Laste opp verk til en samling

Selv om Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) har en funksjon for importering via URL, er ikke denne kompatibel med alle typer arkiv. Hvis dette er tilfelle for et arkiv du ønsker å importere verk fra anbefaler vi at du følger instruksjonene under.

 1. Klikk «Log In» (logg inn) på AO3s hjemmeside.
  Innloggingsmenyen i hjørnet øverst til høyre
 2. Skriv inn brukernavn og passord for din bruker. (For å gjøre det lettere i fremtiden kan du også huke av boksen ved siden av Remember me (husk meg) slik at du ikke trenger å logge inn neste gang.) Trykk så på «Log in»-knappen.
 3. Innloggingsfeltene og -knappen i hjørnet nederst til høyre i denne seksjonen

 4. Åpne siden for AO3-samlingen du ønsker å legge verkene dine til i, og bruk knappen «Post to Collection» (publiser til samling).
 5. Publiser til samling-knappen på høyre side

 6. I taggseksjonen er de første tre feltene obligatoriske:
  • Rating (aldersgrense): Velg den aldersgrensen som passer best til ditt verk. (Hvis du er usikker, velg «Not Rated» (ingen aldersgrense satt).)
  • Warnings (advarsler): Velg de advarslene som gjelder for ditt verk. (Hvis du er usikker, velg «Choose Not to Use Archive Warnings» (velg å ikke bruke Arkivets advarsler).)
  • Fandom(s) (fandom(mer)): Hvis verket ditt kun er fra én fandom, tast inn fandomnavnet og velg det fra autofullføringen når det foreslås. Hvis verket er fra flere fandommer, gjør det samme for hver enkelt fandom.
 7. Rullegardinmenyen for aldersgrenser og sjekkbokser for advarsler

  Autofullføring for fandomfeltet

 8. De andre feltene er valgfri å fylle ut, men gjør det lettere for brukere å finne verkene dine dersom de filtrerer etter disse egenskapene, så det anbefales å fylle ut de som gjelder for ditt verk.
  • Category (kategori): Velg de kategoriene som måtte gjelde. F/F = kvinne/kvinne, F/M = kvinne/mann, Gen = ingen romantiske forhold, M/M = mann/mann, Multi = polyamorøse forhold, samt Other = andre typer forhold
  • Relationships (forhold): Bruk dette feltet for eventuelle gjeldende tagger for forhold. For romantiske forhold, bruk tegnet «/» (skråstrek), og for platoniske forhold, bruk tegnet «&» (ampersand). Navn sorteres alfabetisk etter etternavn dersom dette er kjent, og etter fornavn om etternavnet er ukjent. (For mer informasjon angående forholdstagger, les gjennom AO3s retningslinjer for organisering av forholdstagger.)
  • Characters (karakterer): Bruk dette feltet for gjeldende karaktertagger. (For mer informasjon angående karaktertagger, les gjennom AO3s retningslinjer for organisering av karaktertagger.)
  • Additional Tags (ytterlige tagger): Bruk dette feltet for alle andre tagger du ønsker å tilføye! Noen eksempler er sjangre, troper, eller navn på relaterte plotthandlinger. (For mer informasjon om ytterlige tagger, les gjennom AO3s retningslinjer for organisering av ytterlige tagger (fribundne tagger).)
 9. Kategori, forhold, karakterer, ytterlige tagger

 10. I preface-seksjonen (forordet), kan du fylle inn merknader og relaterte egenskaper.
  • Work Title (verkets tittel): Legg inn tittelen på verket ditt.
  • Author / Pseud(s) (forfatter/ pseudonym(er)): Hvis du har flere pseudonymer knyttet til din AO3-bruker, velg hvilke(t) du ønsker å assosiere med dette verket.
  • Add co-authors? (Legg til medforfattere?): Hvis du skapte dette verket med en annen person som også har en AO3-bruker, kan du huke av for denne boksen. Et felt hvor du kan skrive inn din medforfatters brukernavn vil komme fram.
  • Summary (sammendrag): Legg inn et sammendrag av verket ditt, dersom du ønsker.
  • Notes (merknader): Hvis du har noen merknader du ønsker å legge til verket, huk av én av boksene, eller begge. Det vil da komme fram et felt hvor du kan legge inn merknadene du ønsker skal vises på starten eller slutten av verket.
 11. Verkets tittel, pseudonym(er), legg til medforfattere, sammendrag, eller merknader

 12. I seksjonen for Associations (forbindelser) finnes det flere egenskaper som kan tilpasses.
  • Post to Collections / Challenges (publiser til samlinger/utfordringer): Arkivsamlingen du brukte i steg 3 burde allerede vises her, men du kan legge verket til i flere samlinger dersom du ønsker.
  • Gift this work to (gi dette verket i gave til): Hvis du kjenner en annen AO3-bruker som du ønsker å gi dette verket til kan du legge inn brukernavnet deres her.
  • Avkryssingsboks for «This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work» (Dette verket er en remix, en oversettelse, en podfic, eller var inspirert av et annet verk): Bruk denne avkryssingsboksen dersom du ønsker å lenke til et verk som inspirerte ditt eget verk
  • Avkryssingsboks for «This work is part of a series» (Dette verket er en del av en serie): Bruk denne boksen dersom du ønsker å legge verket til en eksisterende serie, eller lage en ny en.
  • Avkryssingsboks for «This work has multiple chapters» (Dette verket har flere kapitler): Bruk denne boksen dersom du ønsker å legge inn totalt antall kapitler og/eller gi kapittelet en tittel.
  • Avkryssingsboks for «Set a different publication date» (sett en annen publiseringsdato): Bruk denne boksen dersom du ønsker å tilbakedatere verket.
  • Choose a language (velg et språk): Bruk denne rullegardinmenyen til å legge inn et språk for verket (standard er engelsk).
  • Select Work Skin (velg layout på verk): En layout er en skreddersydd CSS for et verk. (Hvis du vet hva dette er må du gjerne eksperimentere med de offentlige layoutene som er tilgjengelige! Hvis ikke kan du ignorere dette feltet.)
 13. Samlinger, gi verket i gave, lenke til andre verk eller serier, angi antall kapitler, tilbakedatere verket, angi språk, eller endre layout

 14. I seksjonen for Privacy (personvern), kan du angi innstillinger for synlighet og kommentarer.
  • Avkryssingsboks for «Only show your work to registered users» (vis dette verket kun til registrerte brukere): Velg denne boksen dersom du ønsker at verket kun skal være synlig for innloggede brukere. (Dette vil også hindre verket i å dukke opp i søkemotorer som Google.)
  • Avkryssingsboks for «Anonymous commenting disabled» (anonyme kommentarer deaktivert): Bruk denne boksen dersom du kun ønsker at innloggede brukere skal kunne legge igjen kommentarer på verket ditt.
 15. synlighet og kommentarinnstillinger.

 16. I seksjonen Work Text (verkets tekst) kan du legge inn selve verket.
  • Hvis du kopierer teksten fra en annen nettside, klikk på «Rich Text» (rik tekst)-knappen til høyre før du publiserer verket.
  • Hvis du skal legge inn kunst, videoer, eller audio, vennligst les La oss lage litt lyd! (Legge inn media på AO3) for instruksjoner.
  • felt for HTML eller rik tekst.

  • Nederst på siden kan du enten forhåndsvise verket ditt (og lagre det som et utkast) eller publisere det umiddelbart uten forhåndsvisning. Når du har publisert verket ditt er du ferdig!
  • Publiseringsmuligheter