Што ако немам корисничка сметка на Archive of Our Own – AO3 (Наша сопствена архива)?

Кога архивата се внесува на Archive of Our Own – AO3 (Наша сопствена архива), ќе бидете известени по е-порака. Доколку немате сметка, ќе бидете поканети да создадете АО3 сметка (без да се пријавувате за нашата вообичаена листа за чекање за покани). Јеј! Ако веќе имате сметка, ќе можете да ги преземете делата со таа сметка.