Muat Naik Karya Sebagai Koleksi

Walaupun Archive of Our Own – AO3 (Arkib Milik Kita) mempunyai ciri import URL, malangnya ia tidak serasi dengan semua jenis arkib. Jika ini benar bagi arkib yang anda hendak mengimport karya, kami mengesyorkan arahan di bawah.

 1. Tekan butang “Log In” (Log Masuk) pada laman utama AO3.
  Menu Log Masuk di bahagian atas belah kanan
 2. Masukkan nama pengguna dan kata laluan bagi akaun anda. (Untuk kemudahan anda, anda juga boleh tandakan kotak Remember Me (Ingat Saya) jadi anda tidak perlu Log Masuk sekali lagi selepas ini.) Kemudian tekan butang “Log Masuk”.
 3. Bidang dan butang Log Masuk di bahagian bawah belah kiri

 4. Buka halaman bagi koleksi AO3 yang anda hendak tambah karya anda kepada, dan tekan butang “Post to Collection” (Pos kepada Koleksi).
 5. Butang Post kepada Koleksi di belah kanan laman

 6. Dalam bahagian Tag, tiga bidang pertama diperlukan:
  • Rating (Taraf): Pilih taraf yang paling sesuai bagi karya anda. (Jika anda tidak pasti, pilih “Not Rated” (Tidak Bertaraf).)
  • Warnings (Amaran): Pilih semua amaran yang paling sesuai bagi karya anda. (Jika anda tidak pasti, pilih “Choose Not to Use Archive Warnings” (Pilih Untuk Tidak Menggunakan Amaran Arkib).)
  • Fandom(s) (Fandom): Jika karya anda dari satu fandom, masukkan nama fandom disini dan pilih daripada auto-isi apabila ia muncul. Jika karya anda daripada berbilang fandom, lakukan tersebut kepada setiap fandom.
 7. Senarai jatuh Taraf dan kotak bagi Amaran Arkib

  Auto-isi bagi bidang <i>Fandom</i>” /></p>
<li>Bidang yang lain tidak diwajibkan, tetapi membenarkan pengguna untuk mencari karya anda menggunakan tapisan bagi atribut, jadi ia berguna untuk anda penuhkan jika sesuai.
<ul>
<li>Category (Kategori): Pilih kategori yang paling sesuai. (F/F (W/W) = Wanita/Wanita, F/M (W/L) = Wanita/Lelaki, Gen (Umum) = tidak mempunyai hubungan romantik, M/M (L/L) = Lelaki/Lelaki, Multi (Pelbagai) = hubungan poliamori, dan Other (Lain-lain) = jenis hubungan lain.</li>
<li>Relationships (Hubungan): Gunakan bidang ini untuk masukkan tag hubungan yang sesuai. Bagi hubungan romantik, gunakan simbol “/” (slash) dan bagi hubungan platonik, gunakan simbol “&” (ampersand). Nama telah disusun secara abjad mengikut nama keluarga jika diketahui, dan nama pertama jika nama keluarga tidak diketahui. (Bagi informasi lanjut tentang tag hubungan, lihat <a href=panduan AO3 bagi mengendali tag bagi hubungan.)

 8. Additional Tags (Tag Tambahan): gunakan bidang ini untuk masukkan tag yang lain jika anda hendak! Beberapa contoh adalah genre, trope, atau nama plot busur bekaitan. (Bagi informasi lebih tentang tag tambahan, lihat panduan AO3 bagi mengendali tag tambahan (freeforms).)
 9. Kategori, Hubungan, Watak, Tag Tambahan

 10. Dalam bahagian Preface (Kata Pengantar), anda boleh masukkan nota dan atribut yang sesuai.
  • Work Title (Tajuk Karya): Isikan tajuk karya anda.
  • Author / Pseud(s) (Penulis / Nama Samaran): Jika anda mempunyai beberapa nama samaran yang dikait kepada akaun AO3 anda, pilih salah satu anda hendak kait kepada karya tersebut.
  • Add co-authors? (Menambah pengarang bersama?): Jika anda mencipta karya tersebut dengan orang lain yang juga mempunyai akaun AO3, anda boleh tandakan kotak ini. Sebuah bidang akan muncul bagi anda untuk isikan nama akaun AO3 co-pencipta.
  • Summary (Rumusan): Masukkan rumusan bagi karya anda, jika ada.
  • Notes (Nota): Jika anda mempunyai apa-apa nota yang anda hendak tambah kepada karya anda, tanda kepada satu (atau kedua-dua) kotak. Sebuah bidang akan muncul bagi anda untuk masukkan nota yang anda hendak muncul di awal atau akhir karya tersebut.
 11. Tajuk Karya, Nama Samaran, Menambah pengarang bersama, rumusan, atau nota

