ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γενικές Ερωτήσεις

Τι είναι το πρόγραμμα Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες);

Το πρόγραμμα Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι αφιερωμένο στη διατήρηση των έργων θαυμαστών για το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τα έργα θαυμαστών που διαφορετικά θα χάνονταν λόγω έλλειψης χρόνου, ενδιαφέροντος ή πόρων του τρέχοντος συντηρητή.

Ποιοι είναι οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών για τα προγράμματα Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες);

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών μας μπορούν να βρεθούν στο μέρος V, ενότητα D, των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας).

Γιατί οι εισαγωγές αρχείων στο AO3 πρέπει να περνούν από το Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες);

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) οποιοδήποτε έργο θαυμαστή να αποδίδεται στους αρχικούς δημιουργούς του και οι δημιουργοί να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έλεγχο της δουλειά τους. Το Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) διαθέτει τα εργαλεία και τις τυπικές διαδικασίες για να διασφαλίσει πως καταβάλλονται όλες οι εύλογες προσπάθειες επικοινωνίας με τους δημιουργούς πριν και μετά την εισαγωγή των έργων τους στο AO3 (έτσι ώστε να γνωρίζουν τι συμβαίνει και να έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μαζί μας εάν είναι απαραίτητο), πως τα έργα έχουν αποδοθεί σε όλους τους δημιουργούς και πως οι δημιουργοί έχουν πάντα την ευκαιρία να διεκδικήσουν/διαγράψουν/αποποιηθούν/αλλάξουν τα έργα τους όπως επιθυμούν.

Έχω κι άλλες ερωτήσεις! Πού μπορώ να τις απευθύνω;

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την επιτροπή των Ανοιχτών Πορτών.

Για Αρχειοθέτες

Γιατί να θέλω να μεταφέρω το online αρχείο/έργο θαυμαστή μου στο Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) και στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων);

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή τη μεταφορά των έργων θαυμαστών του αρχείου σας.

 • Μακροχρόνια διατήρηση: Το αρχείο σας θα διατηρηθεί και θα υποστηριχθεί ακόμα και αν χάσετε την πρόσβαση σας στο διαδίκτυο, το ενδιαφέρον σας ή τον ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθείτε με αυτό.
 • Υποδομή: Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει εθελοντές καθώς και συμβουλές και τεχνική βοήθεια για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της συλλογής ή του έργου σας.
 • Ενθάρρυνση συνεισφορών: Οι εθελοντές και όσοι συνεισφέρουν είναι πιο πιθανό να επενδύσουν τον χρόνο και την ενέργειά τους σε ένα έργο όταν έχουν πραγματική προσδοκία ότι η δουλειά τους θα διατηρηθεί και μελλοντικά.
 • Οικονομική υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικό περιβάλλον: Το OTW δε θα εκμεταλλευτεί ποτέ το έργο σας ή το έργο όσων συνεισφέρουν σε εσάς για ίδιον όφελος.
Παρέχετε χώρο στους διακομιστές σε οποιοδήποτε έργο θαυμαστή το χρειάζεται;

Παρόλο που το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) καλωσορίζει έργα θαυμαστών όλων των ειδών, οι πόροι μας για την υποστήριξη έργων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στο AO3 είναι περιορισμένοι. Αν και είμαστε ανοιχτοί στο να μιλήσουμε με τον συντηρητή οποιουδήποτε έργου θαυμαστή χρειάζεται τη βοήθειά μας, δεν παρέχουμε γενική φιλοξενία σαν ISP. Ένα ειδικό έργο που απαιτεί δικό του χώρο στον διακομιστή ή άλλους πόρους θα πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) ως ειδική συλλογή προτού το ενσωματώσουμε.
Ο συντηρητής μιας συλλογής που εισάγεται μέσω του Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) πρέπει επίσης να συμφωνήσει με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών των Ανοιχτών Πορτών.

