Γιατί να θέλω να μεταφέρω το online αρχείο/έργο θαυμαστή μου στο Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) και στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων);

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή τη μεταφορά των έργων θαυμαστών του αρχείου σας.

  • Μακροχρόνια διατήρηση: Το αρχείο σας θα διατηρηθεί και θα υποστηριχθεί ακόμα και αν χάσετε την πρόσβαση σας στο διαδίκτυο, το ενδιαφέρον σας ή τον ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθείτε με αυτό.
  • Υποδομή: Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει εθελοντές καθώς και συμβουλές και τεχνική βοήθεια για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της συλλογής ή του έργου σας.
  • Ενθάρρυνση συνεισφορών: Οι εθελοντές και όσοι συνεισφέρουν είναι πιο πιθανό να επενδύσουν τον χρόνο και την ενέργειά τους σε ένα έργο όταν έχουν πραγματική προσδοκία ότι η δουλειά τους θα διατηρηθεί και μελλοντικά.
  • Οικονομική υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικό περιβάλλον: Το OTW δε θα εκμεταλλευτεί ποτέ το έργο σας ή το έργο όσων συνεισφέρουν σε εσάς για ίδιον όφελος.