanværker til fremtiden. Vores mål er specifikt at bevare de fanprojekter, der ellers risikerer at gå tabt pga. tidsmangel, mangel på interesse eller mangel på ressourcer hos dem, der i øjeblikket opretholder dem.

Hvad er brugsbetingelserne for Open Doors (Åbne Døre)-projektet?
Hvorfor er det et krav, at AO3-importeringer går gennem Open Doors (Åbne Døre)?

Det er utroligt vigtigt for OTW (Organisationen for Transformative Værker) og Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv), at fanværkernes oprindelige skabere er fuldt krediteret og har så meget kontrol over deres værker som muligt. Open Doors (Åbne Døre) har værktøjer og standardiserede procedurer, der sikrer, at der bliver gjort en indsats for at kontakte skabere, før og efter deres værker er blevet importeret til AO3 (så de er klar over, hvad der er ved at ske og har mulighed for at kontakte os, hvis det bliver nødvendigt). Derudover sikrer Åbne Døre også, at alle skabere kan blive fuldt krediteret, og at skabere altid har mulighed for at gøre krav på/slette/frasige sig/ændre deres værk.

Jeg har andre spørgsmål! Hvor skal jeg stille dem?

Til arkivarer

Hvorfor skulle jeg overføre mit online arkiv/fanprojekt til Open Doors (Åbne Døre) og OTW?

Der er flere fordele ved at sikkerhedskopiere eller overføre fanværkerne i dit arkiv.

 • Langsigtet bevarelse: Dit arkiv vil blive vedligeholdt og understøttet, selv hvis du mister adgang til internettet, interessen, eller tiden til det.
 • Infrastruktur: OTW (Organisationen for Transformative Værker) er sat op til at inddrage frivillige samt tilbyde rådgivning og teknisk hjælp til at vedligeholde og udvikle din samling eller dit projekt.
 • Fremme bidrag: Frivillige og bidragsydere er mere tilbøjelige til at inverstere deres tid og energi i et projekt, når de har en reel forventning om, at deres arbejde vil blive bevaret i fremtiden.
 • Økonomisk støtte i et nonprofit miljø: OTW vil aldrig udnytte dit eller dine bidragsyderes arbejde for individuel profit.
Sørger I for serverplads til ethvert fanprojekt, som har brug for det?

Skønt Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) tager imod fanværker af alle slags, har vi begrænsede ressourcer til at støtte projekter, der ikke let kan integreres med AO3. Selvom vi er åbne for at snakke med vedligeholderen af ethvert fanprojekt, som har brug for vores hjælp, tilbyder vi ikke webhosting som en internetudbyder. Et særligt projekt, som har brug for egen serverplads eller andre ressourcer, skal godkendes af OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) bestyrelse som en særlig samling, før den tages ind.
Vedligeholderen af en samling, som er taget ind gennem Open Doors (Åbne Døre), skal også acceptere Åbne Døres brugsbetingelser.

Jeg har et arkiv, jeg gerne vil importere/sikkerhedskopiere til AO3. Hvad skal jeg gøre?

Kontakt Open Doors (Åbne Døre), så kan vi diskutere dit arkiv og lave en detaljeret plan for importeringen. Giv besked fra begyndelsen, hvis du har særlige behov — for eksempel, hvis dit arkiv indeholder multimedieindhold. Når vi er blevet enige om projektet, vil vi og du offentliggøre importen.
Vi vil få brug for følgende fra dig og/eller din(e) medmoderator(e):

 • Forpligtelse til at arbejde sammen med Åbne Døre i hvert fald under importen. Vi vil blive nødt til at sætte importen på pause, hvis moderatoren(e) ikke er tilgængelige, og vi ikke har nogen afløser at samarbejde med.
 • Deltagelse i udbredelsesprocessen

 • En aftale om at følge Åbne Døres politikker i forhold til retlig anerkendelse af importerede værker, begrunde importen og hjælpe skaberne med at gøre krav på deres værker.
 • Hvis det originale arkiv forbliver online, skal der være mulighed for at redigere det efter skaberness anmodning om at slette værker eller ændre skabernavne.
Hvad hvis jeg vil bevare ikke-digitale fanværker, såsom fanzines, fanart, VHS-bånd, foldere og programmer fra cons?

