چگونه می توانم کنترل آثار وارداتیم را در دست بگیرم؟

 • اگر آدرس ایمیل ثبت شده در آرشیو اصلی با ایمیل آدرس ثبت شده در Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) یکسان باشد:
  1. شما ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما اطلاع خواهد داد که آثار شما وارد و با اکانتتان هماهنگ سازی شده اند.
 • اگر شما به آدرس ایمیلی که با اکانت آرشیو اصلی مرتبط است دسترسی دارید ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما اطلاع خواهد داد که آثارتان وارد شده اند و به شما گزینه های زیر را ارائه خواهد کرد:
  1. آثاری که در AO3 هستند را مطالبه کرده و اکانتی جدید ایجاد کنید که آنها به آن مرتبط شوند (این به این معنی است که شما در صورت نداشتن یک اکانت، یک حساب کاربری در AO3 دریافت خواهید کرد). سپس شما می توانید مانند سایر آثاری که در AO3 پست کرده اید این آثار را ویرایش کرده، آنها را حذف کنید و غیره.
  2. آثار وارداتی را مطالبه کرده و آنها را با اکانت کنونی تان در AO3 مرتبط کنید. سپس می توانید مانند سایر آثاری که در AO3 پست کرده اید این آثار را ویرایش کرده، آنها را حذف کنید و غیره.
  3. آثار وارد شده را حذف کنید. اگر شما این کار را انجام دهید این گزینه را نیز خواهید داشت که جلوی واردات تمامی آثاری که در آینده با این آدرس ایمیل مرتبط هستند را به AO3 بگیرید.
  4. آثار واردات شده را بی سرپرست (بدون مولف) کنید. این کار باعث می شود که آثار در AO3 باقی بمانند ولی آنها را از کنترل هرگونه حساب کاربری حذف می کند. شما می توانید انتخاب کنید که اسمی که آنها در آرشیو قدیمی با آن مرتبط بودند را حذف کنید یا آن را به عنوان یک نام مستعار باقی بگذارید. (لطفا دقت کنید: اگر شما بی مولف کردن آثارتان را انتخاب کرده اید، شاید بخواهید که به آنها سری زده و هرگونه داده ای که به شناسایی شما کمک می کند را حذف کنید.)
 • اگر شما به آدرس ایمیلی که با اکانت آرشیو اصلی مرتبط است دسترسی ندارید:
  1. با نام اکانتتان در آرشیو اصلی و هرگونه اطلاعاتی که می تواند به تایید هویت شما کمک کند با درهای باز تماس بگیرید.