 12. Dalam bahagian Associations (Persatuan) adalah atribut lebih untuk menyesuaikan.
  • Post to Collections / Challenges (Pos kepada Koleksi / Cabaran): Koleksi arkib anda menggunakan di bahagian 3 sepatutnya telah ditambah, tetapi anda boleh tambah koleksi tambahan, jika anda hendak.
  • Gift this work to (Hadiahkan Karya ini kepada): Jika anda hendak menghadiahkan karya tersebut kepada pengguna AO3 yang lain, anda boleh isikan nama pengguna mereka di sini.
  • Kotak tanda untuk “This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work” (Karya ini sebuah remix, sebuah terjemahan, podfic, atau mendapat inspirasi daripada karya lain): gunakan kotak tanda ini jika anda hendak kaitkan sebuah karya yang telah memberi inspirasi kepada karya anda terkini.
  • Kotak tanda untuk “This work is part of a series” (Karya ini sebahagian daripada siri): gunakan kotak tanda ini jika anda hendak tambah karya ini kepada siri yang sedia ada atau mencipta siri baru.
  • Kotak tanda untuk “This work has multiple chapters” (Karya ini mempunyai beberapa bab): gunakan kotak tanda ini jika anda hendak tetapkan jumlah nombor bab dan/atau menyediakan tajuk bab.
  • Kotak tanda untuk “Set a different publication date” (Tetapkan tarikh terbit lain): gunakan kotak tanda ini jika anda hendak kebelakangkan tarikh sebuah karya.
  • Choose a language (Pilih sebuah bahasa): Gunakan senarai jatuh tersebut untuk menetapkan bahasa untuk karya tersebut (asalnya adalah Bahasa Inggeris).
  • Select Work Skin (Pilih Kulit Karya): Sebuah “kulit” adalah CSS khusus kepada sebuah karya. (Jika anda hendak tahu apa ini bermaksud, anda bebas untuk bermain dengan kulit yang sedia ada! Jika tidak, anda boleh pedulikan bidang ini.)
 13. Koleksi, menghadiahkan sebuah karya, kaitkan karya atau siri lain, menetapkan bilangan bab, kebelakangkan tarikh karya, menetapkan bahasa, atau menukarkan kulit.

 14. Dalam bahagian Privacy (Sulit), anda boleh menetapkan penglihatan dan tetapan komen.
  • Kotak tanda untuk “Only show your work to registered users” (Hanya menunjukkan karya anda kepada pengguna yang sudah didaftar): gunakan kotak tanda ini jika anda hendak hanya pengguna-pengguna yang telah log masuk untuk lihat karya anda. (Ini juga akan mengelakkan karya tersebut daripada muncul pada enjin carian seperti Google.)
  • Kotak tanda untuk “Anonymous commenting disabled” (Komen secara tanpa nama ditutup): Gunakan kotak tanda ini jika anda hendak hanya pengguna yang sudah log masuk dibolehkan tinggalkan komen atas karya anda.
 15. penglihatan dan tetapan komen.

 16. Dalam bahagian Work Text (Teks Karya) anda boleh masukkan kandungan karya anda.
  • Jika anda hendak menyalin teks daripada laman lain, gunakan butang “Rich Text” pada belah kanan halaman sebelum menampal kandungan karya anda.
  • Jika anda hendak embed lakaran, video, atau audio, tolong lihat Mari buat bising! (Embedding Media di AO3) untuk panduan lanjut.
  • bidang bagi HTML atau kandungan <i>rich text</i>” /></p>
<li>Di bawah laman, anda boleh sama ada prabaca karya anda (dan simpan sebagai draf) atau pos secara terus tanpa prabaca karya. Apabila anda pos karya anda, anda sudah selesai!</li>
<p><img src=