Што ако не сакам да се внесат моите дела?

Контактирајте ги Open Doors (Отворени врати) со е-поштенската адреса регистрирана на архивата која се внесува и побарајте блокирање за таа адреса. Блокирањето на адресата ќе го спречи групниот внесувач кога било да внесе дело поврзано со таа адреса. Ако веќе немате пристап до е-поштенска адреса која сакате да ја блокирате, Ве молиме вклучете ги кои било информации кои би можеле да го потврдат Вашиот идентитет. Ве молиме за разбирање, дека во таквите случаи, секое барање ќе биде внимателно прегледано и потврдено.