Dodawanie wielu prac do kolekcji

Jeśli archiwum, które jest importowane przez projekt Open Doors (Drzwi Otwarte) zawiera prace uprzednio opublikowane na Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum), możesz je dodać do kolekcji importowanego archiwum.

Prosimy, zwróć uwagę, że jeśli twoje prace już zostały zaimportowane do AO3 poprzez automatyczny import archiwum i pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz je przejąć, odnieś się do Przejęcie Prac po Automatycznym Imporcie Drzwi Otwartych.

Jeśli chcesz dodać do kolekcji pojedynczą pracę, prosimy odnieś się do Jak mogę dodać pracę do kolekcji?

Jeśli chcesz dodać wiele prac do kolekcji, możesz to zrobić postępując według poniższej instrukcji:

 1. Po zalogowaniu, wybierz “My Works” (Moje Prace) z menu “Hi (Cześć), [nazwa użytkownika]!” u góry strony. Jeśli znajdujesz się na swojej Dashboard (Tablicy), możesz także wybrać “Works” (Prace) w pasku bocznym nawigacji (do znalezienia u góry strony podczas korzystania z urządzeń mobilnych).
 2. Wybierz przycisk “Edit Works” (Edytuj Prace) w górnej części strony na komputerze (bądź poniżej nagłówka “My Works” na urządzeniach mobilnych), by uzyskać dostęp do strony Edit Multiple Works (Edytuj Wiele Prac).

  Strona Moje Prace, ukazująca opcje Edytuj Prace, Prace w Kolekcjach oraz Prace. Przycisk Edytuj Prace jest zakreślony.
  Ilustracja 1: Przycisk “Edytuj Prace” na stronie Moje Prace.

 3. Zaznacz okienka przy wszystkich pracach, które chcesz dodać do danej kolekcji. Zauważ, że twoje prace będą podzielone według fandomu.

  Okienka służące zaznaczeniu prac, które mają podlegać edycji na stronie Edytuj Wiele Prac
  Ilustracja 2: Wybieranie wielu prac do edycji.

 4. Po zaznaczeniu okienek przy wszystkich pracach, które chcesz dodać do kolekcji, wybierz przycisk “Edit” (Edytuj) w prawej górnej części strony zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych.
 5. Przejdź do opcji Add To Collections (Dodaj Do Kolekcji). Zacznij wprowadzać nazwę kolekcji, a powinna się ona pojawić jako opcja wyboru w oknie autouzupełniania. Nazwa najprawdopodobniej będzie taka sama, jak nazwa archiwum, z którego pochodzi zaimportowana praca, np. “Turkfanfiction.” Wybierz kolekcję, do której chcesz dodać prace, z listy autouzupełniania. Nie wprowadzaj żadnych innych zmian na tej stronie, o ile nie masz absolutnej pewności, ponieważ zmienią one informacje we wszystkich zaznaczonych pracach. Jeśli nie posiadasz pewności co do nazwy kolekcji, sprawdź naszą Galerię Kolekcji Specjalnych po więcej informacji lub skontaktuj się z Drzwiami Otwartymi.

  W pole Dodaj Do Kolekcji zostało wprowadzone słowo 'yuletide' , a autouzupełnianie zwraca opcje takie jak Yuletide Recs, Yuletide 2012, Yuletide 2010 i tak dalej.
  Ilustracja 3:Przykład autouzupełniania w Dodaj Do Kolekcji na stronie Edytuj Wiele Prac.

 6. Po wybraniu kolekcji, do której chcesz dodać swoje prace, przejdź na dół strony i wybierz przycisk “Update All Works” (Zaktualizuj Wszystkie Prace) po prawej stronie w celu zapisania zmian.

Po więcej informacji na temat edytowania wielu prac, prosimy odnieś się do Jak edytuje się wiele prac na raz?

Gdzie znajdę więcej informacji, jeśli tutaj nie ma odpowiedzi na moje pytanie?

Odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania na temat Drzwi Otwartych znajdują się w FAQ Drzwi Otwartych. Możesz również zechcieć odnieść się do naszych Samouczków Drzwi Otwartych. Odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania na temat AO3 znajdziesz w FAQ AO3, a część popularnych zwrotów jest zdefiniowana w Słowniczku. Pytania i odpowiedzi na temat Regulaminu Serwisu AO3 można znaleźć w FAQ Regulaminu Serwisu. Możesz również sprawdzić naszą stronę Znane Problemy AO3. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy skontaktuj się z Drzwiami Otwartymi albo wypełnij zgłoszenie do Wsparcia.