Åpne Dører

Vi er Open Doors (Åpne Dører), et prosjekt som spesialiserer seg på å beskytte truet faninnhold som står i fare for å forsvinne fra nettet. Vi jobber med flere underprosjekter og redningsarbeid som er rettet mot å arkivere og preservere ulike typer fanverk og artefakter av fankultur.

Vårt oppdrag er å preservere fanverk for fremtiden mens vi respekterer skaperne deres.

Våre verdier er:

 • Respektere skapere og hverandre
 • Jobbe sammen som et team
 • Tilby utmerket kundeservice
 • Respektere og oppfordre til mangfold
 • Åpent/effektivt kommunisere med hverandre, andre komiteer i OTW (Organisasjonen for transformative verk) og fellesskapet
 • Være dedikert til å kontinuerlig forbedre prosessene våre, inkludert som svar på tilbakemeldinger fra fellesskapet og internt
 • Ha tro på at alle arkiver og fanverker har iboende verdi og er likeverdige
 • Formalisere og dokumentere standard prosesser som skal følges
 • Utstyre våre frivillige med trening til å vite og handle i samsvar med vårt oppdrag, våre verdier og etablerte prosesser

Vårt arbeid inkluderer:

 • Online arkiver (tilgjengelig på engelsk):
  Online arkiv-siden lenker til arkiver og utfordringer som har blitt reddet og som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) nå er vert for, og representerer mesteparten av arbeidet utført av Open Doors.
 • Spesielle samlinger (side tilgjengelig på engelsk): Galleriet for spesielle samlinger inneholder arkiver og utfordringer som for øyeblikket ikke kan integreres i AO3 eller Fanlore. Dette inkluderer pdf-filer, multimedia-fanverk, historisk viktige fansider, og andre digitale artefakter.
 • Fan Culture Preservation Project (Prosjektet for bevaring av fankultur): Et samarbeidsprosjekt mellom OTW og avdelingen for spesielle samlinger ved University of Iowa med hensikt om å arkivere og bevare fanziner og andre ikke-digitale former for fankultur.
 • GeoCities Rescue Project (GeoCities redningsprosjekt) (side tilgjengelig på engelsk): Et prosjekt dedikert til å bevare fansider som ellers ville blitt borte da Yahoo stengte GeoCities i oktober 2009.
 • Yahoo Groups Rescue Project (kun på engelsk): Et prosjekt som spesialiserer seg på å bevare fanfiction, fankunst og meta fra Yahoo Groups som ellers ville blitt borte da Verizon la ned Yahoo Groups i januar 2020.

Du finner mer informasjon om Åpne Dører-prosjektet og våre prosesser i ofte stilte spørsmål om Åpne Dører.