Kuinka käyttäjät voivat löytää teokseni?

Tuodusta arkistosta tehdään kokoelma Archive of Our Own – AO3:een (Oma arkisto), jolloin se säilyy erillisenä kokonaisuutena ja sitä voi selata pääarkistosta erillisenä kokoelmana. Tuotuihin teoksiin pääsee myös pääarkiston sivuilta (eli voit saada uusia lukijoita!). Jos mahdollista, teemme uudelleenohjauksen alkuperäisen arkiston sivulta AO3:een. Kerromme tästä tapauskohtaisesti.