Drzwi Otwarte

Jesteśmy projektem Open Doors (Drzwi Otwarte), skupionym na oferowaniu schronienia zagrożonym treściom fanowskim. Prowadzimy kilka podprojektów oraz działań ratunkowych, mających na celu archiwizację i zachowanie różnych rodzajów prac fanowskich i artefaktów kultury fanowskiej.

Naszą misją jest: zachowanie twórczości fanowskiej dla przyszłych pokoleń z zachowaniem szacunku dla jej twórców.

Nasze wartości to:

 • Szanowanie twórców i siebie nawzajem
 • Pracowanie razem jako drużyna
 • Zapewnienie doskonałej obsługi klienta
 • Szanowanie i szerzenie różnorodności
 • Otwarta/efektywna komunikacja z sobą nawzajem, innymi komisjami OTW oraz ze społecznością
 • Poświęcenie się dla ciągłego usprawniania naszych procesów, w tym reagowania na społeczność i wewnętrzny feedback
 • Wiara, że wszystkie archiwa i prace fanowskie mają własną wartość i są tworzone na równi
 • Formalizowanie i dokumentowanie standardowych procesów, które mają być respektowane
 • Zapewnienie naszym wolontariuszom szkoleń, żeby wiedzieli o naszej misji i działali według niej oraz ustanowionych procesów
 • Zakres naszych działań obejmuje:

   • Archiwa Online (strona dostępna w języku angielskim). Strona Online Archives (Archiwa Online) zawiera linki do ocalonych archiwów i challengy hostowanych na Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum), które reprezentują większość pracy wykonywanej przez Open Doors.
    • Kolekcje Specjalne (strona dostępna w języku angielskim): Galeria Kolekcji Specjalnych zawiera uratowane archiwa i wyzwania, umieszczone w Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum), jak i projekty cyfrowe, które nie mogą obecnie zostać wcielone do AO3 bądź Fanlore. W tej kategorii mieszczą się pliki .pdf, multimedialne prace fanowskie, historycznie ważne strony fanowskie i inne cyfrowe artefakty.
    • Fan Culture Preservation Project (Projekt Ochrony Kultury Fanowskiej): Wspólne przedsięwzięcie OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) i wydziału Kolekcji Specjalnych Uniwersytetu Iowa, w celu archiwizacji i ochrony fanzinów oraz innych nie-cyfrowych form kultury fanowskiej.
    • GeoCities Rescue Project (Projekt Ratowania GeoCities) (strona dostępna w języku angielskim): Projekt skupiony na zachowaniu stron fanowskich, które w innym wypadku zostałyby utracone w związku z zamknięciem GeoCities przez Yahoo w październiku 2009.
    • Projekt Ratowania Grup Yahoo (w języku angielskim): Projekt oddany zachowaniu fikcji fanowskiej, fanartów i treści meta z Grup Yahoo, które w innym wypadku zostałyby utracone w związku z zamknięciem Grup Yahoo przez Verizon w styczniu 2020.