FAQ

Soalan-soalan Umum

Apakah itu projek Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital)?

Projek Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital) OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) bertanggungjawab dalam memelihara hasil karya peminat (fanwork) untuk masa hadapan. Tujuan kami khususnya adalah untuk memelihara projek-projek fannish yang berkemungkinan lenyap disebabkan oleh kekurangan masa, minat atau sumber daripada pihak penyelenggara sekarang.

Apakah Syarat-Syarat Perkhidmatan anda untuk projek-projek Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital)?
Mengapakah arkib-arkib yang diimport ke AO3 perlu melalui Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital)?

Memastikan pereka-pereka asal hasil karya peminat (fanwork) diiktiraf sepenuhnya serta mempunyai sebanyak mungkin kuasa ke atas karya mereka merupakan perkara yang sangat penting bagi OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) dan Archive of Our Own (AO3) – Arkib Milik Kita. Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital) mempunyai alatan-alatan dan prosedur-prosedur standard untuk memastikan bahawa usaha yang sewajarnya diambil untuk menghubungi para pereka sebelum dan selepas karya-karya mereka diimport ke AO3 (supaya mereka maklum tentang apa yang berlaku dan berpeluang untuk menghubungi kami jika perlu), serta memastikan bahawa semua pereka diiktiraf dengan sepenuhnya dan sentiasa berpeluang untuk menuntut/memadam/meyatimkan/mengubah karya-karya mereka mengikut kemahuan.

Saya mempunyai soalan-soalan lain! Ke manakah patut saya ajukan soalan-soalan ini?

Untuk Ahli Arkib

Mengapakah saya patut memindahkan projek arkib/fannish dalam talian saya ke Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital) dan OTW?

Terdapat beberapa kelebihan membuat sandaran atau memindahkan hasil karya peminat dalam arkib anda.

 • Pemeliharaan jangka panjang: Arkib anda akan dikekalkan dan disokong walaupun anda kehilangan akses internet, minat atau masa.
 • Infrastruktur: OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) disediakan untuk mengumpulkan sukarelawan serta memberikan nasihat dan bantuan teknikal untuk mengekalkan dan mengembangkan koleksi atau projek anda.
 • Sumbangan yang menggalakkan: Sukarelawan dan penyumbang lebih cenderung untuk melabur masa dan tenaga mereka dalam projek apabila mereka mempunyai jangkaan sebenar bahawa karya mereka akan terpelihara hingga ke masa hadapan.
 • Sokongan kewangan dalam persekitaran bukan keuntungan: OTW tidak akan mengeksploitasi karya anda atau karya penyumbang anda untuk keuntungan individu.
Adakah anda menyediakan ruang pelayan kepada mana-mana projek fannish yang memerlukannya?

Walaupun Archive of Our Own – AO3 (Arkib Milik Kita) mengalu-alukan semua jenis karya peminat, sumber kami untuk menyokong projek yang tidak dapat disepadukan dengan AO3 dengan mudah adalah terhad. Walaupun kami terbuka untuk berbincang dengan penyelenggara mana-mana projek fannish yang memerlukan bantuan kami, kami tidak menyediakan pengehosan umum seperti ISP. Projek khas yang memerlukan ruang pelayan sendiri atau sumber lain perlu diluluskan oleh Lembaga Pengarah OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) sebagai koleksi khas sebelum ia diterima.
Penyelenggara koleksi yang dibawa di bawah Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital) juga perlu bersetuju dengan Terma Perkhidmatan Open Doors.

Saya mengendalikan arkib yang saya ingin import/sandarkan ke AO3. Apakah yang perlu saya lakukan?

Hubungi Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital), dan kami boleh membincangkan arkib anda dan mencipta pelan terperinci untuk import. Sila beritahu kami dari awal jika anda mempunyai keperluan khas — contohnya, jika arkib anda mengandungi kandungan multimedia. Apabila kami telah bersetuju dengan projek ini, kami dan anda akan mempamerkan import.
Apa yang kami perlukan daripada anda dan/atau moderator bersama anda:

 • Komitmen untuk bekerja dengan Open Doors untuk sekurang-kurangnya sepanjang proses import. Kami perlu menjeda import jika tiada moderator dan kami tidak mempunyai pengganti.
 • Penyertaan dalam proses capaian
 • Persetujuan untuk mematuhi dasar Open Doors untuk memberi kredit pada karya yang diimport, memberikan latar belakang untuk import, dan membantu pencipta menuntut karya mereka
 • Jika arkib asal akan kekal dalam talian, keupayaan untuk mengeditnya atas permintaan pencipta untuk memadam karya, atau menukar nama pencipta
Bagaimana jika saya ingin memelihara karya peminat bukan digital seperti zines, lukisan, video VCR, risalah konvensyen dan program?

