Mogu li posuditi ove materijale putem programa međuknjižnične posudbe?

Predmeti iz kolekcije će ostati na Sveučilištu u Iowi. Međutim, tim za Posebne Kolekcije je voljan fotokopirati do 100 kopija drugim učenjacima ili zainteresiranim strankama po cijeni od otprilike 25 centi po stranici, sukladno sa njihovom standardnom procedurom.