Έχω το δικαίωμα να μεταφέρω/δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας); Άλλωστε, δεν έγραψα εγώ όλες αυτές τις ιστορίες!

Μπορεί να μην έχετε γράψει όλες τις ιστορίες, αλλά εάν είστε ο διαχειριστής ενός αρχείου, έχετε αποδεχθεί την ευθύνη για τη διατήρησή του στο διαδίκτυο και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Πιστεύουμε ότι η μεταφορά ενός αρχείου στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) ακολουθεί τις ίδιες γραμμές όπως η αλλαγή του ιστοτόπου φιλοξενίας ή του ISP ή όπως η εγκατάσταση ενός ενημερωμένου πακέτου λογισμικού για το αρχείο. Είναι σαν ένας βιβλιοθηκάριος να μετακινεί μια συλλογή.