Ανέβασμα Έργων σε Συλλογή

Παρόλο που το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) διαθέτει λειτουργία Εισαγωγής URL, δεν είναι συμβατή με όλους τους τύπους αρχείων. Αν αυτό ισχύει για ένα αρχείο από το οποίο θέλετε να εισάγετε έργα, σας προτείνουμε να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες.

 1. Πατήστε το “Log In” (Είσοδος) στην αρχική σελίδα του AO3.
  Μενού Εισόδου στην πάνω δεξιά γωνία
 2. Εισάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό του λογαριασμού σας. (Για ευκολία μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουτάκι δίπλα στο Remember Me (Θυμήσου Με), ώστε να μη χρειαστεί να συνδεθείτε την επόμενη φορά.) Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “Log In”.
 3. Πεδία και κουμπί Εισόδου στην κάτω δεξιά γωνία αυτής της ενότητας

 4. Ανοίξτε τη σελίδα της συλλογής του AO3 στην οποία θέλετε να προσθέσετε τα έργα σας και πατήστε το κουμπί “Post to Collection” (Ανάρτηση σε Συλλογή).
 5. Κουμπί «Ανάρτηση σε Συλλογή» στη δεξιά πλευρά

 6. Στην ενότητα των Ετικετών, τα τρία πρώτα πεδία είναι υποχρεωτικά:
  • Rating (Καταλληλότητα): Επιλέξτε τον πιο ταιριαστό χαρακτηρισμό καταλληλότητας για το έργο σας. (Αν δεν είστε βέβαιος, επιλέξτε το “Not Rated” (Χωρίς χαρακτηρισμό καταλληλότητας).)
  • Warnings (Προειδοποιήσεις): Επιλέξτε τυχόν κατάλληλες προειδοποιήσεις για το έργο σας. (Αν δεν είστε βέβαιος, επιλέξτε το “Choose Not to Use Archive Warnings” (Επιλέξτε να μη χρησιμοποιήσετε προειδοποιήσεις).)
  • Fandom(s): Αν το έργο σας ανήκει σε ένα fandom, εισάγετε εδώ το όνομά του και επιλέξτε το από την αυτόματη συμπλήρωση όταν εμφανιστεί. Αν το έργο σας ανήκει σε πολλά fandoms, κάνετε το ίδιο για κάθε ένα από τα fandom.
 7. Το μενού Καταλληλότητας που εμφανίζεται και τα κουτάκια επιλογής για τις Προειδοποιήσεις του Αρχείου

  Αυτόματη συμπλήρωση για το πεδίο του Fandom

 8. Τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά, αλλά επιτρέπουν στους χρήστες να βρουν τα έργα σας χρησιμοποιώντας φίλτρα για αυτά τα χαρακτηριστικά. Επομένως, είναι καλό να τα συμπληρώσετε εφόσον ισχύουν για το έργο σας.
  • Category (Κατηγορία): Επιλέξτε τις κατάλληλες κατηγορίες. (F/F (Θ/Θ) = Θηλυκό/Θηλυκό, F/M (Θ/Α) = Θηλυκό/Αρσενικό, Gen (Γενικά) = χωρίς ερωτικές σχέσεις, M/M (Α/Α) = Αρσενικό/Αρσενικό, Multi (Πολλαπλές) = σχέσεις με πολλαπλούς συντρόφους και Other (Λοιπά) = άλλα είδη σχέσεων
  • Relationships (Σχέσεις): Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να εισάγετε τις κατάλληλες ετικέτες σχέσεων. Για τις ερωτικές σχέσεις χρησιμοποιήστε το σύμβολο “/” (κάθετος) και για τις πλατωνικές χρησιμοποιήστε το σύμβολο “&” (συμπλεκτικό σύμβολο). Τα ονόματα διατάσσονται αλφαβητικά βάσει του επωνύμου, αν είναι γνωστό, και του ονόματος, αν το επώνυμο είναι άγνωστο. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες σχέσεων διαβάστε τις οδηγίες οργάνωσης ετικετών σχέσεων του AO3.)
  • Characters (Χαρακτήρες): Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να εισάγετε οποιεσδήποτε ετικέτες χαρακτήρων ταιριάζουν. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες χαρακτήρων, διαβάστε τις οδηγίες οργάνωσης ετικετών χαρακτήρων του AO3.)
  • Additional Tags (Επιπρόσθετες Ετικέτες): Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να εισάγετε οποιεσδήποτε άλλες ετικέτες επιθυμείτε! Παραδείγματα αποτελούν: είδη έργων, στοιχεία πλοκής ή ονόματα σχετικών συνεχιζόμενων ιστοριών. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπρόσθετες ετικέτες, διαβάστε τις οδηγίες οργάνωσης επιπρόσθετων ετικετών του AO3 (ελεύθερες ετικέτες).)
 9. Κατηγορία, Σχέσεις, Χαρακτήρες, Επιπρόσθετες Ετικέτες