I starten af 2009 introducerede Open Doors (Åbne Døre) Fan Culture Preservation Project (Projektet for Fankulturens Bevarelse) i samarbejde med en afdeling for særlige samlinger på Iowa Universitetsbibliotek. Dette projekt er dedikeret til bevarelsen af fanartefakter såsom brevzines, fanzines og andre ikke-digitale fanværker og memorabilia. Kontakt Åbne Døre-kommitéen for mere information om at donere zines eller andre fanartefakter til Projektet for Fankulturens Bevarelse.

Har jeg lov til at overføre/sikkerhedskopiere mit arkiv til AO3? Jeg har jo ikke skrevet alle historierne!

Du har nok ikke skrevet alle historierne, men hvis du er moderator på et arkiv, har du accepteret ansvaret for at holde dem online og tilgængelige. Vi mener, at det at overføre et arkiv til Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) er omtrent det samme som at ændre webhost eller internetudbyder eller at installere en opdateret version af arkivets softwarepakke; det er ligesom en bibliotekar, som flytter en samling.

Hvordan kan Open Doors (Åbne Døre) hjælpe mig med at importere eller sikkerhedskopiere mit arkiv?

Vi vil meget gerne hjælpe et arkivs vedligeholdere med at overføre indholdet på deres arkiver til Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)! Selvom vi på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at masseimportere arkiver, kan vi hjælpe dig med at facilitere en manuel import og understøtte:

 • Udbredelse: publicering af importen gennem OTW’s mediekanaler samt svare på spørgsmål
 • Procedure: sætte værktøjer til rådighed, som automatiserer invitationer (så mange, du har brug for) og e-mails, som giver skaberne mulighed for at gøre krav på deres værker, assistere med at holde styr på værker, der mangler at blive importeret, vejledning og hjælp med AO3-spørgsmål (f.eks. samlinger, tag-systemet osv.)
 • Teknisk support: hvis det ønskes, kan vi hjælpe med at lave sikkerhedskopier og/eller omdirigeringer

Arkiverne vil blive bevaret på AO3 ved brug af Samlinger-funktionen, og som moderator(e) af det originale arkiv vil du blive inviteret til at moderere samlingen på AO3. Under importen vil vi være afhængige af dig og/eller frivillige udpeget af dig til at:

 • Sørge for feedback til udkast og forslag til AO3-tags
 • Importere værkerne
 • Give besked om importen til arkivmedlemmer (f.eks. via e-mail, indlæg til relaterede fællesskaber osv.)

Hvis du efter importen ikke længere ønsker at være involveret i arkivet, kan du udpege en ny vedligeholder af samlingen eller lukke samlingen for nye værker. (Hvis en frivillig senere anmoder om at vedligeholde en lukket samling, vil vi prøve at kontakte dig for at spørge, om du vil overføre samlingen til dem; vi laver kun denne overførsel, hvis du godkender det.)

I situationer hvor det originale arkivs hjemmesidedomæne stadig er aktivt, vil vi muligvis være i stand til at sætte en automatisk videresendelse fra de originale URL’er til de nye placeringer på AO3 og dermed bevare de eksisterende link, men dette kan ikke garanteres.

Selvom vi ofte hjælper moderatorer med at importere arkiver, som er ved at lukke (eller allerede er offline), bør Open Doors (Åbne Døre) være involveret, hver gang man planlægger at importere værker på en anden skabers vegne. Hvis du for eksempel ønsker at sikkerhedskopiere et aktivt arkiv til AO3, bruge AO3 som en udvidelse af dit eget arkiv, lave en mindekonto for en ven eller lignende, skal du kontakte Åbne Døre.

Arkiver, som er blevet integreret med AO3, vil også blive noteret i Åbne Døres galleri.