Τι γίνεται αν δε θέλω να εισαχθούν τα έργα μου;

Επικοινωνήστε με τις Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) που χρησιμοποιήσατε στο αρχείο το οποίο εισάγεται και ζητήστε φραγή για τη διεύθυνσή σας. Η φραγή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης θα αποτρέψει το πρόγραμμα μαζικής εισαγωγής από την εισαγωγή οποιουδήποτε έργου που σχετίζεται με αυτήν τη διεύθυνση. Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Παρακαλούμε να κατανοήσετε πως σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε περίπτωση πρέπει να μελετηθεί και να εγκριθεί προσεκτικά.