Τι θα συμβεί αν δεν έχω λογαριασμό στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας);

Όταν εισάγεται κάποιο αρχείο στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), θα ειδοποιηθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (email). Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό, θα σας προσκαλέσουμε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο AO3 (χωρίς να σας προσθέσουμε στην κανονική λίστα αναμονής για πρόσκληση). Ζήτω! Αν έχετε ήδη λογαριασμό, θα μπορείτε να δηλώσετε ιδιοκτησία των έργων σας μέσω του λογαριασμού σας.