Διατηρώ ένα αρχείο το οποίο θα ήθελα να εισαγάγω/δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας). Τι πρέπει να κάνω;

Επικοινωνήστε με το Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) και μπορούμε να συζητήσουμε για το αρχείο σας και να δημιουργήσουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για την εισαγωγή του. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εξαρχής εάν έχετε εξειδικευμένες ανάγκες – για παράδειγμα, εάν το αρχείο σας περιέχει περιεχόμενο πολυμέσων. Όταν συμφωνήσουμε, εμείς αλλά και εσείς θα δημοσιεύσουμε την εισαγωγή του.
Τι θα χρειαστούμε από εσάς ή/και από τους συνδιαχειριστές σας:

 • Δέσμευση για συνεργασία με τις Ανοιχτές Πόρτες τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της εισαγωγής. Θα χρειαστεί να θέσουμε σε παύση την εισαγωγή εάν οι διαχειριστές δεν είναι διαθέσιμοι και δεν έχουμε αντικαταστάτη για να συνεργαστούμε.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία προσέγγισης της κοινότητας.
 • Συμφωνία να συμμορφωθείτε με τις πολιτικές των Ανοιχτών Πορτών για την αναφορά όλων των δημιουργών των εισαγόμενων έργων, την παροχή ιστορικού για την εισαγωγή και τη βοήθεια προς τους δημιουργούς για να διεκδικήσουν τα έργα τους.
 • Εάν το αρχικό αρχείο παραμείνει στο διαδίκτυο, τη δυνατότητα επεξεργασίας, κατόπιν αιτήματος των δημιουργών για τη διαγραφή έργων ή την αλλαγή στα ονόματα των δημιουργών.
Τι γίνεται αν θέλω να διατηρήσω μη-ψηφιακά έργα θαυμαστών όπως αυτοέκδοτα περιοδικά (zines), τέχνη, βίντεο VCR, φυλλάδια και προγράμματα συνεδρίων;

Στις αρχές του 2009, το Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) ξεκίνησε το Fan Culture Preservation Project (Πρόγραμμα Διατήρησης Κουλτούρας Θαυμαστών) σε συνδυασμό με το Τμήμα Ειδικών Συλλογών στις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου της Αϊόβα. Αυτό το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη διατήρηση αντικειμένων θαυμαστών όπως περιοδικά με γράμματα αναγνωστών, αυτοέκδοτα περιοδικά θαυμαστών και άλλα μη ψηφιακά έργα και αναμνηστικά θαυμαστών. Επικοινωνήστε με την επιτροπή των Ανοιχτών Πορτών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά αυτοέκδοτων περιοδικών θαυμαστών ή άλλων αντικειμένων της κουλτούρας των θαυμαστών στο Πρόγραμμα Διατήρησης Κουλτούρας Θαυμαστών.

Έχω το δικαίωμα να μεταφέρω/δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας); Άλλωστε, δεν έγραψα εγώ όλες αυτές τις ιστορίες!

Μπορεί να μην έχετε γράψει όλες τις ιστορίες, αλλά εάν είστε ο διαχειριστής ενός αρχείου, έχετε αποδεχθεί την ευθύνη για τη διατήρησή του στο διαδίκτυο και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Πιστεύουμε ότι η μεταφορά ενός αρχείου στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) ακολουθεί τις ίδιες γραμμές όπως η αλλαγή του ιστοτόπου φιλοξενίας ή του ISP ή όπως η εγκατάσταση ενός ενημερωμένου πακέτου λογισμικού για το αρχείο. Είναι σαν ένας βιβλιοθηκάριος να μετακινεί μια συλλογή.

Πώς μπορούν οι Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) να σας βοηθήσουν να εισαγάγετε ή να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου σας;

Θα χαρούμε να βοηθήσουμε τους συντηρητές αρχείων να μεταφέρουν το περιεχόμενο των αρχείων τους στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)! Παρόλο που δεν είναι δυνατή η μαζική εισαγωγή αρχείων, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη εισαγωγή και παρέχουμε υποστήριξη στα ακόλουθα:

 • Προσέγγιση της κοινότητας: διαφημίζοντας την εισαγωγή χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του OTW και απαντώντας σε ερωτήσεις
 • Διαδικασίες: παροχή εργαλείων που αυτοματοποιούν την αποστολή προσκλήσεων (όσες χρειάζεστε) και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που επιτρέπουν στους δημιουργούς να διεκδικήσουν τα έργα τους, βοήθεια στον εντοπισμό των έργων που θα εισαχθούν, οδηγίες και επίλυση αποριών σχετικά με το AO3 (π.χ. Για τις συλλογές, τις ετικέτες, κλπ.)
 • Τεχνική Υποστήριξη: αν επιθυμείτε, μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή/και στη ρύθμιση των ανακατευθύνσεων

