Προσθήκη Πολλών Έργων σε μία Συλλογή

1. Όταν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας, μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο ψευδώνυμό σας και επιλέξτε το “My Works” (Τα Έργα Μου).

2. Πατήστε το κουμπί “Edit Works” (Επεξεργασία Έργων).

3. Επιλέξτε όλα τα έργα που θέλετε να μεταφέρετε σε μια υπάρχουσα συλλογή.

4. Πατήστε το κουμπί “Edit” (Επεξεργασία).

5. Στην κατηγορία Συσχετισμοί αυτής της σελίδας υπάρχει η επιλογή “Add To Collections / Challenges” (Προσθήκη Σε Συλλογές / Προκλήσεις).

Αρχίστε να γράφετε το όνομα της συλλογής και θα εμφανιστεί στην αυτόματη συμπλήρωση. (Μην αλλάξετε οτιδήποτε άλλο, αλλιώς θα αντικαταστήσει ό,τι υπήρχε αρχικά στο έργο.)

6. Πατήστε το κουμπί “Update All Works” (Ενημέρωση Όλων Των Έργων) στο κάτω μέρος της σελίδας.