Дали го имам правото да ја префрлам/зачувам мојата архива на AO3? Јас сепак не сум ги напишал овие приказни!

Можеби не сте ги напишале сите приказни, но ако сте модераторот на архива, сте ја прифатиле одговорноста да ја оддржувате онлајн и пристапна. Мислиме дека префрлањето на архива на Archive of Our Own – AO3 (Наша споствена архива) е како менувањето на веб-хостирач или интернет провајдер или инсталирање на обновен софтверски пакет за архивата; тоа е како библиотекар кој ја пренесува колекцијата.