Overfør flere verk til skaper

Hvis en skaper har verifisert identiteten sin og brukernavnet sitt på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) med moderatoren for samlingen og/eller Åpne Dører ETTER verket deres allerede har blitt importert (med andre ord, de fant det ut sent), kan du masseoverføre dem ved å legge dem til som medforfatter på alle verkene deres, for så å fjerne kontoen som ivaretar verket.

  1. Når du er pålogget kontoen som ivaretar verket, velg My Works (mine verk).
  2. Fra den siden, klikk på «Edit Works» (rediger verk) for å masseredigere verk.
  3. Velg alle titlene som skal overføres. Alle verktitlene er lenker, så du kan åpne et verk i en annen fane hvis du er usikker på om det er det riktige. (Hvis du bare skal endre en håndfull verk, kan det være mer effektivt å søke etter verket ved bruk av forfatternavnet, og redigere verk for verk.)
  4. Klikk på «Edit» (rediger).
  5. I seksjonen Preface (innledning) på denne siden finner man valgalternativet «Add co-authors?» (Legg til medforfattere?). Skriv inn kontonavnet til skaperen, og det vil dukke opp som et alternativ i rullegardinmenyen. (Ikke endre på noe annet, da det vil overskrive verkets opprinnelige data.)
  6. Klikk på «Update All Works» (oppdater alle verk) nederst.
  7. Gjenta trinn 1 til 4, men i stedet for å legge til en medforfatter på Edit-siden i trinn 5, kan du fjerne nåværende forfattere. Kryss av for kontoen som ivaretar verket for å fjerne den. (Hvis du gjør dette verk for verk, klikk på «Edit» på toppen av siden, deretter «Remove Me as Co Author» (fjern meg som medforfatter) på toppen av neste side.)
  8. Klikk på «Update All Works» (oppdater alle verk) nederst på siden, og verkene vil ha blitt overført.