Τα αρχεία θα διατηρηθούν εντός του AO3 χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ʺΣυλλογέςʺ και ως διαχειριστής-ές του αρχικού αρχείου, θα κληθείτε να διαχειρίζεστε τη συλλογή εντός του AO3. Κατά τη διάρκεια αυτής της εισαγωγής, θα βασιστούμε σε εσάς ή/και στους εθελοντές που έχετε ορίσει για τα εξής:

 • Παροχή σχολίων σχετικά με τα προσχέδια και τις προτάσεις ετικετών του AO3
 • Εισαγωγή των έργων
 • Γνωστοποίηση της εισαγωγής στα μέλη του αρχείου (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αναρτήσεων σε σχετικές κοινότητες κλπ.)

Εάν, μετά την εισαγωγή, δεν επιθυμείτε πλέον να ασχοληθείτε με το αρχείο, μπορείτε να ορίσετε έναν νέο συντηρητή για τη συλλογή ή να κλείσετε τη συλλογή ώστε να μη δέχεται νέες υποβολές. (Εάν αργότερα κάποιος εθελοντής ζητήσει να αναλάβει μια κλειστή συλλογή, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να μεταφέρετε τη συλλογή υπό τη φροντίδα του. Θα πραγματοποιήσουμε αυτήν τη μεταφορά μόνο εάν λάβουμε την έγκρισή σας.)

Σε περιπτώσεις όπου ο αρχικός ιστότοπος αρχειοθέτησης εξακολουθεί να είναι διαθέσιμος, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να ρυθμίσουμε την αυτόματη ανακατεύθυνση από τις αρχικές διευθύνσεις URL στις νέες τοποθεσίες στο AO3, διατηρώντας τους υπάρχοντες συνδέσμους, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο.

Παρόλο που συχνά βοηθάμε τους διαχειριστές να εισάγουν αρχεία που κλείνουν (ή είναι ήδη εκτός σύνδεσης), το Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) πρέπει να εμπλέκεται κάθε φορά που κάποιος σχεδιάζει να εισαγάγει έργα για λογαριασμό άλλου δημιουργού. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας ενός ενεργού αρχείου στο AO3, να χρησιμοποιήσετε το AO3 ως επέκταση του αρχείου σας, να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μνήμης για έναν φίλο ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επικοινωνήστε με τις Ανοιχτές Πόρτες.

Τα αρχεία που έχουν ενσωματωθεί στο AO3 θα εμφανίζονται επίσης στην γκαλερί των Ανοιχτών Πορτών.

Για Θαυμαστές Αρχειοθετημένων Έργων Θαυμαστών

Είχα αναρτήσει την ιστορία μου σε ένα αρχείο που τώρα είναι μέρος των Ανοιχτών Πορτών. Αν δε θέλω να υπάρχει πλέον εκεί, μπορώ να το αφαιρέσω;

Ναι, φυσικά. Ανατρέξτε στο «Πώς μπορώ να λάβω έλεγχο των εισηγμένων μου έργων;». Επιπλέον, θα συνεργαστούμε ευχαρίστως με εσάς έτσι ώστε να βρούμε μια λύση πέραν της διαγραφής η οποία θα διατηρεί το έργο σας ως μέρος του εισηγμένου αρχείου με τρόπο που θεωρείτε αποδεκτό. Όπως σημειώσαμε παραπάνω, προσφέρουμε την επιλογή να αποποιηθείτε το έργο σας, ενέργεια η οποία επιτρέπει στο έργο να παραμείνει διαθέσιμο, αλλά αφαιρεί πληροφορίες που σας ταυτοποιούν και θέλετε να αφαιρεθούν.

