Ανοιχτές Πόρτες

Είμαστε το πρόγραμμα Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες), και σκοπό έχουμε να φιλοξενούμε υλικό θαυμαστών που βρίσκεται σε κίνδυνο διαγραφής. Έχουμε διάφορα υποπρογράμματα και προσπάθειες διάσωσης με στόχο την αρχειοθέτηση και την διατήρηση διάφορων ειδών έργων θαυμαστών και κειμηλίων της κουλτούρας των θαυμαστών.

Το έργο μας περιλαμβάνει τα εξής:

  • Διαδικτυακά Αρχεία (σελίδα στα αγγλικά):
    Η σελίδα των Διαδικτυακών Αρχείων παρέχει συνδέσμους προς τα διασωσμένα αρχεία και τις προκλήσεις του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), που αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα του έργου που έχουν προσφέρει οι Ανοιχτές Πόρτες.
  • Ειδικές Συλλογές (σελίδα στα αγγλικά): Η Γκαλερί των Ειδικών Συλλογών περιλαμβάνει ψηφιακά προγράμματα που δεν μπορούν να φιλοξενηθούν ή να τα ενσωματωθούν, προς τo παρόν, στο AO3 ή στο Fanlore. Αυτά περιλαμβάνουν PDF, έργα θαυμαστών σε πολυμέσα, ιστοσελίδες θαυμαστών με ιστορική αξία, και άλλα ψηφιακά αντικείμενα.
  • Πρόγραμμα Διατήρησης Έργων Θαυμαστών: μια κοινή προσπάθεια μεταξύ του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και του τμήματος Ειδικών Συλλογών του Πανεπιστημίου της Άιοβα για την αρχειοθέτηση και την διατήρηση περιοδικών θαυμαστών και άλλες μη-ψηφιακές μορφές της κουλτούρας των θαυμαστών.
  • Πρόγραμμα Διάσωσης του GeoCities (σελίδα στα αγγλικά): Ένα πρόγραμμα αφοσιωμένο στην διατήρηση ιστοσελίδων που θα είχαν χαθεί μετά το κλείσιμο του GeoCities από την Yahoo τον Οκτώβριο του 2009.
  • Πρόγραμμα Διατήρησης του Yahoo Groups (στα αγγλικά): Ένα πρόγραμμα αφοσιωμένο στη διατήρηση έργων λογοτεχνίας, τέχνης, και σχολιαστικού περιεχομένου θαυμαστών από το Yahoo Groups που θα είχε χαθεί μετά το κλείσιμο του Yahoo Groups από την Verizon τον Ιανουάριο του 2020.