Prijenos više djela autoru

Ako je autor potvrdio svoj identitet i Archive of Our Own – AO3 (Naš vlastiti arhiv) korisničko ime s moderatorom zbirke i/ili s Open Doors NAKON što su djela već uvezena (npr. saznali su prekasno), ona se mogu masovno prenijeti tako da se autor doda kao suautor na sva svoja djela, te zatim ukloni privremeni račun.

  1. Dok ste prijavljeni na privremeni račun, odaberite My Works (Moja djela).
  2. Na toj stranici, odaberite “Edit Works” (Uredi djela) za masovno uređivanje djela.
  3. Odaberite sve naslove koji će biti preneseni. Svaki naslov djela je poveznica, tako da ih možete otvoriti u novoj kartici ako niste sigurni da je to točno djelo. (Ako mijenjate samo nekoliko djela, možda je učinkovitije koristiti opciju Pretraga djela koristeći autorovo ime i uređivati ih jedno po jedno.)
  4. Odaberite “Edit” (Uredi).
  5. U odjelu Preface (Uvod) nalazi se opcija “Add co-authors?” (Dodati suautore?). Upišite autorov pseudonim i trebao bi se pojaviti u padajućem izborniku kao opcija. (Nemojte mijenjati ništa drugo, ili će se prebrisati izvorni podatci djela.)
  6. Odaberite “Update All Works” (Ažuriraj sva djela) na dnu.
  7. Ponovite korake od 1 do 4, ali umjesto dodavanja suautora na stranici Uredi, u koraku 5, možete ukloniti trenutne autore. Odaberite okvir pored imena privremenog računa da biste ga uklonili. (Ako to radite djelo po djelo, odaberite “Uredi” na vrhu stranice, i potom “Remove Me as Co Author” (Ukloni me kao suautora) na vrhu stranice.)
  8. Odaberite “Update All Works” (Ažuriraj sva djela) na dnu i radovi će biti uspješno preneseni.