Pada awal tahun 2009, Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital) telah melancarkan Fan Culture Preservation Project (Projek Pemeliharaan Budaya Peminat) bersama-sama dengan Jabatan Koleksi Khas di Perpustakaan Universiti Iowa. Projek ini didedikasikan untuk memelihara artifak peminat seperti letterzine, fanzine, dan karya peminat dan memorabilia bukan digital yang lain. Hubungi jawatankuasa Open Doors untuk maklumat lanjut mengenai pendermaan zine atau artifak budaya peminat lain kepada Projek Pemuliharaan Budaya Peminat.

Adakah saya mempunyai hak untuk memindahkan/menyandarkan arkib saya ke dalam AO3? Lagipun, saya tidak menulis semua cerita ini!

Anda mungkin tidak menulis semua karya tersebut, tetapi jika anda merupakan moderator arkib, anda telah menerima tanggungjawab untuk memastikannya kekal dalam talian dan boleh diakses. Kami berpendapat bahawa memindahkan arkib ke dalam Archive of Our Own –AO3 (Arkib Milik Kita) adalah sama seperti menukar hos web atau ISP, atau memasang pakej perisian yang dikemas kini untuk arkib; seperti ahli pustakawan memindahkan koleksi.

Bagaimana Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital) boleh membantu saya mengimport atau menyandar arkib saya?

Kami berbesar hati dalam membantu penyelenggara arkib memindahkan kandungan arkib mereka ke dalam Archive of Our Own – AO3 (Arkib Milik Kita)! Walaupun kami tidak dapat mengimport arkib secara besar-besaran, kami boleh membantu anda mengimport secara manual, dan memberikan sokongan dalam:

 • Jangkauan: Memberi publisiti kepada import menggunakan saluran media OTW dan soalan lapangan
 • Prosedur: menyediakan alat yang mengautomasikan penghantaran jemputan (sebanyak yang anda perlu) dan e-mel yang membolehkan pencipta menuntut karya mereka, bantuan menjejak karya untuk diimport, arahan, dan bantuan dengan soalan AO3 (cth., koleksi, penandaan, dll.)
 • Sokongan Teknikal: jika mahu, kami boleh membantu mencipta sandaran dan/atau menetapkan ubah hala

Arkib akan disimpan di dalam AO3 menggunakan ciri Koleksi, dan sebagai moderator arkib asal, anda akan dijemput untuk mengendalikan koleksi tersebut di AO3. Semasa proses import, kami akan bergantung kepada anda dan/atau sukarelawan yang ditetapkan oleh anda untuk:

 • Memberi maklum balas mengenai draf dan cadangan tag AO3
 • Mengimport karya-karya
 • Menghebahkan tentang proses import kepada ahli arkib (cth. melalui e-mel, pos kepada komuniti yang berkaitan, dll)

Jika, selepas import, anda tidak lagi mahu terlibat dengan arkib tersebut, anda boleh melantik penyelenggara baru, atau menutup koleksi dan tidak lagi menerima penyerahan baru. (Jika sukarelawan kemudiannya meminta untuk menyelenggara koleksi tertutup, kami akan cuba menghubungi anda untuk bertanya sama ada anda ingin memindahkan koleksi tersebut kepada mereka; kami hanya akan membuat pemindahan ini jika kami menerima kebenaran anda.)

Dalam kes di mana domain tapak arkib asal masih tersedia, kami juga mungkin dapat menetapkan penghalaan semula automatik daripada URL asal ke lokasi baharu dalam AO3, mengekalkan pautan sedia ada, tetapi ini tidak dapat dijamin.

Walaupun kami sering membantu moderator mengimport arkib yang ditutup (atau sudah di luar talian), Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital) harus terlibat pada bila-bila masa apabila seseorang merancang untuk mengimport karya bagi pihak pencipta lain. Contohnya, jika anda ingin membuat sandaran arkib aktif ke AO3, menggunakan AO3 sebagai sambungan arkib anda, mencipta akaun peringatan untuk rakan, atau sebarang situasi lain, sila hubungi Open Doors.

Arkib yang telah disepadukan ke dalam AO3 juga akan disenaraikan dalam galeri Open Doors.

Fan Culture Preservation Project (Projek Pemeliharaan Budaya Peminat)

Adakah arkib akan tersedia dalam bentuk digital?

OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) dan Universiti Iowa akan meneroka kaedah-kaedah untuk mendigitalkan sesetengah bahan ini supaya peminat yang ingin melihatnya akan mempunyai akses walaupun mereka tidak dapat pergi ke Iowa, Amerika Syarikat. Kami berharap agar dapat berhubung dengan seramai mungkin pereka karya-karya ini untuk mendapatkan kebenaran berkongsi karya mereka dengan lebih meluas di dalam talian.

Bagaimana dengan privasi peminat? Ramai peminat yang telah menerbitkan cerita dengan menggunakan nama sebenar mereka.