Γιατί ξαφνικά βρέθηκε η ιστορία μου στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας);

Επειδή ο διαχειριστής του αρχείου που χρησιμοποιήσατε για να αναρτήσετε την ιστορία σας αποφάσισε να μετακινήσει το αρχείο στο AO3. Αν και όλα τα εργαλεία του AO3 σχεδιάστηκαν για να δίνουν το μέγιστο δυνατό έλεγχο στον κάθε θαυμαστή, στην περίπτωση μεγάλων αρχείων πιστεύουμε πως ο διαχειριστής τους έχει την ευθύνη και την εξουσία για τα περιεχόμενα του αρχείου ως συλλογή. Οι διαχειριστές έχουν μετακινήσει αρχεία σε διαφορετικούς διακομιστές, έχουν εγκαταστήσει ενημερώσεις στο λογισμικό που οργανώνει τα έργα, έχουν αλλάξει παροχέα των διακομιστών ιστού τους κλπ. προκειμένου να παραμείνει μια συλλογή έργων θαυμαστών ζωντανή, διαθέσιμη διαδικτυακά και ενωμένη. Η μεταφορά ή το αντίγραφο ασφαλείας μιας συλλογής στο AO3 είναι απλά ένας ακόμη τρόπος να εξασφαλίσει κάποιος την προσβασιμότητα ενός αρχείου σε βάθος χρόνου. Ο διαχειριστής θα συνεχίσει να έχει έλεγχο επί της συλλογής αν το επιθυμεί και μπορεί να θέσει τους κανόνες της κλπ. Παρόλα αυτά, αν κάποιος θαυμαστής θέλει να αφαιρέσει τα έργα του από το αρχικό αρχείο ή από το AO3, παρέχουμε εύκολα εργαλεία που το καθιστούν εφικτό· δείτε παρακάτω.

Πώς θα ξέρω αν κάποιο αρχείο που περιέχει έργο μου πρόκειται να εισαχθεί στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας);

Πριν εισάγουμε κάποιο αρχείο, θα αναρτήσουμε μια ανακοίνωση στο ιστολόγιο νέων του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), στο ιστολόγιο του TransformativeWorks.org, στο Dreamwidth του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), στο LiveJournal του OTW, στο Tumblr και στον λογαριασμό του AO3 στο Twitter: @ao3org. Επίσης προτρέπουμε τους διαχειριστές του αρχείου που εισάγουμε να δημοσιεύσουν μια ειδοποίηση της εισαγωγής στο παλιό αρχείο (αν αυτό είναι εφικτό) και σε άλλα μέσα όπου πιστεύουν πως οι επηρεαζόμενοι χρήστες θα δουν τα νέα. Επειδή τα αρχεία που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι συχνά παλαιότερα αρχεία τα οποία πολλοί χρήστες δεν επισκέπτονται πλέον ή/και έχουν αλλάξει τις πληροφορίες επικοινωνίας τους, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως όλα τα άτομα που θα επηρεαστούν θα το γνωρίζουν εκ των προτέρων, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε πως θα το γνωρίζουν.

Πώς θα ξέρω πότε θα εισαχθεί το έργο μου στο AO3;

Όταν υλοποιείται μια εισαγωγή, θα σταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) σε κάθε χρήστη που είχε κάποιο έργο που εισήχθη. Αυτά τα μηνύματα θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του λογαριασμού στο παλιό αρχείο. Αυτό σημαίνει πως αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση σε εκείνη τη διεύθυνση, δε θα ειδοποιηθείτε αυτόματα – ελπίζουμε ότι η υπόλοιπη δημοσιότητα που θα λάβει η εισαγωγή θα βοηθήσει τον κόσμο να μάθει πως συμβαίνει. Διατηρούμε μια λίστα εισηγμένων αρχείων στη Γκαλερί Ειδικών Συλλογών των Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες).

Τι θα συμβεί όταν το αρχείο μου εισαχθεί στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας);

Όταν το έργο σας εισαχθεί στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), θα συμβούν διάφορα πράγματα:

