Προσθήκη Πολλών Έργων σε μία Συλλογή

Αν ένα αρχείο που εισάγεται από το πρόγραμμα Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) περιέχει έργα που έχετε ήδη αναρτήσει στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), μπορείτε να προσθέσετε αυτά τα έργα στη συλλογή του αρχείου εισαγωγής.

Σημειώστε πως αν τα έργα σας έχουν ήδη εισαχθεί στο AO3 μέσω μιας αυτοματοποιημένης εισαγωγής αρχείων και θέλετε να μάθετε πώς να τα διεκδικήσετε, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ενότητα Διεκδίκηση Έργων Μετά από μια Αυτοματοποιημένη Εισαγωγή από τις Ανοιχτές Πόρτες.

Αν θέλετε να προσθέσετε μόνο ένα έργο σε μια συλλογή, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς προσθέτω ένα έργο σε μία συλλογή;

Αν έχετε πολλά έργα να προσθέσετε σε μια συλλογή, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, επιλέξτε το “My Works” (Τα Έργα Μου) από το μενού “Hi (Γεια σου), όνομα χρήστη]!” στο επάνω μέρος της σελίδας. Αν είστε στο Dashboard (Ταμπλό) σας, μπορείτε επίσης να επιλέξετε το “Works” (Έργα) στην πλαϊνή γραμμή πλοήγησης (ή στην κορυφή της σελίδας αν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή).
 2. Επιλέξτε το κουμπί “Edit Works” (Επεξεργασία Έργων) προς το επάνω δεξί μέρος της σελίδας σε υπολογιστή (ή κάτω από την επικεφαλίδα “Τα Έργα Μου” σε φορητή συσκευή) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα Edit Multiple Works (Επεξεργασία Πολλαπλών Έργων).

  Η σελίδα
  Εικόνα 1: Το κουμπί “Επεξεργασία Έργων” στη σελίδα “Τα Έργα Μου”.

 3. Επιλέξτε τα κουτάκια δίπλα σε όλα τα έργα που θέλετε να προσθέσετε σε μια συγκεκριμένη συλλογή. Σημειώστε ότι τα έργα σας θα χωριστούν ανά fandom.

  Κουτάκια για την επιλογή έργων προς επεξεργασία στη σελίδα Επεξεργασία Πολλαπλών Έργων
  Εικόνα 2: Επιλογή πολλαπλών έργων για επεξεργασία.

 4. Αφού επιλέξετε τα κουτάκια δίπλα σε όλα τα έργα που θέλετε να προσθέσετε σε μια συλλογή, επιλέξτε το κουμπί “Edit” (Επεξεργασία) προς το επάνω δεξί μέρος της σελίδας και σε υπολογιστή και σε φορητή συσκευή.
 5. Μεταβείτε στην επιλογή Add To Collections (Προσθήκη σε Συλλογές). Ξεκινήστε να εισάγετε το όνομα της συλλογής και θα πρέπει να εμφανιστεί ως επιλογή την οποία μπορείτε να διαλέξετε στην αυτόματη συμπλήρωση. Το όνομα θα είναι πιθανότατα το ίδιο με το όνομα του αρχείου από το οποίο εισήχθησαν τα έργα σας, π.χ. “Turkfanfiction.” Επιλέξτε τη συλλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε τα έργα σας από τη λίστα αυτόματης συμπλήρωσης. Μην αλλάξετε τίποτα άλλο σε αυτήν τη σελίδα, εκτός αν είστε πραγματικά σίγουροι ότι το θέλετε, καθώς οι πληροφορίες θα αλλάξουν για όλα τα έργα που επιλέξατε. Αν δεν είστε σίγουροι για το όνομα της συλλογής, παρακαλούμε ελέγξτε την Γκαλερί Ειδικών Συλλογών για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τις Ανοιχτές Πόρτες.

  Η λέξη 'yuletide' έχει εισαχθεί στο πεδίο
  Εικόνα 3: Παράδειγμα της αυτόματης συμπλήρωσης Προσθήκη σε Συλλογές στη σελίδα Επεξεργασία Πολλαπλών Έργων.

 6. Αφού επιλέξετε τη συλλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε τα έργα σας, μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και επιλέξτε το κουμπί “Update All Works” (Ενημέρωση Όλων των Έργων) στη δεξιά πλευρά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας πολλαπλών έργων, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να επεξεργαστώ πολλά έργα ταυτόχρονα;

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες αν η ερώτησή μου δεν έχει απαντηθεί εδώ;

Ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις Ανοιχτές Πόρτες απαντώνται στις Συχνές ερωτήσεις για τις Ανοιχτές Πόρτες. Μπορείτε επίσης να θέλετε να ανατρέξετε στον Οδηγό Χρήσης για τις Ανοιχτές Πόρτες.
Μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε ορισμένες συχνές ερωτήσεις σχετικά με το AO3 στις Συχνές Ερωτήσεις για το AO3 και οι πιο κοινοί όροι βρίσκονται στο Γλωσσάριο. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του AO3 μπορούν να βρεθούν στις Συχνές Ερωτήσεις περί Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να θέλετε να ελέγξετε τα Γνωστά Προβλήματα του AO3. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Υποστήριξης ή υποβάλετε ένα αίτημα Yποστήριξης.