Dodawanie wielu prac do kolekcji

1. Kiedy jesteś zalogowana/y, przesuń kursor na ikonę użytkownika i wybierz “My Works” (Moje prace).

2. Wciśnij przycisk “Edit Works” (Edytuj prace).

3. Zaznacz wszystkie prace, które chcesz przenieść do danej kolekcji.

4. Kliknij przycisk “Edit” (Edytuj).

5. W sekcji “Associations” (Powiązania) na tej stronie znajduje się opcja “Add To Collections / Challenges” (Dodaj do kolekcji / wyzwań).

Wpisz początek nazwy kolekcji, a powinna się ona pokazać automatycznie. (Nie zmieniaj nic, bo zmieni się to, co zostało pierwotnie zapisane w pracy)

6. Kliknij przycisk “Update All Works” (Aktualizuj wszystkie prace) na dole strony.