 1. Θα στείλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι εγγεγραμμένη στο εισηγμένο αρχείο, το οποίο θα σας ειδοποιεί για την εισαγωγή.
 2. Αν έχετε ήδη λογαριασμό στο AO3 με ακριβώς την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, τα έργα σας τα συγχρονιστούν με τον λογαριασμό σας αυτόματα. (Έργα που έχετε ήδη εισάγει με τη λειτουργία εισαγωγής μέσω URL του AO3 δε θα εισαχθούν ξανά.)
 3. Αν έχετε ήδη λογαριασμό, αλλά με διαφορετική ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορείτε ακόμη να δηλώσετε ιδιοκτησία των έργων σας μέσω των συνδέσμων δήλωσης ιδιοκτησίας που θα βρίσκονται στο ειδοποιητήριο μήνυμα.
 4. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο AO3 με εκείνη την ηλεκτρονική διεύθυνση, θα σας προσκαλέσουμε να δημιουργήσετε λογαριασμό και έπειτα να δηλώσετε ιδιοκτησία των εισηγμένων έργων και να τα συνδέσετε με τον λογαριασμό σας.
 5. Από προεπιλογή, πρόσβαση στα εισηγμένα έργα σας θα μπορούν να έχουν μόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες του AO3, έως ότου δηλώσετε πως έχετε την ιδιοκτησία τους και πως θέλετε να είναι διαθέσιμα δημοσίως. Σε μερικές περιπτώσεις (ιδίως όταν το αρχικό αρχείο ήταν διαθέσιμο δημοσίως και ο διαχειριστής του θέλει να παραμείνει έτσι), τα έργα θα είναι δημοσίως προσβάσιμα από προεπιλογή μετά από τρεις μήνες, είτε η ιδιοκτησία τους είναι δηλωμένη είτε όχι.
Τι θα συμβεί αν δεν έχω λογαριασμό στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας);

Όταν εισάγεται κάποιο αρχείο στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), θα ειδοποιηθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (email). Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό, θα σας προσκαλέσουμε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο AO3 (χωρίς να σας προσθέσουμε στην κανονική λίστα αναμονής για πρόσκληση). Ζήτω! Αν έχετε ήδη λογαριασμό, θα μπορείτε να δηλώσετε ιδιοκτησία των έργων σας μέσω του λογαριασμού σας.

Πώς μπορώ να πάρω τον έλεγχο των εισηγμένων μου έργων;
 • Αν η ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία είχατε εγγραφεί στο αρχικό αρχείο είναι ίδια με τη διεύθυνση που είχατε εγγραφεί στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας):
  1. Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα σας ειδοποιεί πως τα έργα σας εισήχθησαν και συγχρονίστηκαν με τον λογαριασμό σας.
 • Αν έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση η οποία σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο αρχικό αρχείο, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ειδοποιεί πως τα έργα σας εισήχθησαν και θα σας δίνει τις εξής επιλογές:
  1. Να δηλώσετε την ιδιοκτησία των έργων στο AO3 και να δημιουργήσετε καινούριο λογαριασμό με τον οποίο θα σχετίζονται τα έργα (αυτό σημαίνει πως θα αποκτήσετε λογαριασμό στο AO3 αν δεν έχετε ήδη). Έπειτα μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε κλπ. με τον ίδιο τρόπο όπως για οποιοδήποτε έργο σας στο AO3.
  2. Να δηλώσετε την ιδιοκτησία των έργων και να τα συσχετίσετε με κάποιον υπάρχων λογαριασμό στο AO3. Έπειτα μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε κλπ, με τον ίδιο τρόπο όπως για οποιοδήποτε έργο σας στο AO3.
  3. Να διαγράψετε τα εισηγμένα έργα. Αν το κάνετε αυτό, θα έχετε και την επιλογή να αποτρέψετε τα όποια μελλοντικά έργα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση από το να εισαχθούν στο AO3.
  4. Να αποποιηθείτε τα εισηγμένα έργα. Αυτό αφήνει τα έργα στο AO3, αλλά τα αφαιρεί από τον έλεγχο οποιουδήποτε λογαριασμού. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να αφαιρέσετε το όνομα με το οποίο σχετίζονταν τα έργα στο παλιό αρχείο ή να το αφήσετε να αναγράφεται ως ψευδώνυμο. (Παρακαλούμε να ξέρετε πως αν επιλέξετε να αποποιηθείτε τα έργα σας, ίσως θέλετε να τα ελέγξετε πρώτα έτσι ώστε να διαγράψετε τυχόν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν.)
 • Αν δεν έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο αρχικό αρχείο:
  1. Επικοινωνήστε με τις Ανοιχτές Πόρτες με το όνομα του λογαριασμού σας στο αρχικό αρχείο και οποιαδήποτε πληροφορία θα μας βοηθήσει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.
Πώς θα μπορεί κάποιος να βρει το έργο μου;

