Πώς μπορώ να πάρω τον έλεγχο των εισηγμένων μου έργων;

 • Αν η ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία είχατε εγγραφεί στο αρχικό αρχείο είναι ίδια με τη διεύθυνση που είχατε εγγραφεί στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας):
  1. Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα σας ειδοποιεί πως τα έργα σας εισήχθησαν και συγχρονίστηκαν με τον λογαριασμό σας.
 • Αν έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση η οποία σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο αρχικό αρχείο, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ειδοποιεί πως τα έργα σας εισήχθησαν και θα σας δίνει τις εξής επιλογές:
  1. Να δηλώσετε την ιδιοκτησία των έργων στο AO3 και να δημιουργήσετε καινούριο λογαριασμό με τον οποίο θα σχετίζονται τα έργα (αυτό σημαίνει πως θα αποκτήσετε λογαριασμό στο AO3 αν δεν έχετε ήδη). Έπειτα μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε κλπ. με τον ίδιο τρόπο όπως για οποιοδήποτε έργο σας στο AO3.
  2. Να δηλώσετε την ιδιοκτησία των έργων και να τα συσχετίσετε με κάποιον υπάρχων λογαριασμό στο AO3. Έπειτα μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε κλπ, με τον ίδιο τρόπο όπως για οποιοδήποτε έργο σας στο AO3.
  3. Να διαγράψετε τα εισηγμένα έργα. Αν το κάνετε αυτό, θα έχετε και την επιλογή να αποτρέψετε τα όποια μελλοντικά έργα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση από το να εισαχθούν στο AO3.
  4. Να αποποιηθείτε τα εισηγμένα έργα. Αυτό αφήνει τα έργα στο AO3, αλλά τα αφαιρεί από τον έλεγχο οποιουδήποτε λογαριασμού. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να αφαιρέσετε το όνομα με το οποίο σχετίζονταν τα έργα στο παλιό αρχείο ή να το αφήσετε να αναγράφεται ως ψευδώνυμο. (Παρακαλούμε να ξέρετε πως αν επιλέξετε να αποποιηθείτε τα έργα σας, ίσως θέλετε να τα ελέγξετε πρώτα έτσι ώστε να διαγράψετε τυχόν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν.)
 • Αν δεν έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο αρχικό αρχείο:
  1. Επικοινωνήστε με τις Ανοιχτές Πόρτες με το όνομα του λογαριασμού σας στο αρχικό αρχείο και οποιαδήποτε πληροφορία θα μας βοηθήσει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.