Ανοιχτές Πόρτες

Είμαστε το πρόγραμμα Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες), και σκοπό έχουμε να φιλοξενούμε υλικό θαυμαστών που βρίσκεται υπό κίνδυνο διαγραφής. Έχουμε διάφορα υποπρογράμματα και προσπάθειες διάσωσης με στόχο την αρχειοθέτηση και την διατήρηση διάφορων ειδών έργων θαυμαστών και κειμηλίων της κουλτούρας των θαυμαστών.

Η αποστολή μας είναι η προστασία των έργων θαυμαστών για την διατήρησή τους στο μέλλον, με σεβασμό προς τους δημιουργούς τους.

Οι αξίες μας:

 • Σεβασμός προς τους δημιουργούς και τους άλλους
 • Εργασία ως ομάδα
 • Παροχή εξαίρετης εξυπηρέτησης πελατών
 • Σεβασμός και ενθάρρυνση της διαφορετικότητας
 • Ανοιχτή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ μας, μεταξύ των άλλων Επιτροπών του “OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων )”, και της κοινότητας ευρέως
 • Αφοσίωση στην διαρκή βελτίωση των διαδικασιών μας, ειδικότερα ως απάντηση προς την κοινότητα και την εσωτερική κρίση
 • Πίστη στην έμφυτη αξία και στην ισότητα όλων των αρχείων και των έργων θαυμαστών
 • Επισημοποίηση και καταγραφή βασικών διαδικασιών
 • Εκπαίδευση των εθελοντών μας ως προς την κρίση και δράση σύμφωνα με την αποστολή, τις αξίες και τις καθιερωμένες διαδικασίες μας

Το έργο μας περιλαμβάνει τα εξής:

 • Διαδικτυακά Αρχεία (σελίδα στα αγγλικά):
  Η σελίδα των Διαδικτυακών Αρχείων παρέχει συνδέσμους προς τα διασωσμένα αρχεία και τις προκλήσεις του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), που αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα του έργου που έχουν προσφέρει οι Ανοιχτές Πόρτες.
 • Ειδικές Συλλογές (σελίδα στα αγγλικά): Η Γκαλερί των Ειδικών Συλλογών περιλαμβάνει ψηφιακά προγράμματα που δεν μπορούν να φιλοξενηθούν ή να τα ενσωματωθούν, προς το παρόν, στο AO3 ή στο Fanlore. Αυτά περιλαμβάνουν PDF, έργα θαυμαστών σε πολυμέσα, ιστοσελίδες θαυμαστών με ιστορική αξία, και άλλα ψηφιακά αντικείμενα.
 • Πρόγραμμα Διατήρησης Έργων Θαυμαστών: μια κοινή προσπάθεια μεταξύ του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και του τμήματος Ειδικών Συλλογών του Πανεπιστημίου της Άιοβα για την αρχειοθέτηση και την διατήρηση περιοδικών θαυμαστών και άλλες μη-ψηφιακές μορφές της κουλτούρας των θαυμαστών.
 • Πρόγραμμα Διάσωσης του GeoCities (σελίδα στα αγγλικά): Ένα πρόγραμμα αφοσιωμένο στην διατήρηση ιστοσελίδων που θα είχαν χαθεί μετά το κλείσιμο του GeoCities από την Yahoo τον Οκτώβριο του 2009.
 • Πρόγραμμα Διατήρησης του Yahoo Groups (στα αγγλικά): Ένα πρόγραμμα αφοσιωμένο στη διατήρηση έργων λογοτεχνίας, τέχνης, και σχολιαστικού περιεχομένου θαυμαστών από το Yahoo Groups που θα είχε χαθεί μετά το κλείσιμο του Yahoo Groups από την Verizon τον Ιανουάριο του 2020.