Legg til flere verk i en samling

1. Når du er logget inn på kontoen din, holder du musepekeren over brukerikonet ditt og velger “My Works” (mine verk).

2. Klikk på knappen “Edit Works” (rediger verk).

3. Huk av alle verkene som du vil overføre til en gitt samling.

4. Klikk på knappen “Edit” (rediger).

5. Under seksjonen “Associations” (assosiasjoner) på denne siden finner du alternativet “Add To Collections” (legg til i samling).

Skriv inn starten på navnet på samlingen og det skal komme opp i listen for autofullføring. (Du må ikke endre på noe annet, da det vil overskrive det som opprinnelig stod på verket.)

6. Klikk på “Update All Works” (oppdater alle verk) helt nederst.