Dodawanie wielu prac do kolekcji

1. Kiedy jesteś zalogowana/y, przesuń kursor na ikonę użytkownika i wybierz „My Works” (Moje prace).

2. Wciśnij przycisk „Edit Works” (Edytuj prace).

3. Zaznacz wszystkie prace, które chcesz przenieść do danej kolekcji.

4. Kliknij przycisk „Edit” (Edytuj).

5. W sekcji „Associations” (Powiązania) na tej stronie znajduje się opcja „Add To Collections / Challenges” (Dodaj do kolekcji / wyzwań).

Wpisz początek nazwy kolekcji, a powinna się ona pokazać automatycznie. (Nie zmieniaj nic, bo zmieni się to, co zostało pierwotnie zapisane w pracy)

6. Kliknij przycisk „Update All Works” (Aktualizuj wszystkie prace) na dole strony.