Το εισηγμένο αρχείο θα γίνει συλλογή στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), οπότε θα παραμείνει διακριτό και θα μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί ανεξάρτητα του κυρίως αρχείου. Τα εισηγμένα έργα θα είναι προσβάσιμα και μέσω των κύριων σελιδών του AO3 (οπότε μπορεί να αποκτήσετε νέους αναγνώστες!). Όπου είναι δυνατό, θα υλοποιήσουμε αλλαγές διεύθυνσης από το όνομα τομέα του αρχικού αρχείου προς το AO3: αυτό θα το δημοσιοποιούμε ανά περίπτωση.

Τι γίνεται αν έχω ήδη αναρτήσει αντίγραφο των έργων που εισάγονται στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας);

Αν εισαγάγατε το έργο από το αρχικό αρχείο μέσω της λειτουργίας εισαγωγής, τότε το έργο σας δε θα εισηχθή ξανά και το υπάρχον αντίγραφό σας θα συσχετιστεί αυτόματα με τη νέα συλλογή. Αν αναρτήσατε το έργο σας δια χειρός ή το εισαγάγατε από διαφορετικό URL, τότε θα χρειαστεί να αποφασίσετε τι θα γίνει με το διπλό έργο. Γνωρίζοντας πως όποτε αυτό είναι δυνατό, οι διευθύνσεις ιστού του εισηγμένου αρχείου θα αλλάζουν προς την εισηγμένη έκδοση των έργων (έτσι ώστε οι λίστες προτάσεων και οι σελιδοδείκτες να παραμείνουν λειτουργικοί), μπορείτε να:

 • Περιμένετε την έκδοση του εργαλείου εισαγωγής που βρίσκεται υπό κατασκευή και που μπορεί να συνδυάσει τις επισκέψεις και τις κριτικές και των δύο αντιγράφων, αφήνοντας μόνο ένα σώμα έργου (και διατηρώντας την αλλαγή διεύθυνσης, όπου αυτή ισχύει).
 • Διαγράψετε το εισηγμένο αντίγραφο (καταργώντας την αλλαγή διεύθυνσης, όπου αυτή ισχύει) και να προσθέσετε το προϋπάρχον αντίγραφο στη συλλογή του εισηγμένου αρχείου.
 • Διαγράψετε το προϋπάρχον αντίγραφο στο AO3.
 • Όπου είναι δυνατόν, να ζητήσετε από τις Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) να επαναφέρουν την αλλαγή διεύθυνσης έτσι ώστε να οδηγεί στο προϋπάρχον αντίγραφο στο AO3. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Ανοιχτές Πόρτες με το όνομα του λογαριασμού σας στο AO3, το όνομα του λογαριασμού σας στο εισηγμένο αρχείο και τους συνδέσμους των έργων στα οποία θα οδηγούν οι αλλαγές διεύθυνσης.
Γιατί εισάγετε αρχεία στο AO3; Γιατί να μην αντιγράψετε ολόκληρο το αρχείο και να το φιλοξενείτε στους διακομιστές του OTW;

Η διατήρηση της ιστορίας των θαυμαστών είναι κεντρικό κομμάτι της αποστολής μας – αγαπάμε την πολυφωνία του fandom, θέλουμε να υπάρχουν πολλά μεμονωμένα αρχεία και θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως αν κάποιος δεν μπορεί να διατηρήσει πλέον ένα αρχείο, αυτό το κομμάτι του fandom δε θα χαθεί. Θα θέλαμε πολύ να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τα ίδια τα αρχεία, αλλά απαιτούνται υπερβολικά πολλοί πόροι για αυτό: κάθε αρχείο θα χρειαζόταν τον δικό του χώρο στους διακομιστές, μια ομάδα προγραμματιστών που θα μπορούν να ενημερώσουν ή/και να ξαναγράψουν τον κώδικά του, τους αποκλειστικούς του συντονιστές κλπ. Εισάγοντας αρχεία στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) και κάνοντάς τα ξεχωριστές συλλογές, μπορούμε να διατηρήσουμε τη φοβερή δημιουργικότητα των θαυμαστών και κάποια από την ξεχωριστή ταυτότητα του αρχείου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε πως έχουμε να υποστηρίξουμε μόνο ένα σύνολο κώδικα, διακομιστών και μία ομάδα υποστήριξης.