Menghormati hak dan privasi peminat merupakan kepentingan utama bagi Universiti Iowa dan OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif). Senarai umum biasanya hanya akan mengandungi tajuk zine dan fandom (i.e. Blake’s Seven: The Other Side 1, 3 [1986-1987]), sama seperti cara majalah disenaraikan dalam katalog perpustakaan. Walau bagaimanapun, kami berharap untuk mendapatkan kebenaran daripada setiap penulis dan editor untuk berkongsi kandungan mereka secara lebih meluas di dalam talian.

Bolehkah saya meminjam bahan-bahan ini melalui program pinjaman antara perpustakaan?

Bahan-bahan di dalam koleksi ini akan kekal berada di Universiti Iowa. Walau bagaimanapun, pasukan Koleksi Istimewa bersedia untuk membuat fotokopi dan menghantar sehingga 100 salinan fotokopi kepada para sarjana ataupun mana-mana pihak yang berminat pada kadar 25 sen sehelai, mengikut prosedur standard mereka.

Bolehkah saya meninggalkan koleksi fannish saya kepada projek ini dalam wasiat saya?

Ya. Kami boleh membantu anda menyediakan wasiat yang bersesuaian.

Sekiranya saya mempunyai bahan untuk didermakan, siapakah yang boleh saya hubungi?

Hubungi ahli jawatankuasa Open Doors untuk mendapatkan bantuan berkaitan derma untuk projek ini.

Saya mempunyai kotak-kotak (rak/bilik/rumah) yang penuh dengan zine! Saya tidak mampu untuk pos semua ke Iowa!

Kami boleh membantu! Fan Culture Preservation Project (Projek Pemeliharaan Budaya Peminat) boleh menguruskan bayaran pos serta pungutan UPS untuk bahan derma. Jangan biarkan kos ataupun jumlah yang banyak menghalang anda daripada menderma.

Adakah Fan Culture Preservation Project (Projek Pemeliharaan Budaya Peminat) mempunyai kriteria bagi bahan yang didermakan berdasarkan bahasa atau negara asal?

Tidak: Fan Culture Preservation Project (Projek Pemeliharaan Budaya Peminat) serta Universiti Iowa berminat untuk mengumpul bahan-bahan daripada para peminat dari seluruh pelosok dunia, termasuk bahan-bahan bukan dalam bahasa Inggeris, atau yang datang bukan dari negara berbahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, sama seperti dermaan dari Amerika Syarikat, kemampuan kami untuk membantu dengan penghantaran akan bergantung pada sumber yang sedia ada.

Arkib Memorial

Apakah Arkib Memorial?

Arkib Memorial Archive of Our Own – AO3 (Arkib Milik Kita) adalah arkib-arkib hasil karya peminat (fanwork) daripada pereka yang telah meninggal dunia. Arkib-arkib ini terutamanya direka oleh AO3 dan berkolaborasi dengan waris pereka yang telah meninggal dunia atau waris terdekat fannish yang ditetapkan.

Koleksi-koleksi ini adalah untuk memelihara legasi pereka setelah mereka tiada, untuk memastikan karya mereka kekal tersedia.

Adakah terdapat cara untuk mencipta koleksi untuk seseorang pereka yang telah meninggal dunia di AO3?

Anda boleh mencipta satu koleksi untuk pereka melalui arkib memorial di Archive of Our Own – AO3 (Arkib Milik Kita). Untuk berbuat demikian, anda perlu menjadi waris terdekat pereka tersebut atau waris terdekat fannish yang ditetapkan. Permohonan untuk koleksi memorial boleh dihantar terus melalui borang permohonan kami. Selepas kami menerima borang ini, kami boleh memulakan proses permohonan. Proses ini memerlukan anda dan seorang ahli dari Open Doors menandatangani Memorandum Persefahaman yang memperincikan terma import, pengumuman koleksi memorial, dan mencipta satu akaun arkib untuk anda memuat naik karya-karya tersebut.

Saya ingin melihat hasil karya peminat (fanwork) pereka yang telah meninggal dunia diimport sebagai koleksi memorial, tetapi saya bukan waris terdekat pereka tersebut, ataupun saya bukan ditetapkan sebagai waris terdekat fannish mereka. Apakah yang boleh saya buat?

Di Open Doors (Projek Pemeliharaan Bahan-Bahan Digital dan Bukan Digital), permintaan untuk arkib memorial hanya boleh dibuat oleh waris terdekat pereka atau waris terdekat fannish pereka yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, jika anda ingin melihat hasil karya peminat (fanworks) pereka diimport, anda boleh hubungi kami melalui borang hubungan kami dan masukkan maklumat tentang waris terdekat pereka atau waris terdekat fannish yang ditetapkan, jika anda mempunyai maklumat tersebut.