Open Doors

Kami adalah projek Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-bahan Digital dan Bukan Digital) yang didedikasikan untuk memberikan perlindungan kepada kandungan fannish yang berisiko. Kami mempunyai beberapa subprojek dan usaha menyelamat yang bertujuan untuk mengarkib dan memelihara pelbagai jenis hasil karya peminat (fanwork) dan artifak budaya peminat.

Kerja kami merangkumi:

  • Special Collections (Koleksi Khas) (halaman tersedia dalam Bahasa Inggeris): Galeri Koleksi Khas merangkumi arkib dan cabaran yang diselamatkan dan dihoskan di Archive of Our Own – AO3 (Arkib Milik Kita), serta projek digital yang tidak dapat digabungkandengan AO3 atau Fanlore pada masa ini. Ini termasuk fail .pdf, hasil karya peminat (fanwork) multimedia, laman peminat yang penting dari segi sejarah dan artifak digital lain.
  • Fan Culture Preservation Project (Projek Pemeliharaan Budaya Peminat): Sebuah usaha sama antara OTW (Organisasi Karya-karya Transformatif) dan Jabatan Koleksi Khas di University of Iowa untuk mengarkib dan memelihara fanzine dan bentuk budaya peminat bukan digital yang lain.
  • GeoCities Rescue Project (Projek Menyelamat GeoCities) (halaman tersedia dalam Bahasa Inggeris): Sebuah projek yang didedikasikan untuk memelihara laman peminat yang mungkin sebaliknya akan hilang berikutan penutupan GeoCities oleh Yahoo pada Oktober 2009.
  • Yahoo Groups Rescue Project (dalam Bahasa Inggeris): Sebuah projek yang didedikasikan untuk memelihara hasil fiksyen dan seni peminat, dan meta daripada Yahoo Groups yang mungkin sebaliknya akan hilang berikutan penutupan Yahoo Groups oleh Verizon pada Januari 2020.