Τι γίνεται αν δε θέλω να εισαχθούν τα έργα μου;

Επικοινωνήστε με τις Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) που χρησιμοποιήσατε στο αρχείο το οποίο εισάγεται και ζητήστε φραγή για τη διεύθυνσή σας. Η φραγή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης θα αποτρέψει το πρόγραμμα μαζικής εισαγωγής από την εισαγωγή οποιουδήποτε έργου που σχετίζεται με αυτήν τη διεύθυνση. Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Παρακαλούμε να κατανοήσετε πως σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε περίπτωση πρέπει να μελετηθεί και να εγκριθεί προσεκτικά.

Fan Culture Preservation Project (Πρόγραμμα Διατήρησης Κουλτούρας Θαυμαστών)

Θα είναι τα αρχεία διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή;

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα θα διερευνήσουν τρόπους ψηφιοποίησης ορισμένων έργων, έτσι ώστε οι θαυμαστές που θέλουν να τα δουν να έχουν πρόσβαση, ακόμη και αν δεν μπορούν να πάνε στην Αϊόβα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζουμε να προσεγγίσουμε πολλούς από τους δημιουργούς αυτών των έργων για να λάβουμε την άδειά τους και να μοιραστούμε το έργο τους, ευρύτερα, στο διαδίκτυο.

Τι γίνεται με το απόρρητο της ταυτότητας των θαυμαστών; Πολλοί από αυτούς δημοσίευσαν ιστορίες με τα πραγματικά τους ονόματα.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και του απορρήτου των θαυμαστών είναι η πρώτη προτεραιότητα τόσο για το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα όσο και για το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων). Οι τυπικές δημόσιες καταχωρίσεις θα περιλαμβάνουν μόνο τον τίτλο zine και το fandom (π.χ. Blake’s Seven: The Other Side 1, 3 [1986-1987] ), με τον ίδιο τρόπο που ένα περιοδικό αναφέρεται σε ένα κατάλογο βιβλιοθήκης. Ωστόσο, ελπίζουμε να λάβουμε άδεια από μεμονωμένους συγγραφείς και εκδότες για να μοιραστούμε το περιεχόμενό τους, ευρύτερα, στο διαδίκτυο.

Μπορώ να δανειστώ αυτά τα έργα μέσω των εσωτερικών προγραμμάτων δανεισμού των βιβλιοθηκών;

Τα αντικείμενα της συλλογής θα παραμείνουν στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Ωστόσο, η ομάδα των Ειδικών Συλλογών είναι πρόθυμη να φωτοτυπήσει και να στείλει έως και 100 φωτοτυπίες σε σπουδαστές ή άλλους ενδιαφερόμενους στην τιμή των περίπου 25 σεντ τη σελίδα, σύμφωνα με την τυπική διαδικασία.

Μπορώ να μεταβιβάσω τη συλλογή θαυμαστών μου σε αυτό το πρόγραμμα με τη διαθήκη μου;

Ναι. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την κατάλληλη διατύπωση για το κληροδότημα.

Αν θέλω να δωρίσω υλικό, πού πρέπει να απευθυνθώ;

Επικοινωνήστε με την Επιτροπή Ανοιχτών Πορτών για να σας βοηθήσουν να κάνετε δωρέα σε αυτό το πρόγραμμα.

Έχω κουτιά (ράφια/δωμάτια/σπίτια) γεμάτα zines! Δεν μπορώ να τα ταχυδρομήσω όλα στο Αϊόβα!

Μπορούμε να βοηθήσουμε! Το Fan Culture Preservation Project (Πρόγραμμα Διατήρησης Κουλτούρας Θαυμαστών) μπορεί να φροντίσει όχι μόνο για τα ταχυδρομικά τέλη αλλά και την παραλαβή δωρεών από το UPS. Μην αφήσετε το κόστος ή το μέγεθος να σας σταματήσει από να κάνετε τη δωρεά.