 10. Στην ενότητα Preface (Πρόλογος), μπορείτε να εισάγετε σημειώσεις και σχετικά χαρακτηριστικά.
  • Work Title (Τίλτος Έργου): Εισάγετε τον τίτλο του έργου σας.
  • Author / Pseud(s) (Συγγραφέας / Ψευδώνυμα): Εάν έχετε πολλά ψευδώνυμα συνδεδεμένα με τον λογαριασμό σας στο AO3, επιλέξτε ποιο ή ποια θέλετε να συσχετίσετε με το συγκεκριμένο έργο.
  • Add co-authors? (Προσθήκη συνδημιουργών;): Αν έχετε δημιουργήσει το συγκεκριμένο έργο μαζί με κάποιον άλλον ο οποίος διαθέτει επίσης λογαριασμό στο AO3, μπορείτε να πατήσετε σε αυτό το κουτάκι. Θα εμφανιστεί ένα πεδίο για να εισάγετε το όνομα λογαριασμού τού συνδημιουργού σας.
  • Summary (Περίληψη): Αν θέλετε, εισάγετε την περίληψη του έργου σας.
  • Notes (Σημειώσεις): Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε στο έργο κάποιες σημειώσεις, πατήστε στο ένα κουτάκι (ή και στα δύο). Θα εμφανιστεί ένα πεδίο για να εισάγετε τις σημειώσεις που θέλετε να εμφανίζονται στην αρχή ή στο τέλος του έργου.
 11. Τίτλος Έργου, Ψευδώνυμα, προσθήκη συνδημιουργών, περίληψης ή σημειώσεων

 12. Στην ενότητα Associations (Συσχετίσεις) υπάρχουν περισσότερα χαρακτηριστικά για προσαρμογή.
  • Post to Collections / Challenges (Ανάρτηση σε Συλλογές / Προκλήσεις): Η συλλογή του αρχείου την οποία χρησιμοποιήσατε στο Βήμα 3 θα πρέπει ήδη να έχει προστεθεί, ωστόσο μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον συλλογές, αν το επιθυμείτε.
  • Gift this work to (Δωρίστε αυτό το έργο): Αν γνωρίζετε κάποιον άλλον χρήστη του AO3 στον οποίο θα θέλατε να δωρίσετε το συγκεκριμένο έργο, μπορείτε να εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη αυτού.
  • Κουτάκι επιλογής τού “This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work” (Το έργο είναι διασκευή, μετάφραση, ομιλούσα λογοτεχνία θαυμαστή (audiobook) ή έχει εμπνευστεί από άλλο έργο): Επιλέξτε αυτό το κουτάκι αν θέλετε να παραπέμψετε σε ένα έργο το οποίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το συγκεκριμένο έργο.
  • Κουτάκι επιλογής τού “This work is part of a series” (Το έργο αποτελεί μέρος σειράς): Επιλέξτε αυτό το κουτάκι αν θέλετε να προσθέσετε το συγκεκριμένο έργο σε μια υπάρχουσα σειρά ή να δημιουργήσετε μια καινούρια.
  • Κουτάκι επιλογής τού “This work has multiple chapters” (Έργο πολλών κεφαλαίων): Επιλέξτε αυτό το κουτάκι αν θέλετε να ορίσετε τον συνολικό αριθμό κεφαλαίων ή/και τον τίτλο του κεφαλαίου.
  • Κουτάκι επιλογής τού “Set a different publication date” (Ορισμός διαφορετικής ημερομηνίας ανάρτησης): Επιλέξτε αυτό το κουτάκι αν θέλετε να προχρονολογήσετε το έργο.
  • Choose a language (Επιλογή Γλώσσας): Επιλέξτε από τη λίστα που εμφανίζεται τη γλώσσα του έργου (τα αγγλικά είναι προεπιλεγμένα).
  • Select Work Skin (Επιλογή Θέματος Έργου): Το «Θέμα» είναι ένα προσαρμοσμένο CSS για ένα έργο. (Αν γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό, μη διστάσετε να πειραματιστείτε με τα διαθέσιμα δημόσια Θέματα! Διαφορετικά, μπορείτε να αγνοήσετε το συγκεκριμένο πεδίο.)
 13. Συλλογές, δωρεά του έργου, σύνδεσή του με άλλα έργα ή σειρές, ορισμός του αριθμού των κεφαλαίων, προχρονολόγηση του έργου, ορισμός γλώσσας ή αλλαγή του Θέματος Έργου.

 14. Στην ενότητα Privacy (Ιδιωτικότητα), μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις της ορατότητας και των σχολίων.
  • Κουτάκι επιλογής τού “Only show your work to registered users” (Εμφάνιση των έργων σας μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες): Επιλέξτε αυτό το κουτάκι αν θέλετε να μπορούν να δουν το έργο σας μόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες. (Αυτή η επιλογή θα εμποδίσει επίσης την εμφάνιση του έργου σας σε μηχανές αναζήτησης, όπως το Google.)
  • Κουτάκι επιλογής τού “Anonymous commenting disabled” (Απενεργοποίηση των ανώνυμων σχολίων): Επιλέξτε αυτό το κουτάκι αν θέλετε μόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες να μπορούν να αφήσουν σχόλια στο έργο σας.
 15. ρυθμίσεις ορατότητας και σχολίων.

 16. Στην ενότητα Work Text (Κείμενο Έργου), μπορείτε να εισάγετε το περιεχόμενο του έργου σας.
  • Αν πραγματοποιείτε αντιγραφή του κειμένου από άλλη ιστοσελίδα, πατήστε το κουμπί “Rich Text” (Εμπλουτισμένο Κείμενο) στη δεξιά πλευρά, πριν επικολλήσετε το περιεχόμενο του έργου σας.
  • Αν ενσωματώνετε τέχνη, βίντεο ή ήχο, παρακαλούμε διαβάστε το Ας κάνουμε σαματά! (Ενσωμάτωση Πολυμέσων στο AO3) για οδηγίες.
  • πεδίο για περιεχόμενο HTML ή εμπλουτισμένου κειμένου.

  • Στο τέλος της σελίδας, μπορείτε είτε να δείτε μια προεπισκόπηση του έργου σας (και να το αποθηκεύσετε ως προσχέδιο) είτε να το αναρτήσετε κατευθείαν, χωρίς προεπισκόπηση. Μόλις αναρτήσετε το έργο σας, τελειώσατε!
  • Επιλογές ανάρτησης