Έχει το Fan Culture Preservation Project (Πρόγραμμα Διατήρησης Κουλτούρας Θαυμαστών) κριτήρια σχετικά με τη γλώσσα ή τη χώρα προέλευσης των δωρεών;

Όχι: τόσο το Fan Culture Preservation Project (Πρόγραμμα Διατήρησης Κουλτούρας Θαυμαστών) και το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ενδιαφέρονται να συλλέξουν υλικό από θαυμαστές από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων υλικών που δεν είναι στα Αγγλικά ή δεν προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες. Ωστόσο, όπως και με τις δωρεές που προέρχονται από τις ΗΠΑ, η ικανότητά μας να βοηθήσουμε στα κόστη αποστολής τους θα εξαρτηθεί από τους διαθέσιμους πόρους.

Αρχεία Εις Μνήμην

Τι είναι τα Αρχεία Εις Μνήμην του AO3;

Τα Αρχεία Εις Μνήμην του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), είναι αρχεία με έργα θαυμαστών από δημιουργούς που απεβίωσαν. Αυτά τα αρχεία δημιουργούνται κυρίως από το AO3 σε συνεργασία με τους εγγύτερους συγγενείς του εκλιπόντος δημιουργού ή τους καθορισμένους εγγύτερους συγγενείς-θαυμαστές.

Σκοπός αυτών τον συλλογών είναι να διατηρήσουν την κληρονομιά των δημιουργών μετά θάνατον, διασφαλίζοντας ότι τα έργα τους θα παραμείνουν διαθέσιμα.

Υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί μία συλλογή για έναν δημιουργό στο AO3 μετά θάνατον;

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συλλογή για έναν δημιουργό μετά θάνατον μέσω των Αρχείων Εις Μνήμην στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας). Προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να είστε εγγύτερος συγγενής του δημιουργού ή ο καθορισμένος εγγύτερος συγγενής-θαυμαστής. Αιτήματα για αναμνηστικές συλλογές μπορούν να σταλούν απευθείας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Αφού λάβουμε αυτή τη φόρμα, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Η διαδικασία περιλαμβάνει την υπογραφή ενός Μνημονίου Συμφωνίας (Memorandum of Understanding) από εσάς και ένα μέλος των Ανοιχτών Πορτών, στο οποίο θα αναγράφονται οι όροι της εισαγωγής και θα ανακοινώνεται η αναμνηστική συλλογή, και επίσης την δημιουργία ενός λογαριασμού αρχειοθέτη για εσάς από τον οποίο θα ανεβάσετε τα έργα.

Θα ήθελα να δω τα έργα ενός εκλιπόντος δημιουργού να εισάγονται σε μια αναμνηστική συλλογή, αλλά δεν είμαι εγγύτερος συγγενής, ούτε έχω καθοριστεί ως εγγύτερος συγγενής-θαυμαστής. Υπάρχει κάτι που να μπορώ να κάνω;

Στο Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες), τα αιτήματα για αρχεία εις μνήμην μπορούν να υποβληθούν μόνο από τους εγγύτερους συγγενείς ενός δημιουργού ή τον καθορισμένο εγγύτερο συγγενή-θαυμαστή. Αν όμως θέλετε να δείτε τα έργα θαυμαστών ενός δημιουργού να εισάγονται σε αναμνηστικό αρχείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και να συμπεριλάβετε πληροφορίες για τους εγγύτερους συγγενείς ή συγγενείς-θαυμαστές αν τις διαθέτετε.

Τι σημαίνει “εγγύτερος συγγενής-θαυμαστής”;

Το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν κάποιον να διαχειριστεί τα έργα θαυμαστών σας σε περίπτωση θανάτου ή αδυναμίας σας να ανταποκριθείτε. Το Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) μπορεί να εκπληρώσει αιτήματα αρχείων εις μνήμην μόνο από εγγύτερους συγγενείς ή συγγενείς-θαυμαστές του εκλιπόντος δημιουργού. Για περισσότερες πληροφορίες για τους εγγύτερους συγγενείς-θαυμαστές και πώς να ορίσετε κάποιον ως συγγενή-θαυμαστή, παρακαλούμε δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις για το AO3.